Bosna i Hercegovina
Institut za standardizaciju

Logo
Босна и Херцеговина
Институт за стандардизацијуOznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2017-06-06
10
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje korozivnosti bakra pod dejstvom naftnih proizvoda, ispitivanjem pomoću bakarne trake
Važeći
engleski
2017-06-06
9
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje vrsta ugljovodonika u tečnim naftnim proizvodima adsorpcijom sa fluorescentnim indikatorom
Važeći
engleski
2017-06-06
6
30 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanja oksidacione stabilnosti destilatnih ulja za loženje (Metoda akceleracije)
Važeći
engleski
2017-06-06
12
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje sumpora u naftnim proizvodima valno-disperzionom fluorescentnom spektrometrijom X-zracima
Važeći
engleski
2017-06-06
47
85 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje istraživačkog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Važeći
engleski
2017-06-06
58
92 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje motornog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Važeći
engleski
2017-06-06
11
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje napona para naftnih proizvoda (metoda po Reid-u)
Važeći
engleski
2017-06-06
8
30 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje gustine, relativne gustine i API težine tečnosti digitalnim mjeračem gustine
Važeći
engleski
2017-06-06
9
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje sumpora u sirovoj nafti i naftnim proizvodima energetsko-disperzionom fluorescentnom spektrometrijom X-zracima
Važeći
engleski
2017-06-06
16
46 KM 
Kupi
Standarna metoda za određivanje kinematičke viskoznosti prozirnih i neprozirnih tečnosti ( i izračunavanje dinamičke viskoznosti)
Važeći
engleski
2017-06-06
7
30 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje filtrabilnosti dizel goriva ispitivanjem tečljivosti na niskim temparaturama (LTFT)
Važeći
engleski
2017-06-06
12
38 KM 
Kupi
Standardna metoda ispitivanja za određivanje o MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tercijarnog amilalkohola i alkohola od C1 do C4 u benzinu pomoću gasne hromatografije
Važeći
engleski
2017-06-06
5
30 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje olova u benzinu rendgenskom spektroskopijom
Važeći
engleski
2017-06-06
10
38 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje napona para naftnih proizvoda (mini metoda)
Važeći
engleski
2017-06-06
11
38 KM 
Kupi
Standardna metoda ispitivanja za određivanje ukupnog sumpora u lakim ugljovodonicima, gorivima za benzinske motore, gorivima za dizel motore i motornim uljima ultraljubičastom fluorescencijom
Važeći
engleski
2017-06-06
17
53 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje cetanskog broja dizel goriva
Važeći
engleski
2017-06-06
6
30 KM 
Kupi
Standardna metoda ispitivanja za određivanje vode u naftnim proizvodima, uljima za podmazivanje i aditivima kulometrijskom titracijom po Karl Fisheru
Važeći
engleski
2017-06-06
28
68 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje destilacionih karakteristika naftnih proizvoda pri atmosferskom pritisku
Važeći
engleski
2017-06-06
18
53 KM 
Kupi
Standardna metoda za određivanje tačke paljenja u zatvorenom sudu po Pensky Martens
Važeći
engleski
2017-08-03
62
98 KM 
Kupi
Tekstil - Ispitivanje sastava - Identifikacija vlakana
Važeći
engleski
2017-06-06
260
161 KM 
Kupi
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Modeliranje pouzdanosti i proračun sigurnosnih sistema
Važeći
engleski
2017-06-07
18
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija – Kozmetika – Smjernice za primjenu ISO standarda na mikrobiologiju u kozmetici
Važeći
engleski
2017-07-25
31
68 KM 
Kupi
Sigurnost igračaka – Dio 8: Smjernice za određivanje uzrasta
Važeći
engleski
2017-05-22
16
46 KM 
Kupi
Ergonomija interakcije čovjek-sistem - Dio 308: Površinsko provodljivi displeji sa elektronskim emiterima (SED)
Važeći
engleski
2017-05-22
16
46 KM 
Kupi
Ergonomija interakcije čovjek–sistem – Dio 309: Displeji sa organskim svjetlećim diodama (OLED)
Važeći
engleski
2017-05-22
53
92 KM 
Kupi
Ergonomija interakcije čovjek-sistem - Dio 310: Vidljivost, estetika i ergonomija nedostataka piksela
Važeći
engleski
2017-06-06
90
112 KM 
Kupi
Očuvanje stanja bušotine – Dio 2: Očuvanje stanja bušotine tokom proizvodnje
Važeći
engleski
2017-06-19
23
61 KM 
Kupi
Numerička simulacija zavarivanja - Izvedba i dokumentacija
Važeći
engleski
2017-07-04
57
92 KM 
Kupi
Vibracije šaka-ruka – Smjernice za smanjenje opasnosti od vibracija - Dio 2: Rukovođenje mjerama na radnom mjestu
Važeći
engleski
2017-12-27
20
53 KM 
Kupi
Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 6: Prateći tehnički izvještaj prEN 12098-1:2015 - Moduli M3-5,6,7,8
Važeći
engleski
2017-12-27
16
46 KM 
Kupi
Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 7: Prateći tehnički izvještaj prEN 12098-3:2015 - Moduli M3-5,6,7,8
Važeći
engleski
2017-12-27
12
38 KM 
Kupi
Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 8: Prateći tehnički izvještaj prEN 12098-5:2015 - Moduli M3-5,6,7,8
Važeći
engleski
2017-06-30
232
152 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Baze podataka adresa - Dio 2: Konvencije za mapiranje elemenata, kreiranje obrasca za dizajniranje, obrasci za adrese i uputstva za upotrebu
Važeći
engleski
2017-12-27
24
61 KM 
Kupi
Energetske performanse građevina –Upravljački sklopovi za primjenu u grijanju, ventilaciju i klimatizaciju - Dio 2: Prateći tehnički izvještaj prEN 15500-1:2015 - Moduli M3-5,M4-5,M5-5
Važeći
engleski
2017-08-28
45
85 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Uslovi okoline - Smjernice za konstruisanje željezničkih vozila
Važeći
engleski
2017-06-14
22
61 KM 
Kupi
Dokument o uticaju gasne infrastrukture na životnu sredinu — Smjernice za uključivanje u standarde kako bi se uticaj gasne infrastrukture u toku cijelog životnog ciklusa sveo na najmanju moguću mjeru
Važeći
engleski
2017-08-03
40
76 KM 
Kupi
Obuća - Uputstvo za industriju obuće koje se odnosi na supstance veoma velikog značaja(Aneks XIV REACH-a)
Važeći
engleski
2017-06-30
18
53 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Mjerenje pogrešnih isporuka - Studija izvodljivosti
Važeći
engleski
2017-05-22
36
76 KM 
Kupi
Ergonomske metode – Dio 1: Povratna metoda – Metoda koja objašnjava kako krajnji korisnici izvršavaju poslove pomoću mašina
Važeći
engleski
2017-06-14
57
92 KM 
Kupi
Gasne instalacije u industriji - Smjernice
Važeći
engleski
2017-12-22
8
30 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Kabina mašinovođe – Podloge za antropometrijske podatke
Važeći
engleski
2017-05-31
63
98 KM 
Kupi
Sprječavanje i zaštita od požara i eksplozije za kofičaste elevatore
Važeći
engleski
2017-08-23
20
53 KM 
Kupi
Žitarice i proizvodi od žitarica – Tehnički izvještaj o međulaboratorijskim ispitivanjima za određivanje sadržaja nečistoća u kukuruzu (Zea mays, L.) i prosu (Sorghum bicolor, L.)
