Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2017-06-06
10
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje korozivnosti bakra pod dejstvom naftnih proizvoda, ispitivanjem pomoću bakarne trake
Važeći
engleski
2017-06-06
9
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje vrsta ugljovodonika u tečnim naftnim proizvodima adsorpcijom sa fluorescentnim indikatorom
Važeći
engleski
2017-06-06
6
30 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanja oksidacione stabilnosti destilatnih ulja za loženje (Metoda akceleracije)
Važeći
engleski
2017-06-06
12
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje sumpora u naftnim proizvodima valno-disperzionom fluorescentnom spektrometrijom X-zracima
Važeći
engleski
2017-06-06
47
85 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje istraživačkog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Važeći
engleski
2017-06-06
58
92 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje motornog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Važeći
engleski
2017-06-06
11
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje napona para naftnih proizvoda (metoda po Reid-u)
Važeći
engleski
2017-06-06
8
30 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje gustine, relativne gustine i API težine tečnosti digitalnim mjeračem gustine
Važeći
engleski
2017-06-06
9
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje sumpora u sirovoj nafti i naftnim proizvodima energetsko-disperzionom fluorescentnom spektrometrijom X-zracima
Važeći
engleski
2017-06-06
16
46 KM 
Kupi
Standarna metoda za određivanje kinematičke viskoznosti prozirnih i neprozirnih tečnosti ( i izračunavanje dinamičke viskoznosti)
Važeći
engleski
2017-06-06
7
30 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje filtrabilnosti dizel goriva ispitivanjem tečljivosti na niskim temparaturama (LTFT)
Važeći
engleski
2017-06-06
12
38 KM 
Kupi
Standardna metoda ispitivanja za određivanje o MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tercijarnog amilalkohola i alkohola od C1 do C4 u benzinu pomoću gasne hromatografije
Važeći
engleski
2017-06-06
5
30 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje olova u benzinu rendgenskom spektroskopijom
Važeći
engleski
2017-06-06
10
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje napona para naftnih proizvoda (mini metoda)
Važeći
engleski
2017-06-06
11
38 KM 
Kupi
Standardna metoda ispitivanja za određivanje ukupnog sumpora u lakim ugljovodonicima, gorivima za benzinske motore, gorivima za dizel motore i motornim uljima ultraljubičastom fluorescencijom
Važeći
engleski
2017-06-06
17
53 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje cetanskog broja dizel goriva
Važeći
engleski
2017-06-06
6
30 KM 
Kupi
Standardna metoda ispitivanja za određivanje vode u naftnim proizvodima, uljima za podmazivanje i aditivima kulometrijskom titracijom po Karl Fisheru
Važeći
engleski
2017-06-06
28
68 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje destilacionih karakteristika naftnih proizvoda pri atmosferskom pritisku
Važeći
engleski
2017-06-06
18
53 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje tačke paljenja u zatvorenom sudu po Pensky Martens
Važeći
engleski
2017-08-03
62
98 KM 
Kupi
Tekstil - Ispitivanje sastava - Identifikacija vlakana


Ukupno 2525, strana 1 od 127