Federalno ministarstvo prostornog uređenja ‒ Podzakonski akti u kojima se upućuje na BAS standarde

Federalno ministarstvo prostornog uređenja ‒ Podzakonski akti u kojima se upućuje na BAS standarde
Federalno ministarstvo prostornog uređenja je organ javne uprave u Bosni i Hercegovini koji je donio najveći broj akata u kojima se poziva na BAS standarde, čime se stvaraju uvjeti i pretpostavke za njihovu bolju primjenu, uklanjanje prepreka za trgovinu, uklanjanje razlika među nacionalnim tehničkim propisima različitih zemalja.
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja, nadležno na području Federacije Bosne i Hercegovine za planiranje i uređenje prostora, politiku upotrebe zemljišta, izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Federacije, usmjeravanje dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa, geoloških istraživanja, izradu osnovnih karata geofizičkih, seizmoloških, geometralnih ili minerogenetskih, geohemijskih, geomorfoloških i drugih karata, izradu geoloških podloga za prostorno uređenje i druge poslove utvrđene zakonima, pripremilo je i donijelo 22 podzakonska akta u kojima se upućuje na BAS standarde.
 
Ukupan broj BAS standarda na koje se upućivalo u ovim aktima je 790.
Radi se o sljedećim pravilnicima:
 
 • Pravilnik o energetskom certificiranju objekata
 • Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva
 • Pravilnik o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda
 • Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energetskim karakteristikama zgrada
 • Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energetskim karakteristikama zgrada - Prilog "A" u kojem su popisani bosanskohercegovački standardi i druge tehničke specifikacije za proračun i ispitivanja građevinskih dijelova zgrade i zgrade kao cjeline u pogledu minimalnih zahtjeva za energetskim karakteristikama zgrada koje treba ispuniti prilikom projektovanja novih i značajne obnove postojećih zgrada, na čiju primjenu upućuje ovaj pravilnik
 • Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara
 • Pravilnik o tehničkim odobrenjima za građevinske proizvode
 • Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske konstrukcije
 • Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima za čelik i čelične proizvode koji se ugrađuju u čelične konstrukcije
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima za cemente koji se ugrađuju u betonske konstrukcije
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama
 • Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije
 • Pravilnik o uvjetima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata
 • Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara
 • Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju
 
Prilikom analize utvrđeno je da se u većini donesenih pravilnika vršilo datirano upućivanje na standarde (426 BAS standarda), što znači da bi se doneseni pravilnici morali mijenjati prilikom objavljivanja novih izdanja standarda.
Pravilnici u kojima je vršeno nedatirano upućivanje na standarde (364 BAS standarda) neće se morati mijenjati prilikom izmjena određenih zahtjeva u standardima.
 
Više o standardima, propisima, tehničkim propisima, datiranom i nedatiranom upućivanju na standarde pročitajte ovdje.

   

 

 

 

07 Jul 2020