Važeći
engleski
2017-05-22
10
38 KM 
Kupi
Postavljanje igrališta i drugih rekreativnih sadržaja - Prijedlozi metoda za pozicioniranje i razdvajanje
Važeći
engleski
2017-06-06
100
112 KM 
Kupi
Goriva za motorna vozila - Dizel gorivo - Ispitivanje operabilnosti na hladno i korelacije performansi goriva
Važeći
engleski
2017-06-06
31
68 KM 
Kupi
Tečni naftni proizvodi - Istraživanje metode ispitivanja za mjerenje oksidacione stabilnosti dizel goriva i mješavina dizel goriva i FAME (MEMK) -a pomoću kiselinskog broja nakon starenja
Važeći
engleski
2017-08-28
55
92 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Akustika – Metode mjerenja kombinovane hrapavosti, stepeni dotrajalosti kolosjeka i prenosne funkcije
Važeći
engleski
2017-06-30
11
38 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Kvalitet isporuke: Ponovno proslijeđivanje
Važeći
engleski
2017-06-30
20
53 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Oštećenje poštanskih pošiljaka
Važeći
engleski
2017-07-25
133
128 KM 
Kupi
Sigurnost igračaka – Ponašanje djece prilikom stavljanja igračaka u usta
Važeći
engleski
2017-09-26
49
85 KM 
Kupi
Zaštitni cestovni sustavi - Pješački cestovni sustavi - Pješački parapeti
Važeći
engleski
2017-06-28
16
46 KM 
Kupi
Cijevi, cijevni priključci i oprema od nodularnog liva - Sanitarne karakteristike i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-07-04
53
92 KM 
Kupi
Procena nepreciznosti pri ispitivanju sa jednim gorućim izvorom
Važeći
engleski
2017-06-14
50
85 KM 
Kupi
Europska šema za klasifikaciju gasnih aparata prema naćini odvođenja odlaznih gasova (tipovi)
Važeći
engleski
2017-06-30
58
92 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Hibridna pošta - Definisanje automatskog rukovanja pismima pomoću (softverskog) XML jezika
Važeći
engleski
2017-08-03
19
53 KM 
Kupi
Tekstil za zdravstvene i javne ustanove
Važeći
engleski
2017-06-19
19
53 KM 
Kupi
Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu drenažu i kanalizaciju - Polipropilen sa mineralnim modifikatorima (PP-MD) - Dio 2: Upute za ocjenu usklađenosti
Važeći
engleski
2017-05-26
30
68 KM 
Kupi
Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge - Standardni simboli za podne obloge
Važeći
engleski
2017-06-30
237
152 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Otvoreni standardizovani interfejs između upravljačke slike i uređaja za kodiranje (OCR, sistem za video kodiranje, sistem za izbor)
Važeći
engleski
2017-06-30
16
46 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Metoda za mjerenje vremena tranzita za prekograničnu razmjenu pošiljki u Europskoj uniji i EFTA-i koristeći sistem za traženje i praćenje
Važeći
engleski
2017-08-23
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 3: Lješnik (Corylus avellana) ― Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u čokoladi PCR-om u realnom vremenu
Važeći
engleski
2017-08-23
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 4: Kikiriki (Arachis hypogaea) ― Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u čokoladi PCR-om u realnom vremenu
Važeći
engleski
2017-08-23
13
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Dio 5: Bijela slačica (Sinapis alba) i soja (Glicin max) — Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u barenoj kobasici PCR-om u realnom vremenu
Važeći
engleski
2017-09-26
15
46 KM 
Kupi
Površinske karakteristike cesta i aerodroma - Dio 14: Postupak za određivanje otpornosti klizanja od kolovozne površine pomoću uređaja sa uzdužno kontrolisanim proklizavanjem (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and Recorder of ViaTech AS)
Važeći
engleski
2017-06-30
135
128 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Otvoreni interfejs između sistema mašinske kontrole i sistema čitanja kodova - MC/RC - Interfejs
Važeći
engleski
2017-06-30
30
68 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Otvoreni interfejs – Sortni plan
Važeći
engleski
2017-06-30
55
92 KM 
Kupi
Poštanske usluge – Hibridna pošta – Funkcionalna specifikacija za poštanski registrovanu elektronsku poštu
Važeći
engleski
2017-06-12
35
76 KM 
Kupi
CBRN — Ocjena ranjivosti i zaštita ljudi izloženih riziku
Važeći
engleski
2017-05-26
55
92 KM 
Kupi
Građevinski proizvodi — Procjena ispuštanja opasnih materija — Dio 3: Horizontalni perkolacioni test
Važeći
engleski
2017-06-28
18
53 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Utvrđivanje emisija zaštičenog drveta u okoliš - Drveni elementi u trećoj klasi upotrebljivosti (nenatkriveni, bez doticaja sa tlom) - Semi-field metoda
Važeći
engleski
2017-06-30
77
105 KM 
Kupi
Poštanske usluge – Proširive zajedničke strukture i prikaz poštanskih tarifa - EPR
Važeći
engleski
2017-06-05
40
76 KM 
Kupi
Oprema za zimsko održavanje – Sredstva za odstranjivanje leda – Dio 3: Druga čvrsta i tečna sredstva za odstranjivanje leda - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-30
20
53 KM 
Kupi
Poštanske usluge – Kutije za pakete za krajnju upotrebu – Tehnička svojstva
Važeći
engleski
2017-08-03
27
68 KM 
Kupi
Tekstil i tekstilni proizvodi - Samodeklarisani okolinski zahtjevi – Upotreba termina
Važeći
engleski
2017-06-28
21
61 KM 
Kupi
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja -Specifikacije za predispitne procedure za vensku krv -Dio 2: Izolovani DNK iz genoma
Važeći
engleski
2017-06-28
15
46 KM 
Kupi
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja -Specifikacije za predispitne procedure venske krvi - Dio 3: Izolirana DNK iz plazme cirkulirajućih stanica
Važeći
engleski
2017-06-12
39
76 KM 
Kupi
Društvena bezbjednost i bezbjednost građana - Uputstvo za upravljanje bezbjednošću u zdravstvenim ustanovama
Važeći
engleski
2017-06-30
84
112 KM 
Kupi
Poštanske usluge – Interfejs i format prenosa podataka kod registrovanja događaja u poštanskoj automatizaciji – IDT – PAE
Važeći
engleski
2017-06-28
18
53 KM 
Kupi
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za predispitne procedure metabolomike u urinu, serumu i plazmi venske krvi
Važeći
engleski
2017-05-18
9
38 KM 
Kupi
Boje i lakovi - Premazna sredstva i sistemi premaza za vanjsko drvo - Ocjena performansi zaptivanja čeonih vlakanaca
Važeći
engleski
2017-06-08
12
38 KM 
Kupi
Oprema pod pritiskom i sklopovi – Dio 8: Dokazna ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-20
73
105 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja – tumačenja vezana za evropske standarde iz serije EN 60333
Važeći
engleski
2017-06-30
12
38 KM 
Kupi
Distribucija satelitskog signala preko jednog koaksijalnog kabla — Dio 10: Smjernice za implementaciju
Važeći
engleski
2017-06-14
84
112 KM 
Kupi
Studija - Izvještaj o elektromagnetskim smetnjama između električne opreme / sistema u frekventnom opsegu ispod 150 kHz
Važeći
engleski
2017-12-22
22
61 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Stabilna postrojenja – Specifikacije za reverzibilne DC trafostanice
Važeći
engleski
2017-12-27
19
53 KM 
Kupi
Primjena SPD (surge protective devices) zajedno sa opremom Klase II
Važeći
engleski
2017-06-14
36
76 KM 
Kupi
Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi – Dio 2-9: Protuprovalni detektori – Aktivni infracrveni detektori
Važeći
engleski
2017-12-22
2
0 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Kompatibilnost između željezničkih vozila i sistema za detekciju vozova – Dio 2: Kompatibilnost sa željezničkim strujnim krugovima
Važeći
engleski
2017-08-28
102
120 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka – Evropski sistem upravljanja željezničkim saobraćajem – Interfejs mašinovođa–mašina – Dio 2: Ergonomska raspodjela GSM-R informacija
Važeći
engleski
2017-08-28
76
105 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka – Evropski sistem upravljanja željezničkim saobraćajem – Interfejs mašinovođa–mašina – Dio 3: Ergonomska raspodjela informacija koje nisu ETCS
Važeći
engleski
2017-06-14
28
68 KM 
Kupi
Prenosivi električni aparati za mjerenje parametara sagorijevanja - Vodič za korištenje u procesu nadzora, servisiranja i održavanja gasnih kotlova za centralno grijanje
Važeći
engleski
2017-06-29
27
68 KM 
Kupi
Smjernice za popravak oštećenih instaliranih optičkih kablova i mikrocijevi
Važeći
engleski
2017-12-27
22
61 KM 
Kupi
Niskonaponski prenaponski zaštitni uređaji - Dio 22: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na telekomunikacione i signalne mreže - Principi izbora i primjene
Važeći
bosanski,engleski
2017-04-05
21
70 KM 
Kupi
Sistemi označavanja čelika – Dio 2: Brojčane oznake
Važeći
engleski
2017-08-25
109
120 KM 
Kupi
Ravni proizvodi napravljeni od čelika za rad pod pritiskom – Dio 7: Nehrđajući čelici
Važeći
engleski
2017-12-28
23
61 KM 
Kupi
Konstrukcioni čelici jednakih i nejednakih krakova - Dio 1: Dimenzije
Važeći
engleski
2017-08-25
23
61 KM 
Kupi
Hladno valjani neusmjereni tanki čelični lim i traka za elektrotehniku isporučeni u potpuno obrađenom stanju
Važeći
engleski
2017-08-25
13
46 KM 
Kupi
Hladno valjana neprevučena uska traka od nisko ugljeničnog čelika za hladno oblikovanje - Tehnički uvjeti isporuke
Važeći
engleski
2017-12-28
20
53 KM 
Kupi
Elektrolitički pocinčani hladno valjani čelični pljosnati proizvodi za hladno oblikovanje - Tehnički uvjeti isporuke
Važeći
engleski
2017-12-28
27
68 KM 
Kupi
Hladno reducirani kalajisani proizvodi - Crni lim
Važeći
engleski
2017-08-25
28
68 KM 
Kupi
Čelični odlivci za rad pod pritiskom
