Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2019-05-14
23
61 KM 
Kupi
Namještaj – Opće smjernice za sigurnost – Priklještenje prstiju
Važeći
engleski
2019-05-14
16
46 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Određivanje emisije iz zaštićenog drveta na okolinu - Dio 1: Drvo koje se drži u skladišnom prostoru poslije tretiranja i izloženi proizvodi od drveta u upotrebi klase 3 (nepokriveni, nisu u dodiru sa tlom) - Laboratorijska metoda
Važeći
engleski
2019-05-14
15
46 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Dinamika vlage drveta i proizvoda na bazi drveta
Važeći
engleski
2019-05-14
15
46 KM 
Kupi
Namještaj - Kuhinjski namještaj - Koordinacijske mjere za kuhinjski namještaj i kuhinjske uređaje
Važeći
engleski
2019-05-14
30
68 KM 
Kupi
Oblo i rezano drvo - Metode mjerenja - Dio 3: Karakteristike i biološka oštećenja
Važeći
engleski
2019-05-14
32
68 KM 
Kupi
Drveni podovi - Lamparket od masivnog drveta
Važeći
engleski
2019-05-14
77
105 KM 
Kupi
Drveni podovi i parket – Terminologija
Važeći
engleski
2019-05-14
10
38 KM 
Kupi
Rezanо drvo – Ocjenjivanje kvaliteta sušenja
Važeći
bosanski,engleski
2019-05-20
21
70 KM 
Kupi
Namještaj – Čvrstoća, trajnost i sigurnost – Zahtjevi za stolove koji nisu za upotrebu u domaćinstvu
Važeći
engleski
2019-05-14
1
0 KM 
Kupi
Postojanost reakcije na požar - Klase gorivosti tretiranog drveta i proizvoda od drveta za unutrašnju i vanjsku upotrebu
Važeći
engleski
2019-05-14
27
68 KM 
Kupi
Postojanost reakcije na požar - Klase gorivosti tretiranog drveta i proizvoda od drveta za unutrašnju i vanjsku upotrebu
Važeći
engleski
2019-05-14
36
76 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Sistemi za usisavanje strugotine i prašine za unutrašnju montažu – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2019-05-14
60
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Kružne pile - Dio 6: Kružne pile za ogrjevno drvo
Važeći
srpski (latinica)
2019-04-19
11
44 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak
Važeći
engleski
2019-05-22
5
30 KM 
Kupi
Nadzemni električni vodovi za naizmjenične napone iznad 1 kV - Dio 2-9: Nacionalne normativne odredbe (NNA) za Veliku Britaniju i Sjevernu Irsku (bazirano na EN 50341-1:2012)
Povučen
engleski
2019-05-22
24
61 KM 
Kupi
Eko-dizajn za elektromotorne pogonske sisteme, startere motora, energetsku elektroniku i njihove primjene na pogone — Dio 1: Opći zahtjevi za uspostavljanje standarda za energetsku efikasnost električne pogonske opreme pomoću pristupa proširenog proizvoda (EPA) i poluanalitičkog modela (SAM)
Važeći
engleski
2019-05-22
4
23 KM 
Kupi
Eko-dizajn za elektromotorne pogonske sisteme, startere motora, energetsku elektroniku i njihove primjene na pogone — Dio 2: Pokazatelji energetske efikasnosti električnih pogonskih sistema i startera motora
Povučen
engleski
2019-05-22
136
128 KM 
Kupi
Eko-dizajn za elektromotorne pogonske sisteme, startere motora, energetsku elektroniku i njihove primjene na pogone — Dio 2: Pokazatelji energetske efikasnosti električnih pogonskih sistema i startera motora
Važeći
engleski
2019-05-22
48
85 KM 
Kupi
Eko-dizajn za elektromotorne pogonske sisteme, startere motora, energetsku elektroniku i njenu primjenu na pogone – Dio 3: Kvantitativni eko-dizajn pristup kroz procjenu životnog ciklusa, uključujući pravila za kategorije proizvoda i sadržaj deklaracija o ekologiji
Važeći
engleski
2019-05-22
13
46 KM 
Kupi
Sistemi za vođenje kablova - Metoda ispitivanja udjela halogena


Ukupno 262, strana 1 od 14