Vijeće ministara BiH - Podzakonski akti u kojima se upućuje na BAS standarde

Vijeće ministara BiH - Podzakonski akti u kojima se upućuje na BAS standarde

U sklopu aktivnosti koje je Institut za standardizaciju BiH proveo u proteklom periodu a koje su se odnosile na identifikaciju zakonskih i podzakonskih akata u kojima se upućivalo na BAS standarde, ustanovljeno je da je Vijeće ministara BiH donijelo 35 takvih propisa.

 

 

 

 

 

 

 

Od navedenog broja propisa, tri propisa je pripremilo i donijelo Vijeće ministara BiH, a 32 propisa su donesena na prijedlog sljedećih institucija:

Ukupan broj BAS standarda na koje se upućivalo u ovim propisima je 299.

Prilikom analize utvrđeno je da se u većini propisa vršilo nedatirano upućivanje na standarde (256 BAS standarda), što znači da prilikom izmjena određenih zahtjeva u standardima, usljed tehnološkog napretka, neće biti potrebno mijenjati donesene propise.

Propisi u kojima se vršilo datirano upućivanje na standarde (43 BAS standarda) morali bi se mijenjati prilikom objavljivanja novih izdanja standarda.

Više o standardima, propisima, tehničkim propisima, datiranom i nedatiranom upućivanju na standarde pročitajte ovdje.

18 Jun 2020