Važeći
engleski
2017-12-28
25
61 KM 
Kupi
Čelicni otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 1: Opći zahtjevi za slobodno kovane otkovke
Važeći
engleski
2017-12-28
28
68 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 2: Feritni i martenzitni čelici sa propisanim svojstvima na povišenim temperaturama
Važeći
engleski
2017-12-28
16
46 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 3: Čelici legirani sa niklom sa propisanim svojstvima na sniženim temperaturama
Važeći
engleski
2017-12-28
16
46 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 4: Zavarivi sitnozrnasti čelici sa visokim konvencionalnim naponom tečenja
Važeći
engleski
2017-12-28
30
68 KM 
Kupi
Čelični otkovci za rad pod pritiskom - Dio 5: Martenzitni, austenitni i austenitno - feritni nehrđajući čelici
Važeći
engleski
2017-12-28
15
46 KM 
Kupi
Ispitivanje bez razaranja čeličnih otkovaka - Dio 1: Ispitivanje magnetnim česticama
Važeći
engleski
2017-12-28
12
38 KM 
Kupi
Ispitivanje bez razaranja čeličnih otkovaka - Dio 2: Ispitivanje penetrantima
Važeći
engleski
2017-12-28
24
61 KM 
Kupi
Ispitivanje bez razaranja čeličnih otkovaka - Dio 3: Ultrazvučno ispitivanje otkovaka od feritnih i martenzitnih čeličnih otkovaka
Važeći
engleski
2017-12-28
25
61 KM 
Kupi
Ispitivanje bez razaranja čeličnih otkovaka - Dio 4: Ultrazvučno ispitivanje otkovaka od austenitnih i austenitno - feritnih nehrđajućih čelika
Važeći
engleski
2017-10-11
8
30 KM 
Kupi
Prozori i vrata - Ispitivanje zrakopropusnosti - Metoda ispitivanja
Važeći
engleski
2017-10-11
9
38 KM 
Kupi
Prozori i vrata - Vodonepropusnost - Metoda ispitivanja
Važeći
engleski
2017-08-25
38
76 KM 
Kupi
Šipke od nehrđajućeg čelika za rad pod pritiskom
Važeći
engleski
2017-08-25
31
68 KM 
Kupi
Vruće valjane zavarive čelične šipke za rad pod pritiskom sa propisanim svojstvima na povišenim temperaturama
Važeći
engleski
2017-08-25
24
61 KM 
Kupi
Tanki čelični lim i traka od magnetnog čelika za upotrebu na srednjim frekvencijama
Važeći
engleski
2017-06-28
28
68 KM 
Kupi
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 1: Bešavne hladno valjane cijevi
Važeći
engleski
2017-06-28
24
61 KM 
Kupi
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 2: Šavne hladno valjane cijevi
Važeći
engleski
2017-06-28
24
61 KM 
Kupi
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 3: Šavne hladno oblikovane cijevi
Važeći
engleski
2017-06-28
21
61 KM 
Kupi
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 4: Bešavne hladno valjane cijevi za hidraulične i pneumatske energetske sisteme
Važeći
engleski
2017-06-28
24
61 KM 
Kupi
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 5: Šavne hladno oblikovane kvadratne i pravougaone cijevi
Važeći
engleski
2017-06-28
20
53 KM 
Kupi
Čelične cijevi za precizne primjene - Tehnički uvjeti isporuke - Dio 6: Šavne hladno vučene cijevi za hidraulične i pneumatske energetske sisteme
Važeći
engleski
2017-08-25
11
38 KM 
Kupi
Metoda za određivanje minimalnih vrijednosti konvencionalnog napona tečenja čelika na povišenim temperaturama
Važeći
engleski
2017-08-25
18
53 KM 
Kupi
Legirani čelici -- Određivanje sadržaja nikla -- Metoda optičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP)
Važeći
engleski
2017-08-25
17
53 KM 
Kupi
Kontinuirano vruće valjana reljefna čelična traka i ploča/lim sječeni iz široke trake – Tolerancije na dimenzije i oblik
Važeći
engleski
2017-05-26
31
68 KM 
Kupi
Staklo u građevinarstvu – Staklo s premazom - Dio 5: Metoda ispitivanja i klasifikacija prema osobinama samočišćenja stakla sa prevlakom
Važeći
engleski
2017-08-03
7
30 KM 
Kupi
Tekstil i tekstilni proizvodi - Ponašanje pri gorenju - Zavjese i zastori - Detaljni postupak za određivanje širenja plamena vertikalno postavljenih uzoraka
Važeći
engleski
2017-05-26
9
38 KM 
Kupi
Elastične trake za hidroizolaciju - Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje pričvršćenosti posipa
Važeći
engleski
2017-08-25
45
85 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Šipke za opće namjene
Važeći
engleski
2017-08-25
39
76 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Šipka namijenjena slobodnoj mašinskoj obradi
Važeći
engleski
2017-08-25
30
68 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra – Gnječeni i negnječeni namijenjen kovanju
Važeći
engleski
2017-08-25
42
85 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Žica za opće namjene
Važeći
engleski
2017-08-25
50
85 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Profili i šipke za opće namjene
Važeći
engleski
2017-08-25
41
85 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Šuplja šipka namijenjena slobodnoj mašinskoj obradi
Važeći
engleski
2017-06-14
16
46 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe - Uređaji za indikaciju nivoa tečnosti - Zahtjevi, ispitivanje i označavanje
Važeći
engleski
2017-06-19
34
76 KM 
Kupi
Plastični cijevni sistemi za oborinske vode za nadzemnu spoljašnju upotrebu - Nesavitljivi poli (vinilklorid) (PVC-U) - Dio 1: Specifikacije za cijevi, spojne elemente i sistem
Važeći
engleski
2017-10-11
55
92 KM 
Kupi
Građevinski okovi – Brave i reze - Mehaničke brave, reze i prihvatne ploče za brave - Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-10-11
15
46 KM 
Kupi
Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom - Metoda ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-14
2
0 KM 
Kupi
Gasni sorpcioni uređaji za klimatizaciju i/ili toplotne pumpe nazivnog toplotnog opterećenja ne većim od 70 kW - Dio 2: Sigurnost
Važeći
engleski
2017-08-25
80
105 KM 
Kupi
Aluminij i legure aluminija - Gnječeni i lijevani proizvodi - Posebni zahtjevi za proizvode namijenjene za proizvodnju opreme za rad pod pritiskom
Važeći
engleski
2017-06-14
77
105 KM 
Kupi
Gasni mjerači – Pretvarači - Dio 3: Flow kompjuteri
Važeći
engleski
2017-12-28
11
38 KM 
Kupi
Magnezij i legure magnezija - Nelegirani magnezij
Važeći
engleski
2017-08-25
41
85 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Bešavne okrugle cijevi za opće namjene
Važeći
engleski
2017-05-26
39
76 KM 
Kupi
Staklo u građevinarstvu - Preporuke za zastakljivanje - Principi montaže za vertikalno i koso zastakljivanje
Važeći
engleski
2017-05-22
17
53 KM 
Kupi
Oprema za paraglajding – Pomoćni padobrani - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-14
30
68 KM 
Kupi
Uređaji za nadziranje plamena za gasne aparate - Termoelektrični osigurači paljenja
Važeći
engleski
2017-05-22
7
30 KM 
Kupi
Sportske strunjače - Dio 2: Strunjače za skok motkom i skok uvis, sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2017-05-22
13
46 KM 
Kupi
Sportske strunjače – Dio 4: Određivanje apsorpcije udara
Važeći
bosanski,engleski
2017-02-01
13
53 KM 
Kupi
Namještaj – Čvrstoća, trajnost i sigurnost – Zahtjevi za namještaj za sjedenje za kućnu upotrebu
Važeći
bosanski,engleski
2017-02-01
17
61 KM 
Kupi
Namještaj – Čvrstoća, trajnost i sigurnost – Zahtjevi za stolove za kućnu upotrebu
Važeći
engleski
2017-06-28
45
85 KM 
Kupi
Okretni točkići i točkovi — Rječnik, preporučeni simboli i višejezični rječnik
Važeći
engleski
2017-06-28
23
61 KM 
Kupi
Okretni točkići i točkovi — Metode ispitivanja i aparature
Važeći
engleski
2017-06-28
12
38 KM 
Kupi
Okretni točkići i točkovi — Okretni točkići za namještaj — Zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-28
13
46 KM 
Kupi
Okretni točkići i točkovi — Okretni točkići za namještaj- Okretni točkići za pokretne stolice — Zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-28
12
38 KM 
Kupi
Okretni točkići i točkovi — Točkovi bolničkih kreveta
Važeći
engleski
2017-07-17
11
38 KM 
Kupi
Odvodi za građevine - Dio 3: Ocjena usklađenosti
Važeći
engleski
2017-07-17
7
30 KM 
Kupi
Odvodi za građevine - Dio 4: Pristupni poklopci
Važeći
engleski
2017-07-17
53
92 KM 
Kupi
Mali sistemi za tretman otpadnih voda za ukupni teret zagađenja do 50 ES - Dio 1: Septički rezervoari za predobradu
Važeći
engleski
2017-07-17
64
98 KM 
Kupi
Mali sistemi za tretman otpadnih voda za ukupni teret zagađenja do 50 ES - Dio 3: Kompletna i/ili montažna postrojenja za obradu otpadnih voda iz domaćinstva
Važeći
engleski
2017-07-17
29
68 KM 
Kupi
Mali sistemi za tretman otpadnih voda za ukupni teret zagađenja do 50 ES – Dio 4: Septički spremnici od elemenata sklopivih in situ
Važeći
engleski
2017-07-17
51
92 KM 
Kupi
Mali sistemi za tretman otpadnih voda za ukupni teret zagađenja do 50 ES - Dio 6: Montažne jedinice za tretman efluenta iz septičog rezervoara
Važeći
engleski
2017-07-17
47
85 KM 
Kupi
Mali sistemi za tretman otpadnih voda za ukupni teret zagađenja do 50 ES - Dio 7: Montažne jedinice za tercijarni tretman
Važeći
engleski
2017-07-24
24
61 KM 
Kupi
Neplastificirani profili od polivinilhlorida (PVC-U) za izradu prozora i vrata - Klasifikacija, zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 1: Neobloženi PVC-U profili sa svijetlo obojenim površinama
Važeći
engleski
2017-07-24
17
53 KM 
Kupi
Plastična sredstva za vizuelno upozorenje za podzemne kablove i cjevovode
Važeći
engleski
2017-07-17
25
61 KM 
Kupi
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Hlor dioksid nastao in situ
Važeći
engleski
2017-07-17
18
53 KM 
Kupi
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Kalij permanganat
Važeći
engleski
2017-07-17
26
61 KM 
Kupi
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Kalij peroksimonosulfat
Važeći
engleski
2017-05-26
8
