Službeno obavještavanje u području standardizacije 2015

Institut za standardizaciju BiH  obavještava bosanskohercegovačku javnost o novim nacionalnim standardizacijskim projektima svih članova i pridruženih članova CEN-a i CENELEC-a, objavljivanjem mjesečnih izvještaja.
CEN Monthly Notification Register CENELEC Register of New National Standardization Initiatives
2015 2015
   
CEN register 2015-01 CENELEC register 2015-01
CEN register 2015-02 CENELEC register 2015-02
CEN register 2015-03 CENELEC register 2015-03
CEN register 2015-04 CENELEC register 2015-04
CEN register 2015-05 CENELEC register 2015-05
CEN register 2015-06 CENELEC register 2015-06
CEN register 2015-07 CENELEC register 2015-07
CEN register 2015-08 CENELEC register 2015-08
CEN register 2015-09 CENELEC register 2015-09
CEN register 2015-10 CENELEC register 2015-10
CEN register 2015-11 CENELEC register 2015-11
CEN register 2015-12 CENELEC register 2015-12
   
   
09 Jan 2015