Standard, propis, tehnički propis? Upućivanje na standarde?

Standard, propis, tehnički propis? Upućivanje na standarde?
Šta je to standard, propis, a šta tehnički propis? Iako postoji veza između standarda i propisa, posebno tehničkih, to su sasvim različite kategorije dokumenata i po načinu donošenja i po njihovoj primjeni.
 
 
  
 
  
 
 
Prilikom izrade propisa, od strane nadležnih tijela, vrši se upućivanje na standarde. Na taj način se:
- pojednostavljuje i ubrzava zakonodavni proces;
- olakšava uklanjanje prepreka za trgovinu;
- osigurava bolja primjena tehničkih propisa;
- uklanjaju razlike među nacionalnim tehničkim propisima različitih zemalja, upućivanjem na iste, zajednički dogovorene evropske i međunarodne standarde;
 - ne zahtijeva izmjena propisa zbog tehničkog napretka (mijenja se samo standard - nedatirano upućivanje).
Upućivanje na standarde može biti:
·         datirano,
·          nedatirano,
·          opšte.
DATIRANO UPUĆIVANJE:
·         upućivanje na standarde kojim se označava jedan određen standard ili više njih, i to tako da se naknadne revizije standarda ne mogu primjenjivati ako se ne promijeni propis.
·         Standard se obično označava njegovim brojem, te datumom ili brojem izdanja.
·         Može se navesti i naslov standarda.
       Primjer:
 
 
 
NEDATIRANO UPUĆIVANJE:
•          upućivanje na standarde kojim se označava jedan određen standard ili više njih, i to tako da se naknadne revizije standarda primjenjuju, a da nije potrebno mijenjati propis.
•          Standard se obično označava samo njegovim brojem.
•          Može se navesti i naslov standarda.
Primjer:
 
 
 
OPĆE UPUĆIVANJE:
•          upućivanje na standarde naznačavanjem svih standarda određenog tijela i/ili naznačavanjem standarda u nekom području, bez pojedinačnog označavanja.
Primjer:
 
 
Konkurentnost bosanskohercegovačkih preduzeća usko je povezana s njihovom sposobnošću da, u skladu sa zahtjevima odgovarajućih tehničkih propisa i BAS standarda, proizvedu kvalitetne i sigurne proizvode. Preduvjet za takvu proizvodnju je efikasan sistem infrastrukture kvaliteta.
U Bosni i Hercegovini je uspostavljena mreža institucija i organizacija u oblasti infrastrukture kvaliteta koju čine: Institut za standardizaciju BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH, Institut za akreditovanje BiH i Agencija za nadzor nad tržištem BiH. Na taj način svim preduzećima je omogućeno da ispune zahtjeve tržišta u pogledu kvaliteta robe koju stavljaju na tržište, lakši i jednostavniji izvoz robe, a potrošačima garantuju sigurnost proizvoda koje kupuju.
U narednom periodu Institut za standardizaciju BiH će sukcesivno informisati zainteresovane strane o zakonskim i podzakonskim aktima kao i institucijama koje su ih donosile (s državnog i entitetskog nivoa), a u kojima se upućivalo na bosanskohercegovačke standarde (BAS).
Naime, pored kompletne liste i tekstova evropskih direktiva koje su preuzete u zakonodavstvo BiH i linkova ka BAS standardima na koje se pozivaju, koji su i do sada bili dostupni na internet stranici ISBIH-a, svim zainteresovanim stranama bit će dostupna i lista s više od 130 zakona i podzakonskih akata koji upućuju na bosanskohercegovačke standarde (BAS).
 
16 Jun 2020