30 KM 
Kupi
Tekstilne podne obloge - Ocjenjivanje impregnacije iglanih podnih obloga pomoću ispitivanja prljanja zemljom
Važeći
engleski
2017-09-26
20
53 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 16: Abrazija (habanje) upotrebom guma s čavlima
Važeći
engleski
2017-09-26
35
76 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 25: Ciklično tlačno ispitivanje
Važeći
engleski
2017-09-26
24
61 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 35: Laboratorijsko miješanje
Važeći
engleski
2017-08-25
24
61 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Bešavne okrugle cijevi za klimatizaciju i hlađenje - Dio 1: Cijevi za cjevovode
Važeći
engleski
2017-08-25
26
61 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Bešavne, okrugle cijevi za klimatizaciju i hlađenje - Dio 2: Cijevi za opremu
Važeći
engleski
2017-06-08
6
30 KM 
Kupi
Industrijski ventili – Krajevi za preklopno zavarivanje čeličnih ventila
Važeći
engleski
2017-06-28
58
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina za obradu drveta – Nepomični sistemi za izvlačenje piljevine i prašine - Osobine koja se odnose na sigurnosne zahtjeve
Važeći
engleski
2017-06-29
2
0 KM 
Kupi
Stabilni sistemi za gašenje požara - Automatski sprinkler sistemi - Projektovanje, ugradnja i održavanje
Važeći
engleski
2017-06-05
18
53 KM 
Kupi
Vozila za unutrašnji transport - Elektromagnetna kompatibilnost
Važeći
engleski
2017-07-17
32
68 KM 
Kupi
Snabdijevanje vodom - Specifikacija za indirektno grijane neventilirane (zatvorene) spremnike vode
Važeći
engleski
2017-06-06
18
53 KM 
Kupi
Naftni proizvodi – Određivanje tipova aromatičnih ugljovodonika u srednjim destilatima – Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa detekcijom indeksa refrakcije
Važeći
engleski
2017-06-08
15
46 KM 
Kupi
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije – Dio 1: Opšte
Važeći
engleski
2017-06-08
109
120 KM 
Kupi
Dimocijevni kotlovi - Dio 3: Projektovanje i proračun za dijelove pod pritiskom
Važeći
engleski
2017-06-28
80
105 KM 
Kupi
Dizalice - Opšti dizajn - Dio 3-5: Granična stanja i dokaz sigurnosti kovanih kuka
Važeći
engleski
2017-09-26
39
76 KM 
Kupi
Mašine za površinsku obradu kolovoza - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2017-05-26
16
46 KM 
Kupi
Slobodnostojeći dimnjaci - Dio 6: Čelični vodovi - Projektovanje i izvođenje
Važeći
engleski
2017-06-28
2
0 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prevoz osoba - Građevinski radovi
Važeći
engleski
2017-09-26
48
85 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 1: Asfalt beton
Važeći
engleski
2017-09-26
32
68 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 2: Asfalt beton za veoma tanke slojeve
Važeći
engleski
2017-09-26
32
68 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 20: Ispitivanje tipa
Važeći
engleski
2017-09-26
29
68 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 21: Fabrička kontrola proizvodnje
Važeći
engleski
2017-09-26
31
68 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 3: Meki asfalt
Važeći
engleski
2017-09-26
39
76 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 4: Toplo valjani asfalt HRA
Važeći
engleski
2017-09-26
45
85 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 5: Kameni mastiks asfalt SMA
Važeći
engleski
2017-09-26
32
68 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 6: Livani asfalt
Važeći
engleski
2017-09-26
38
76 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 7: Porozni asfalt
Važeći
engleski
2017-09-26
13
46 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 8: Reciklažni asfalt
Važeći
engleski
2017-09-26
30
68 KM 
Kupi
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 9: Asfalt za ultra tanke slojeve
Važeći
engleski
2017-10-11
27
68 KM 
Kupi
Ovješene fasade - Terminologija
Važeći
engleski
2017-06-08
207
144 KM 
Kupi
GRP rezervoari i posude za nadzemnu upotrebu - Dio 3: Projektovanje i izgradnja
Važeći
engleski
2017-12-22
80
105 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Klimatizacija željezničkih vozila za javni transport — Parametri udobnosti i ispitivanja tipa
Važeći
engleski
2017-06-08
22
61 KM 
Kupi
Sistemi za otkrivanje propusnosti - Dio 1: Opšti principi
Važeći
engleski
2017-06-08
66
98 KM 
Kupi
Sistemi za otkrivanje propusnosti - Dio 2: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja za sisteme pod pritiskom i vakuumom
Važeći
engleski
2017-06-08
46
85 KM 
Kupi
Sistemi za otkrivanje propusnosti - Dio 3: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja za tečne sisteme za rezervoare
Važeći
engleski
2017-06-08
38
76 KM 
Kupi
Sistemi za otkrivanje propusnosti - Dio 4: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja za senzorske sisteme otkrivanja propusnosti
Važeći
engleski
2017-06-08
73
105 KM 
Kupi
Sistemi za otkrivanje propusnosti - Dio 5: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja za mjerne sisteme u rezervoaru i cjevovodne sisteme pod pritiskom
Važeći
engleski
2017-06-08
7
30 KM 
Kupi
Sistemi za otkrivanje propusnosti - Dio 6: Senzori u monitoring otvorima
Važeći
engleski
2017-06-08
51
92 KM 
Kupi
Sistemi za otkrivanje propusnosti - Dio 7: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja za međuprostore, obloge i omotače za otkrivanje propusnosti
Važeći
engleski
2017-05-26
54
92 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PU) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-05-26
49
85 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-05-26
21
61 KM 
Kupi
Rasvjeta saobraćajnica - Dio 2: Zahtjevi za performanse
Važeći
engleski
2017-05-26
63
98 KM 
Kupi
Rasvjeta saobraćajnica - Dio 3: Proračun performansi
Važeći
engleski
2017-05-26
49
85 KM 
Kupi
Rasvjeta saobraćajnica - Dio 4: Metode mjerenja karakteristika rasvjete saobraćajnica
Važeći
engleski
2017-05-26
28
68 KM 
Kupi
Rasvjeta saobraćajnica - Dio 5: Indikatori energetskih radnih karakteristika
Važeći
engleski
2017-06-14
45
85 KM 
Kupi
Gasni aparati za pripremu sanitarne tople vode u domaćinstvu - Dio 4: Ocjena potrošnje energije gasnih aparata za kombinovanu proizvodnju toplote i električne energije (mCHP) pri proizvodnji tople vode i električne energije
Važeći
engleski
2017-06-29
55
92 KM 
Kupi
Dvosmjerni hidraulički alati za spašavanje, namijenjeni za upotrebu vatrogasnih i spasilačkih službi-Sigurnost i performanse
Važeći
engleski
2017-07-25
21
61 KM 
Kupi
Proizvodi za djecu i njegu djece - Nosiljke za dojenčad - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 2: Mekane nosiljke
Važeći
engleski
2017-08-28
37
76 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i nosači - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2017-08-28
25
61 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i nosači - Dio 2: Prenapregnuti jednodijelni betonski pragovi
Važeći
engleski
2017-08-28
28
68 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i nosači - Dio 3: Dvodijelni armirani pragovi
Važeći
engleski
2017-08-28
21
61 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i nosači - Dio 4: Prenapregnuti pragovi za skretnice i ukrštaje
Važeći
engleski
2017-08-28
8
30 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i nosači - Dio 5 : Posebni elementi
Važeći
engleski
2017-07-24
23
61 KM 
Kupi
Plastika - Profili od neplastificiranog poli(vinil-hlorida)(PVC-U) za primjenu u građevinarstvu – Dio 1: Označavanje PVC-U profila
Važeći
engleski
2017-07-24
26
61 KM 
Kupi
Plastika - Profili od neplastificiranog poli(vinil-hlorida)(PVC-U) za primjenu u građevinarstvu – Dio 3: Označavanje PVC-UE profila
Važeći
engleski
2017-08-25
23
61 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra - Bešavne okrugle bakarne cijevi za medicinske plinove ili vakuum
Važeći
engleski
2017-06-08
26
61 KM 
Kupi
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Dio 10: Dodatni zahtjevi za posude pod pritiskom od nikla i legura nikla
Važeći
engleski
2017-06-08
6
30 KM 
Kupi
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Dio 3: Projektovanje
Važeći
engleski
2017-06-08
4
23 KM 
Kupi
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Dio 4: Proizvodnja
Važeći
engleski
2017-06-08
16
46 KM 
Kupi
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Dio 6: Zahtjevi za projektovanje i proizvodnju posuda pod pritiskom i dijelova pod pritiskom od nodularnog liva
Važeći
engleski
2017-05-22
13
46 KM 
Kupi
Oprema za bazene – Dio 2: Dodatni specifični sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za ljestve, stepeništa i rukohvate
Važeći
engleski
2017-05-22
31
68 KM 
Kupi
Oprema za bazene – Dio 3: Dodatni specifični sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja ulazno/izlaznih i vodeno/vazdušnih sprava za zabavu u vodi
Važeći
engleski
2017-07-04
79
105 KM 
Kupi
Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru – Dio 2: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar isključujući ventilacione sisteme
Važeći
engleski
2017-07-04
30
68 KM 
Kupi
Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru – Dio 4: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar komponenti sistema za kontrolu dima
Važeći
engleski
2017-07-04
30
68 KM 
Kupi
Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru – Dio 5: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja krovova izloženih požaru izvana
Važeći
engleski
2017-05-22
6
30 KM 
Kupi
Određivanje dimenzionalnih karakteristika vreća za spavanje – Dio 3: Zapremina pod opterećenjem i jednostavnost pakovanja
