Učestvujte u izradi Programa rada Instituta za standardizaciju BiH na usvajanju bosanskohercegovačkih standarda za 2021. godinu

Učestvujte u izradi Programa rada Instituta za standardizaciju BiH na usvajanju bosanskohercegovačkih standarda za 2021. godinu

 Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine započeo је proces izrade Programa rada Instituta na usvajanju standarda i drugih standardizacijskih dokumenata za 2021. godinu.

 

Kako bi sve zainteresirane strane u Bosni i Hercegovini iskazale svoje potrebe i na taj način učestvovale u izradi Programa rada, pozivamo vas da dostavite svoje prijedloge za usvajanje bosanskohercegovačkih standarda (BAS) koristeći sljedeći obrazac.

 

Napominjemo da se bosanskohercegovački standardi pripremaju u skladu s Pravilnikom o proceduri pripremanja, donošenja i objavljivanja bosanskohercegovačkih standarda („Službeni glasnik BiH”, broj 51/18) i Internim pravilima za standardizaciju, koji su dostupni na našoj web-stranici.

 

Vaši prijedlozi trebaju sadržavati informacije o evropskim (EN) i međunarodnim (ISO i IEC) standardima koje je potrebno usvojiti kao bosanskohercegovačke standarde jednom od predviđenih metoda preuzimanja.

 

Ukoliko ne postoji evropski i međunarodni standard za određenu oblast standardizacije, možete predložiti izradu izvornog bosanskohercegovačkog standarda ili reviziju postojećeg izvornog bosanskohercegovačkog standarda uz dostavlјanje prijedloga odnosno obrazloženja za njegovu izradu ili reviziju.

 

Vaše prijedloge dostavite putem pošte na adresu:

Institut za standardizaciju BiH,

Trg Ilidžanske brigade 2B,

71123 Istočno Sarajevo, ili na e-mail: info@bas.gov.ba najkasnije do 24. jula 2020. godine.

 

Kontakt osobe u Institutu su:

 

22 Jun 2020