Evropska komisija objavila smjernice o ličnoj zaštitnoj opremi, smjernice o propisima koji se primjenjuju na proizvode za čišćenje i dezinfekciju ruku i 3D štampu

Evropska komisija objavila smjernice o ličnoj zaštitnoj opremi, smjernice o propisima koji se primjenjuju na proizvode za čišćenje i dezinfekciju ruku i 3D štampu

Nakon objavljivanja Preporuka (EU) 2020/403 od 16. marta 2020. godine koje se odnose na ocjenjivanje usklađenosti i procedure nadzora tržišta u kontekstu COVID-19, Evropska komisija je 30. marta 2020. godine objavila smjernice za proizvođače maski i ostale lične zaštitne opreme, sredstava za čišćenje i dezinfekciju ruku i 3D štampanje.

 

Dokument Postupci ocjenjivanja usklađenosti za zaštitnu opremu je namijenjen potencijalnim proizvođačima zaštitne opreme. Opisuje važeće zakonske okvire EU-a kada je riječ o zaštitnoj opremi te pruža savjete proizvođačima o konkretnim koracima za plasiranje proizvoda na tržište EU-a.

 

Smjernice o propisima koji se primjenjuju na proizvode za čišćenje i dezinfekciju ruku koji se ne ispiraju (gelovi, otopine, itd.) imaju za cilj da pruže odgovore na uobičajena pitanja koja Evropska komisija dobija od proizvođača. Ovaj dokument sadrži informacije i smjernice o važećem zakonskom pravnom okviru EU-a koji se primjenjuje na otopine na bazi alkohola, gelove i proizvode za čišćenje i dezinfekciju ruku.

 

Dokument Postupci ocjenjivanja usklađenosti za 3D štampu i proizvode dobijene tom tehnologijom koji se koriste u medicinskom kontekstu u borbi protiv COVID-19 pruža informacije o postupcima ocjene usklađenosti za 3D štampu i proizvode dobijene tom tehnologijom. Njegov cilj je detaljno opisati važeći pravni okvir EU-a za ovu oblast i pružiti primjere tehničkih standarda koje proizvođači mogu da koriste za plasiranje proizvoda.

 

 

 

10 Apr 2020