Važeći
engleski
2017-10-11
2
0 KM 
Kupi
Grilje, kapci i vanjske žaluzine - Zahtijevi u pogledu osobina uključujući sigurnost
Važeći
engleski
2017-06-19
26
61 KM 
Kupi
Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu drenažu i kanalizaciju - Neplastificirani poli (vinil klorid) (PVC -U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - Dio 2: Specifikacije za reviziona okna i kontrolne komore
Važeći
engleski
2017-06-14
2
0 KM 
Kupi
Sigurnosni i regulacioni uređaji za gorionike i uređaje na gasovita i /ili tečna goriva - Opći zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-08
35
76 KM 
Kupi
Uređaji za sprečavanje prepunjavanja stabilnih rezervoara za tečna goriva – Dio 1: Uređaji za sprečavanje prepunjavanja sa uređajem za zatvaranje
Važeći
engleski
2017-06-08
37
76 KM 
Kupi
Uređaji za sprečavanje prepunjavanja stabilnih rezervoara za tečna goriva – Dio 2: Uređaji za sprečavanje prepunjavanja bez uređaja za zatvaranje
Važeći
engleski
2017-09-26
14
46 KM 
Kupi
Geosintetici - Određivanje dugotrajne zaštitne učinkovitosti geosintetika u dodiru s geosintetičkim barijerama
Važeći
engleski
2017-06-30
2
0 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Otvori za ubacivanje poštanskih pošiljki na kućnim poštanskim sandučićima i vratima - Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-30
142
128 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila - Dio 1: Razmjena podataka
Važeći
engleski
2017-06-30
67
98 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko čitanje mjerila - Dio 4: Bežično očitanje mjerila (Radijsko čitanje mjerila u SRD opsegu)
Važeći
engleski
2017-06-30
108
120 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila - Dio 5: Bežični M-Bus relejni prenos
Važeći
engleski
2017-06-30
8
30 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila— Dio 6: Lokalna sabirnica
Važeći
engleski
2017-06-14
39
76 KM 
Kupi
Kompresori i kondenzacijske jedinice za hlađenje - Ispitivanje radnih karakteristika i metode ispitivanja – Dio 1: Rashladni kompresori
Važeći
engleski
2017-05-26
13
46 KM 
Kupi
Drvene konstrukcije - Metoda ispitivanja - Pri opterećenju spojnicama
Važeći
engleski
2017-05-26
10
38 KM 
Kupi
Drvene konstrukcije - Metoda ispitivanja - Odstupanje zapremine kod spojene drvene građe
Važeći
engleski
2017-05-26
11
38 KM 
Kupi
Drvene konstrukcije - Metoda ispitivanja - Izdržljivost na izvlačenje drvene građe
Važeći
engleski
2017-09-26
29
68 KM 
Kupi
Bitumen i bitumenska veziva - Okvirna specifikacija za specijalni bitumen za ceste — Dio 1: Tvrdi cestovni bitumen
Važeći
engleski
2017-06-14
2
0 KM 
Kupi
Izmjenjivači toplote – Ventilatorski konvektori voda/zrak - Postupci ispitivanja za određivanje radnih karakteristika
Važeći
engleski
2017-10-11
12
38 KM 
Kupi
Ovješene fasade - Otpornost na udar - Zahtjevane karakteristike
Važeći
engleski
2017-06-14
32
68 KM 
Kupi
Stropni zračeći paneli za grijanje i hlađenje temperature vode ispod 120°C – Dio 1: Prefabrikovani zračeći paneli za grijanje prostora - Tehničke specifikacije i zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-14
36
76 KM 
Kupi
Stropni zračeći paneli za grijanje i hlađenje temperature vode ispod 120°C – Dio 2: Prefabrikovani zračeći paneli za grijanje prostora - Metoda ispitivanja toplotne snage
Važeći
engleski
2017-06-14
8
30 KM 
Kupi
Stropni zračeći paneli za grijanje i hlađenje temperature vode ispod 120°C – Dio 3: Metode vrednovanja i utvrđivanja odavanja toplote zračenjem
Važeći
engleski
2017-06-14
16
46 KM 
Kupi
Stropni zračeći paneli za grijanje i hlađenje temperature vode ispod 120°C – Dio 4: Prefabrikovani zračeći paneli- Određivanje kapaciteta hlađenja
Važeći
engleski
2017-06-14
21
61 KM 
Kupi
Stropni zračeći paneli za grijanje i hlađenje temperature vode ispod 120°C – Dio 5: Metod ispitivanja odavanja toplote otvorenih i zatvorenih grejnih površina
Važeći
engleski
2017-05-18
15
46 KM 
Kupi
Elektrohemijska realkalizacija i tretmani sa ekstrakcijom hlorida za armirani beton – Dio 1: Realkalizacija
Važeći
engleski
2017-08-03
34
76 KM 
Kupi
Tekstil – Tekstil u procesu pranja – Sistem kontrole biokontaminacije
Važeći
srpski (latinica), engleski
2017-12-20
21
70 KM 
Kupi
Tečni naftni proizvodi - Određivanje sadržaja metil estara masnih kiselina (FAME) u srednjim destilatima - Metoda infracrvene spektrometrije
Važeći
engleski
2017-05-26
41
85 KM 
Kupi
Drvene konstrukcije - Klasifikacija prema nosivosti konstrukcijskog drveta pravougaonog poprečnog presjeka - Dio 1 : Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2017-08-23
20
53 KM 
Kupi
Derivati masti i ulja - Metil esteri masnih kiselina (FAME) - Određivanje stabilnosti oksidacije (ubrzani oksidacijski test)
Važeći
engleski
2017-12-28
7
30 KM 
Kupi
Bakar i legure bakra – Evropski sistem numeracije
Važeći
engleski
2017-05-26
45
85 KM 
Kupi
Staklo u građevinarstvu – Termički obrađeno staklo (kaljeno) – Dio1: Definicija i opisi
Važeći
engleski
2017-09-26
7
30 KM 
Kupi
Geosintetici - Metode ispitivanja za mjerenje mase po jedinici površine glinenih geosintetičkih barijera
Važeći
engleski
2017-07-17
26
61 KM 
Kupi
Uticaj organskih materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Određivanje mirisa i ukusa vode u cijevnim sistemima
Važeći
engleski
2017-09-26
24
61 KM 
Kupi
Hidraulički vezane mješavine - Specifikacije - Dio 15: Tla stabilizirana hidrauličnim vezivom
Važeći
engleski
2017-05-26
38
76 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)
Važeći
engleski
2017-05-26
39
76 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-05-26
45
85 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-05-26
41
85 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od kalcijevog silikata (CS) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-05-26
40
76 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-05-26
53
92 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-05-26
53
92 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-05-26
39
76 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-05-26
47
85 KM 
Kupi
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-06-30
33
76 KM 
Kupi
Mjerila toplote- Dio 3: Razmjena podataka i sučelja (interfejsi)
Važeći
engleski
2017-05-26
15
46 KM 
Kupi
Drvene konstrukcije – Proračun i verifikacija karakterističnih vrijednosti
Važeći
engleski
2017-08-28
194
144 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Ispitivanje i simulacija za prihvatljivost voznih karakteristika željezničkih vozila – Ispitivanja ponašanja tokom vožnje i ispitivanja u mjestu
Važeći
engleski
2017-12-21
17
53 KM 
Kupi
Ambalaža farmaceutskih proizvoda za jednokratnu upotrebu sigurna za djecu - Zahtjevi i ispitivanje
Važeći
engleski
2017-05-26
84
112 KM 
Kupi
Keramičke pločice - Definicije, klasifikacija, karakteristike, ocjena usklađenosti i označavanje
Važeći
engleski
2017-07-24
17
53 KM 
Kupi
Crijevne spojnice sa stezaljkama – Dio 8: Simetrična poluspojnica (Guillemin system)
Važeći
engleski
2017-07-24
25
61 KM 
Kupi
Spojnice steznog tipa za upotrebu crijeva za paru pri pritisku do 18 bara
Važeći
engleski
2017-06-14
42
85 KM 
Kupi
Regulacione i upravljačke funkcije u elektronskim sistemima za gasne gorionike i gasne aparate – Metode za klasifikaciju i ocjenu
Važeći
engleski
2017-06-30
16
46 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Mjerenje vremena prenosa od početka do kraja usluge za jednu pošiljku, i to neprioritetnom poštom i poštom druge klase
Važeći
engleski
2017-05-26
27
68 KM 
Kupi
Kade sa tušem za primjenu u domaćinstvu
Važeći
engleski
2017-08-28
182
144 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Metode proračuna zaustavnih puteva, puteva usporenja i pritvrdnog kočenja - Dio 1: Opći algoritmi koji koriste obračun srednje vrijednosti za kompoziciju ili jedno vozilo
Važeći
engleski
2017-08-28
32
68 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Metode proračuna zaustavnih puteva, puteva usporenja i pritvrdnog kočenja Dio 2: Korak po korak proračun za kompozicije motornih vozova ili pojedinačna vozila
Važeći
engleski
2017-06-30
125
128 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Mjerenje vremena prenosa pošiljki od prijema do uručenja za velike pošiljke
Važeći
engleski
2017-08-28
25
61 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Kočni diskovi za željeznička šinska vozila - Dio 3: Kočni diskovi, performanse diska i frikcionog para, klasifikacija
Važeći
engleski
2017-07-17
35
76 KM 
Kupi
Karakterizacija otpada – Sadržaj halogena i sumpora – Spaljivanje kisikom u zatvorenim sistemima i metode određivanja
Važeći
engleski
2017-06-08
13
46 KM 
Kupi
Rezervoari za transport opasnih materija – Oprema za servisiranje rezervoara – Odzračni uređaj
Važeći
engleski
2017-07-17
72
105 KM 
Kupi
Ambijentalni zrak - Standardna metoda mjerenja koncentracije benzena - Dio 3: Automatsko uzorkovanje pumpom sa in situ gasnom hromatografijom
Važeći
engleski
2017-07-24
14
46 KM 
Kupi
Nepravilnosti u termoplastičnim varovima - Klasifikacija
Važeći
engleski
2017-06-14
134
128 KM 
Kupi
Instalacija i oprema za tečni prirodni gas - Projektovanje kopnenog (onshore) postrojenja
Važeći
bosanski,engleski
2017-09-11
62
112 KM 
Kupi
Namještaj - Kućni i kuhinjski elementi za odlaganje i radne ploče - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-08-11
16
46 KM 
Kupi
