Uspješno održan webinar na temu „Upravljanje kontinuitetom poslovanja prema standardu BAS EN ISO 22301”

Uspješno održan webinar na temu „Upravljanje kontinuitetom poslovanja prema standardu BAS EN ISO 22301”

U organizaciji Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine u subotu, 9. maja, održan je webinar „Upravljanje kontinuitetom poslovanja prema standardu BAS EN ISO 22301”.

 

Predavači na webinaru bili su uvaženi eksperti iz oblasti upravljanja kontinuitetom poslovanja, i to: Nina Ugrinoska, Mahir Boloban i Dejan Curović.

 

Učesnici webinara detaljno su upoznati o značaju i primjeni standarda BAS EN ISO 22301, Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja, elementima sistema, fazama za implementaciju, problemima u implementaciji te upravljanju sistemom. Na webinaru se govorilo i o upravljanju u vrijeme pandemije, dobroj i lošoj praksi.

 

Webinaru, koji je trajao oko tri sata, prisustvovalo je oko 70 učesnika, predstavnika privrede, ali i javnog sektora.

 

 

 

12 May 2020