Gnojiva i materijali za kalcifikaciju – Uzorkovanje i pripremanje uzoraka – Dio 3: Uzorkovanje statičnih gomila
Važeći
engleski
2017-06-14
85
112 KM 
Kupi
Uređaji za klimatizaciju, rashladne mašine i toplotne pumpe sa kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora – Ispitivanje i ocjena pri uslovima djelimičnog opterećenja i proračun sezonskih karakteristika
Važeći
engleski
2017-12-27
629
223 KM 
Kupi
Otvorena podatkovna komunikacija u automatizaciji građevina, kontrolama i upravljanju građevinama - Upravljački mrežni protokol – Dio 6: Elementi aplikacije
Važeći
engleski
2017-06-28
19
53 KM 
Kupi
Trake transportera za upotrebu u podzemnih instalacijama – Električni i požarno-sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2017-05-26
10
38 KM 
Kupi
Laminatne podne obloge - Elementi sa površinskim slojem na bazi akrila, očvršćenih elektronskim snopom - Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-08-11
32
68 KM 
Kupi
Materijali za kalcifikaciju – Određivanje uticaja efekta proizvoda na reakciju tla- Metoda zemljišne inkubacije
Važeći
engleski
2017-05-31
52
92 KM 
Kupi
Konstrukcija ventilatora koji rade u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Važeći
engleski
2017-07-24
9
38 KM 
Kupi
Plastika - Procjena mogućnosti odlaganja u postrojenjima za tretman vode - Šema ispitivanja za konačno prihvatanje i specifikacije
Važeći
engleski
2017-07-24
20
53 KM 
Kupi
Plastika - Procjena sposobnosti za kompostiranje - Šema ispitivanja i specifikacije
Važeći
engleski
2017-06-08
5
30 KM 
Kupi
Ventili - Materijali za kućišta, gornje dijelove i poklopce - Dio 4: Legure bakra specificirane u evropskim standardima
Važeći
engleski
2017-06-28
30
68 KM 
Kupi
Sklopovi sa stukturnim nalijeganjem bez predopterećenja - Dio 1: Opći zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-28
13
46 KM 
Kupi
Sklopovi sa stukturnim nalijeganjem bez predopterećenja - Dio 2: Prikladnost namjene
Važeći
engleski
2017-08-28
29
68 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Kočioni indikatori
Važeći
engleski
2017-07-04
131
128 KM 
Kupi
Proširena primjena rezultata ispitivanja vatrootpornosti i/ili dimonepropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov - Dio 5: Vatrootpornost zaokretnih staklenih vrata s metalnim dovratnikom i prozora koji se mogu otvarati
Važeći
engleski
2017-08-28
113
120 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Operativni zahtjevi za osovinske sklopove u eksploataciji - Održavanje osovinskih sklopova u eksploataciji i van eksploatacije
Važeći
engleski
2017-07-24
12
38 KM 
Kupi
Plastika - Reciklirana plastika - Karakterizacija polistirenskih (PS) reciklata
Važeći
engleski
2017-07-24
10
38 KM 
Kupi
Plastika - Reciklirana plastika - Sljedljivost reciklirane plastike, ocjenjivanje usklađenosti i recikliranog sadržaja
Važeći
engleski
2017-07-24
15
46 KM 
Kupi
Plastika - Reciklirana plastika - Karakterizacija polietilenskih (PE) reciklata
Važeći
engleski
2017-07-24
12
38 KM 
Kupi
Plastika - Reciklirana plastika - Karakterizacija poli(vinil-hloridnih) (PVC) reciklata
Važeći
engleski
2017-07-24
26
61 KM 
Kupi
Plastika - Reciklirana plastika - Karakterizacija poli(vinil-hloridnih) (PVC) reciklata
Važeći
engleski
2017-07-24
10
38 KM 
Kupi
Plastika - Reciklirana plastika - Karakterizacija plastičnog otpada
Važeći
engleski
2017-07-24
19
53 KM 
Kupi
Plastika – Reciklirana plastika – Karakterizacija poli(etilen-tereftalatnih) (PET) reciklata
Važeći
engleski
2017-05-18
81
112 KM 
Kupi
Sušare i peći u kojima se oslobođaju zapaljive supstance - Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2017-12-21
16
46 KM 
Kupi
Opterećenja tokom transporta - Mjerenje i vrednovanje dinamičko-mehaničkih opterećenja - Dio 6: Sistemi za automatsko registrovanje mjernih zapisa slučajnim udarom tokom praćenja transporta
Važeći
engleski
2017-05-26
20
53 KM 
Kupi
Laminatne podne obloge - Elementi s direktnim štampanim uzorkom i površinskim slojem od smole - Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-05-26
43
85 KM 
Kupi
Toplotnoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske instalacije - Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EP) i ljuskastog vermikulita (EV) - Specifikacija
Važeći
engleski
2017-08-11
41
85 KM 
Kupi
Oprema za vrtlarstvo - Vrtne puhalice, usisivači i puhala/vakum čistači - Sigurnost
Važeći
engleski
2017-12-28
11
38 KM 
Kupi
Livenje - Tehnički uslovi isporuke - Dio 5: Dodatni zahtjevi za odlivke od legure magnezija
Važeći
engleski
2017-09-26
11
38 KM 
Kupi
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje prionljivosti razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva postupkom uranjanja u vodu - Metoda sa agregatom
Važeći
engleski
2017-05-26
17
53 KM 
Kupi
Staklo u građevinarstvu – Osnovni proizvodi od aluminosilikatnog stakla – Dio 1: Definicije i opšta fizička i mehanička svojstva
Važeći
engleski
2017-07-24
6
30 KM 
Kupi
Celularna plastika- Postupak određivanja broja ćelija za fleksibilni i kruti poliuretan
Važeći
engleski
2017-06-28
42
85 KM 
Kupi
Sigurnosni zahtjevi za podizne platforme - Dio 2: Podizne platforme za dizanje više od 2 fiksna nivoa zgrade, za dizanje tereta gdje vertikalna brzina vožnje ne prelazi 0,15 m/s
Važeći
engleski
2017-05-26
27
68 KM 
Kupi
Sanitarni uređaji - Kade od modifikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča - Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-08
41
85 KM 
Kupi
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu - Zahtjevi za projektovanje i proizvodnju posuda pod pritiskom i dijelova pod pritiskom od livenog gvožđa sa izduženjem posle loma jednakim ili manjim od 15 %
Važeći
engleski
2017-07-24
17
53 KM 
Kupi
Plastika- Plastificirane poli(vinilhlorid) (PVC-P) membrane za ukopane bazene za plivanje - Dio 1: Homogene membrane nominalne debljine jednake ili veće od 0,75 mm
Važeći
engleski
2017-07-24
20
53 KM 
Kupi
Plastika- Plastificirane poli(vinilhlorid) (PVC-P) membrane za ukopane bazene za plivanje - Dio 2: Ojačane membrane nominalne debljine jednake ili veće od 1,5 mm
Važeći
engleski
2017-07-24
46
85 KM 
Kupi
Plastika- Termoplastični poluproizvodi za mašinsku obradu - Zahtjevi i ispitne metode
Važeći
engleski
2017-07-17
11
38 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Određivanje pH vrijednosti
Važeći
engleski
2017-07-17
19
53 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad, tlo i otpad - Računanje udjela suhe tvari nakon određivanja suhog ostatka ili sadržaja vode
Važeći
engleski
2017-07-17
11
38 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad, tlo i otpad - Određivanje gubitka žarenjem
Važeći
engleski
2017-07-17
24
61 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad, tlo i otpad - Određivanje ukupnog organskog ugljika (TOC) suhim spaljivanjem
Važeći
engleski
2017-07-17
20
53 KM 
Kupi
Sigurnost napajanja pitkom vodom – Uputstvo za upravljanje u rizičnim i kriznim situacijama – Dio 1: Krizni menadžment
Važeći
engleski
2017-07-04
25
61 KM 
Kupi
Ispitivanje sirovih i osnovnih keramičkih materijala - Direktno određivanje masenog udjela nečistoća u prahovima i granulama silicijum-karbida optičkom emisionom spektrometrijom pomoću indukovano-spregnute plazme sa elektrotermalnim isparavanjem
Važeći
engleski
2017-06-28
16
46 KM 
Kupi
Hiperbarične komore - Posebni zahtjevi za sisteme za gašenje požara- Performanse, instalacija i ispitivanje
Važeći
engleski
2017-06-14
44
85 KM 
Kupi
Oprema i pribor za tečni naftni gas LPG — Cjevovodni sistemi i oslonci — LPG u tečnoj fazi i parnoj fazi
Važeći
engleski
2017-06-28
35
76 KM 
Kupi
Oftalmološka optika - Referentna metoda za ispitivanje otpuštanja nikla iz okvira za naočale i sunčane naočale
Važeći
engleski
2017-07-17
17
53 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad i tlo – Određivanje organski vezanih halogena koji mogu da se adsorbuju (AOX)
Važeći
engleski
2017-07-17
11
38 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad i tlo – Određivanje ukupnog nitrogena metodom suhog spaljivanja
Važeći
engleski
2017-07-17
12
38 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad i tlo — Određivanje nitrogena po Kjeldahlu
Važeći
engleski
2017-07-17
11
38 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad i tlo – Digestija frakcija elemenata rastvorljivih u nitratnoj kiselini
Važeći
engleski
2017-07-17
12
38 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad i tlo – Digestija frakcija elemenata rastvorljivih u zlatotopci
Važeći
engleski
2017-07-17
45
85 KM 
Kupi
Mulj, tretirani biootpad i tlo - Smjernice za predtretman uzorka
Važeći
engleski
2017-12-22
124
128 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Kabina mašinovođe – Dio 3: Dizajniranje displeja
Važeći
engleski
2017-07-24
9
38 KM 
Kupi
Vlaknima ojačani plastični kompoziti – Deklaracija o karakteristikama sirovina – Dio 1: Opći zahtjevi
Važeći
hrvatski,engleski
2017-12-28
23
70 KM 
Kupi
Energetski auditi — Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-21
44
85 KM 
Kupi
Energetski auditi – Dio 2: Građevine
Važeći
engleski
2017-06-21
24
61 KM 
Kupi
Energetski auditi — Dio 3: Procesi
Važeći
engleski
2017-06-21
16
46 KM 
Kupi
Energetski auditi - Dio 4: Transport
Važeći
engleski
2017-06-21
11
38 KM 
Kupi
Energetski auditi – Dio 5: Kompetentnost energetskih auditora
Važeći
engleski
2017-10-11
79
105 KM 
Kupi
Ulazna vrata,prozori, ovješene fasade, grilje i roletne - Protuprovalnost - Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti pod statičkim opterećenjem
Važeći
engleski
2017-06-14
18
53 KM 
Kupi
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilatore komercijalnih kuhinja - Dio 2: Kuhinjske ventilacione nape; dizajn i sigurnosni zahtijevi
Važeći
engleski
2017-06-14
18
53 KM 
Kupi
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilatore komercijalnih kuhinja - Dio 3: Kuhinjski stropni ventilatori, konstrukcioni i sigurnosni zahtijevi
Važeći
engleski
2017-06-14
12
38 KM 
Kupi
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilatore komercijalnih kuhinja - Dio 4: Otvori za zrak i izlazi
Važeći
engleski
2017-10-11
35
76 KM 
Kupi
Ulazna vrata,prozori, ovješene fasade, grilje i roletne - Protuprovalnost - Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti pod dinamičkim opterećenjem
Važeći
engleski
2017-10-11
37
76 KM 
Kupi
Ulazna vrata,prozori, ovješene fasade, grilje i roletne - Protuprovalnost- Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na provalu ručnim alatom
Važeći
engleski
2017-08-11
19
53 KM 
Kupi
Gnojiva i materijali za kalcifikaciju- Određivanje hroma (VI) fotometrijom (A metoda) i ionskom hromatografijom sa spektrofotometrijskom detekcijom (B metoda)
Važeći
engleski
2017-08-11
20
53 KM 
Kupi
Gnojiva i materijali za kalcifikaciju - Određivanje kadmija, hroma, olova i nikla korištenjem induktivno spregnute plazme-metoda atomske emisione spektrometrije (ICP-AES) nakon otapanja u aqua regia
Važeći
engleski
2017-10-11
43
85 KM 
Kupi
Ulazna vrata na motorni pogon - Standard za proizvod, izvedbene karakteristike - Ulazna vrata, osim rotirajućih vrata, prvenstveno projektovana za ugradnju sa motornim pogonom
Važeći
engleski
2017-12-22
50
85 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Zahtjevi za rekonstrukciju i obnavljanje željezničkih vozila
Važeći
engleski
2017-07-24
17
53 KM 
Kupi
Plastika - Metode kalibracije crnih i bijelih standardnih termometara i crnih i bijelih panelnih termometara za upotrebu pri prirodnom i umjetnom starenju
Važeći
engleski
2017-05-26
40
76 KM 
Kupi
Dimnjaci – Oprema – Dio 3: Regulatori protoka vazduha, uređaji za otvaranje u periodu mirovanja i njihove kombinacije – Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-05-26
40
76 KM 
Kupi
Dimnjaci – Oprema – Dio 7: Zaštita od kiše- Zahtijevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-19
74
105 KM 
Kupi
Pumpe – Minimalna zahtjevana efikasnost rotodinamičkih pumpi za vodu
Važeći
engleski
2017-08-03
10
38 KM 
Kupi
Koža - Zahtjevi za određivanje porijekla proizvodnje kože
Važeći
engleski
2017-06-07
45
85 KM 
Kupi
Hemijski dezinficijensi i antiseptici – Kvantitativni suspenzijski test za procjenu fungicidnog djelovanja ili djelovanja na kvasce hemijskih dezinficijenasa i antiseptika, koji se upotrebljavaju u veterinarstvu - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 1)
Važeći
engleski
2017-06-14
60
92 KM 
Kupi
Ventilacija u zgradama - Ispitivanje karakteristika komponenti za ventilaciju stambenih zgrada - Multifunkcionalne mješovite ventilatorske jedinice za jednu porodicu uključujući toplotne pumpe
Važeći
engleski
2017-05-26
34
76 KM 
Kupi
Keramička sanitarna oprema – Ocenjivanje održivosti
Važeći
engleski
2017-07-24
43
85 KM 
Kupi
Gumena i plastična crijeva i crijevni priključci – Ne povezana crijeva sa priključcima koja su obložena fluoroplastikom (tj. PTFE) za tečne i gasovite hemikalije – Specifikacija
Važeći
engleski
2017-06-14
29
68 KM 
Kupi
Tečni naftni gas LPG- aparati i dijelovi opreme - Radionice za motorna vozila na LPG – Dio 1: Radni prostor i procedure
Važeći
engleski
2017-09-26
13
46 KM 
Kupi
Bitumen i bitumenska veziva - Ispitivanje oporavka veziva pri tečenju usljed višestrukog opterećenja i rasterećenja (MSCRT)
Važeći
engleski
2017-06-14
43
85 KM 
Kupi
Sigurnosni i upravljački uređaji za gasne gorionike i gasne aparate – Automatski zaporni ventili za radne pritiske iznad 500 kPa do i uključujući 6 300 kPa
Važeći
engleski
2017-06-08
83
112 KM 
Kupi
Stabilni čelični sistemi za skladištenje – Podesivi sistemi paletnih regala – Principi seizmičkog projektovanja
Važeći
engleski
2017-08-28
20
53 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Uređaj za poziv u pomoć i komunikaciju - Zahtjevi
Važeći
engleski
2017-07-17
35
76 KM 
Kupi
Kvalitet vode – Uputstvo za kvantitativno i kvalitativno uzorkovanje fitoplanktona iz kopnenih voda
Važeći
engleski
2017-06-06
4
0 KM 
Kupi
Goriva za motorna vozila – Dizel gorivo sa visokim sadržajem FAME (MEMK-a) (B20 i B30) – Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-06
13
46 KM 
Kupi
Goriva za motorna vozila – Dizel gorivo sa visokim sadržajem FAME (MEMK-a) (B20 i B30) – Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-05-22
39
76 KM 
Kupi
Ergonomske metode - Dio 2: Metodologija za analizu rada, kao podrška projektovanju
Važeći
engleski
2017-08-03
14
46 KM 
Kupi
Tekstil - Određivanje sadržaja metala - Dio 1: Određivanje metala mikrotalasnom digestijom
Važeći
engleski
2017-08-03
11
38 KM 
Kupi
Tekstil - Određivanje sadržaja metala - Dio 2: Određivanje metala ekstrahovanih kiselim rastvorom vještačkog znoja
Važeći
engleski
2017-09-29
11
38 KM 
Kupi
Ispitivanje bez razaranja - Termografsko ispitivanje - Dio 1: Opći principi
Važeći
engleski
2017-09-29
18
53 KM 
Kupi
Ispitivanje bez razaranja - Termografsko ispitivanje - Dio 2: Oprema
Važeći
engleski
2017-09-29
10
38 KM 
Kupi
Ispitivanje bez razaranja - Termografsko ispitivanje - Dio 3: Termini i definicije
Važeći
engleski
2017-06-28
29
68 KM 
Kupi
Drvo i proizvodi na bazi drveta – Određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) u drvetu i proizvodima na bazi drveta
Važeći
engleski
2017-07-17
16
46 KM 
Kupi
Karakterizacija mulja – Fizička konzistencija – Dio 1: Određivanje sposobnosti tečenja – Metoda ekstruzione cijevi
Važeći
engleski
2017-06-08
19
53 KM 
Kupi
Industrijski ventili – Ugradne mjere za ventile sa navojnim krajevima
Važeći
engleski
2017-05-26
16
46 KM 
Kupi
Toplotnoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama – Uputstva za montažu i pričvršćivanje pri ispitivanju reakcije na požar spoljašnjih toplotnoizolacionih kompozitnih sistema (ETICS)
Važeći
engleski
2017-08-28
22
61 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Pruga – Zaštitne barijere od buke i srodni uređaji koji djeluju na širenje zvuka – Neakustične performanse - Dio 2-2: Mehaničke performanse pod dinamičkim opterećenjem uzrokovane prolaskom vozova - Metoda proračuna
Važeći
engleski
2017-08-28
40
76 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Infrastruktura - Ispitivanje bez razaranja na šinama u kolosjeku - Dio 1: Zahtjevi za ultrazvučno ispitivanje i principi vrednovanja
Važeći
engleski
2017-08-28
76
105 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Betonski pragovi i betonski nosači sa podmetačima za pragove
Važeći
engleski
2017-08-03
40
76 KM 
Kupi
Patent-zatvarači (ziperi) – Specifikacija
Važeći
engleski
2017-07-04
21
61 KM 
Kupi
Ispitivanja reakcije građevinskih proizvoda na požar - Određivanje sklonosti građevinskog proizvoda da neprekidno tinja
Važeći
engleski
2017-06-06
15
46 KM 
Kupi
Goriva za motorna vozila – Dizel gorivo B10 za motorna vozila – Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-05-26
21
61 KM 
Kupi
Konstrukcijsko drvo - Vizuelno klasiranje čvrstoće tropskog tvrdog drveta
Važeći
engleski
2017-08-23
51
92 KM 
Kupi
Mašine za preradu hrane - Automatski industrijski strojevi za rezanje - Sigurnosni i higijenski zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-08
23
61 KM 
Kupi
Boce za gas – Periodična inspekcija i ispitivanje na terenu (bez demontaže) ponovo punjivih bešavnih čeličnih boca vodenog kapaciteta između 150 l i 3000 l, za komprimirane gasove
Važeći
engleski
2017-06-14
11
38 KM 
Kupi
Mašine za promet proizvednje sladoleda (Artisan Gelato) i ostale vrste sladoleda - Radna svojstva i potrošnja energije
Važeći
engleski
2017-10-11
20
53 KM 
Kupi
Ovješene fasade - Određivanje čvrstoće smičućih spojeva spojeva - Metod ispitivanja i zahtijevi
Važeći
engleski
2017-06-06
12
38 KM 
Kupi
Goriva za motorna vozila – Određivanje metanola u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila pomoću gasne hromatografije – Dio 1: Metoda jedne kolone
Važeći
engleski
2017-06-06
13
46 KM 
Kupi
Goriva za motorna vozila – Određivanje metanola u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila pomoću gasne hromatografije – Dio 2: Metoda „heart cut”
Važeći
engleski
2017-06-14
13
46 KM 
Kupi
Mašine za tećne vrste sladoleda - Svojstva i procjena potrošnje energije
Važeći
engleski
2017-06-08
15
46 KM 
Kupi
Industrijski ventili – Nepovratni ventili od čelika i livenog gvožđa
Važeći
engleski
2017-07-17
24
61 KM 
Kupi
Kvalitet vode - Uputstvo za metode uzorkovanja beskičmenjaka u hiporeičnim rječnim zonama
Važeći
engleski
2017-08-25
12
38 KM 
Kupi
Aluminijum i legure aluminijuma – Smjernice za proizvodnju folija za polučvrste posude za hranu
Važeći
engleski
2017-08-25
53
92 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi konvertora za čelik i pripadajuću opremu
Važeći
engleski
2017-05-26
15
46 KM 
Kupi
Elastične podne obloge – Heterogene podne obloge od poliuretana – Specifikacija
Važeći
engleski
2017-05-22
11
38 KM 
Kupi
Zaštitne rukavice - Određivanje dimetilformamida u rukavicama
Važeći
engleski
2017-05-26
11
38 KM 
Kupi
Drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Određivanje ponašanja pri dugotrajnom opterećenju čepastih spojnih sredstava sa zaštitnim premazom ili bez njega
Važeći
engleski
2017-07-17
35
76 KM 
Kupi
Ambijentalni zrak – Biomonitoring s višim biljkama – Metoda standardne izloženosti duhanu
Važeći
engleski
2017-07-24
12
38 KM 
Kupi
Plastika - Metoda za procjenu zagrijavanja ravnih površina simulacijom sunčevog zračenja
Važeći
engleski
2017-08-23
14
46 KM 
Kupi
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata i njihovih hemijskih voblika – Određivanje metilžive u hrani morskog porijekla primjenom izotopnog razrjeđenja na GC-ICP-MS
Važeći
engleski
2017-08-23
13
46 KM 
Kupi
Hrana - Određivanje elemenata i njihovih hemijskih oblika - Određivanje anorganskog arsena u hrani morskog i biljnog porijekla primjenom anionskog izmjenjivača HPLC-ICP-MS
Važeći
engleski
2017-05-22
6
30 KM 
Kupi
Oprema za ronjenje - Ronilačka peraja sa otvorenom petom - Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-05-22
12
38 KM 
Kupi
Oprema za ronjenje - Ronilačka maska - Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-08-03
10
38 KM 
Kupi
Tekstil i tekstilni proizvodi – Tekstil koji sadrži fazno promjenljive materijale PCM) – Dio 1: Određivanje kapaciteta skladištenja i otpuštanja toplote
Važeći
engleski
2017-06-05
43
85 KM 
Kupi
Oprema i proizvodi za zimsko održavanje – Sredstva za odstranjivanje leda – Dio 1: Natrijum hlorid - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-05
31
68 KM 
Kupi
Oprema i proizvodi za zimsko održavanje – Sredstva za odstranjivanje leda – Dio 2: Kalcijum hlorid i magnezijum hlorid - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-08-03
15
46 KM 
Kupi
Tekstil i tekstilni proizvodi - Električno vodljivi tekstil - Određivanje linearnog električnog otpora vodljivih staza
Važeći
engleski
2017-06-14
45
85 KM 
Kupi
Rashladni ormari i vitrine za skladištenje za profesionalnu upotrebu - Klasifikacija. zahtijevi i uslovi ispitivanja
Važeći
engleski
2017-08-11
25
61 KM 
Kupi
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbjednost — Obrazac za prijavu nezgoda
Važeći
engleski
2017-06-14
49
85 KM 
Kupi
Rashladni ormari za zanatske radnje - Klasifikacija, zahtijevi i uslovi ispitivanja
Važeći
engleski
2017-08-11
17
53 KM 
Kupi
Gnojiva – Određivanje kompleksirajućih agenasa u đubrivima – Identifikacija heptaglukonske kiseline primjenom hromatografije
Važeći
engleski
2017-08-23
12
38 KM 
Kupi
Higijena hrane - Proizvodnja i točenje toplih napitaka iz aparata za tople napitke - Higijenski zahtjevi, ispitivanje migracije
Važeći
engleski
2017-06-28
12
38 KM 
Kupi
Trake transportera - Otpor usljed utiskivanja valjka u traku ovisno o širini trake - Zahtjevi, ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-28
22
61 KM 
Kupi
Tanjuraste opruge - Specifikacije kvalitete - Dimenzije
Važeći
engleski
2017-06-28
16
46 KM 
Kupi
Tanjuraste opruge - Proračun
Važeći
engleski
2017-06-05
51
92 KM 
Kupi
Vozila za unutrašnji transport - Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – Dodatni zahtjevi za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Važeći
engleski
2017-07-24
29
68 KM 
Kupi
Gumeni crijevni priključci za usisavanje i ispuštanje ulja – Specifikacija za priključke
Važeći
engleski
2017-06-14
86
112 KM 
Kupi
Gasna infrastruktura – Postrojenja za mjerenje gasa - Funkcionalni zahtjevi
Važeći
engleski
2017-09-26
58
92 KM 
Kupi
Naprave za redukciju buke cestovnog saobraćaja - Metoda ispitivanja za određivanje akustičnih svojstava - Dio 5: Osnovne značajke - In situ vrijednosti refleksije zvuka pod izravnim utjecajem zvučnog polja
Važeći
engleski
2017-09-26
13
46 KM 
Kupi
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke – Neakustičke karakteristike – Dio 3: Reakcija na požar – Ponašanje sistema za smanjenje buke pri gorenju i klasifikacija
Važeći
engleski
2017-05-22
19
53 KM 
Kupi
Oprema za ronjenje - Kompenzatori plutanja - Funkcionalni i sigurnosni zahtjevi, metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-05-31
44
85 KM 
Kupi
Određivanje granica eksplozivnosti i granične koncentracije kisika (GKK) zapaljivih plinova i para
Važeći
engleski
2017-05-26
79
105 KM 
Kupi
Prefabrikovani spojni dijelovi za pokrivanje krova - Svjetlosne kupole od plastičnog materijala - Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-06-08
10
38 KM 
Kupi
Industrijski ventili – Označavanje metalnih ventila
Važeći
engleski
2017-06-28
13
46 KM 
Kupi
Drveni podovi, drvena lamperija i obloge - Određivanje dimenzionalne stabilnosti
Važeći
engleski
2017-06-14
36
76 KM 
Kupi
Sistemi snabdijevanja gasom – Podzemno skladištenje gasa – Dio 1: Funkcionalne preporuke za skladištenje u akiferima
Važeći
engleski
2017-06-14
30
68 KM 
Kupi
Gasna infrastruktura– Podzemno skladištenje gasa – Dio 2: Funkcionalne preporuke za skladištenje u naftnim i gasnim poljima
Važeći
engleski
2017-06-14
27
68 KM 
Kupi
Gasna infrastruktura – Podzemno skladištenje gasa – Dio 3: Funkcionalne preporuke za skladištenje u kavernama iz kojih je isprana sol
Važeći
engleski
2017-06-14
33
76 KM 
Kupi
Gasna infrastruktura– Podzemno skladištenje gasa – Dio 4: Funkcionalne preporuke za skladištenje u kavernama u stijenama
Važeći
engleski
2017-06-14
19
53 KM 
Kupi
Gasna infrastruktura – Podzemno skladište gasa – Dio 5: Funkcionalne preporuke za nadzemna postrojenja
Važeći
engleski
2017-07-17
38
76 KM 
Kupi
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisija stakleničkih gasova (GHG) u energijski intenzivnoj industriji – Dio 1: Opći aspekti
Važeći
engleski
2017-07-17
81
112 KM 
Kupi
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisija stakleničkih gasova (GHG) u energijski intenzivnoj industriji – Dio 2: Industrija željeza i čelika
Važeći
engleski
2017-07-17
76
105 KM 
Kupi
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisija stakleničkih gasova (GHG) u energijski intenzivnoj industriji – Dio 3: Industrija cementa
Važeći
engleski
2017-07-17
24
61 KM 
Kupi
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisija stakleničkih gasova (GHG) u energijski intenzivnoj industriji – Dio 4: Industrija aluminija
Važeći
engleski
2017-07-17
58
92 KM 
Kupi
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisija stakleničkih gasova (GHG) u energijski intenzivnoj industriji – Dio 5: Industrija kreča
Važeći
engleski
2017-07-17
33
76 KM 
Kupi
Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje emisija stakleničkih gasova (GHG) u energijski intenzivnoj industriji – Dio 6: Industrija ferolegura
Važeći
engleski
2017-05-22
8
30 KM 
Kupi
Oprema za ronjenje - Disaljke - Zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
srpski (latinica)
2017-12-28
6
35 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru - Nacionalni dodatak
Važeći
engleski
2017-12-28
6
30 KM 
Kupi
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru - Nacionalni dodatak
Važeći
engleski
2017-03-06
8
30 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja - Nacionalni dodatak
Važeći
hrvatski
2017-03-06
8
35 KM 
Kupi
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska djelovanja - Nacionalni dodatak
Važeći
srpski (latinica)
2017-01-26
228
174 KM 
Kupi
Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
Važeći
hrvatski
2017-02-22
92
129 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara
Važeći
bosanski
2017-04-13
88
129 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja
Važeći
bosanski
2017-04-13
22
70 KM 
Kupi
Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala
Važeći
srpski (latinica)
2017-02-13
102
138 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
Važeći
hrvatski
2017-05-10
74
120 KM 
Kupi
Važeći
bosanski
2017-06-22
138
147 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove
Važeći
bosanski
2017-09-20
31
79 KM 
Kupi
Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike
Važeći
srpski (latinica)
2017-09-20
55
106 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Važeći
srpski (latinica)
2017-11-17
92
129 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski
Važeći
srpski (latinica)
2017-11-17
39
88 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni
Važeći
bosanski
2017-12-28
120
138 KM 
Kupi
Eurokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija – Dio 1-1: Opće odredbe - Opća pravila i pravila za zgrade
Važeći
srpski (latinica)
2017-12-29
69
112 KM 
Kupi
Evrokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Opšte odredbe – Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
Važeći
srpski (latinica)
2017-12-29
30
79 KM 
Kupi
Evrokod 5 - Projektovanje drvenih konstrukcija - Dio 2: Mostovi
Važeći
hrvatski
2017-07-17
111
138 KM 
Kupi
Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije
Važeći
bosanski
2017-11-07
83
129 KM 
Kupi
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
Važeći
srpski (latinica)
2017-11-07
31
79 KM 
Kupi
Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 2: Proračunska razmatranja, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija
Važeći
srpski (latinica)
2017-11-07
38
88 KM 
Kupi
Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije
Važeći
hrvatski
2017-12-04
159
156 KM 
Kupi
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – Dio 1: Opća pravila
Važeći
bosanski
2017-12-28
168
156 KM 
Kupi
Eurokod 7: Geotehničko projektovanje – Dio 2: Istraživanje i ispitivanje temeljnog tla
Važeći
srpski (latinica)
2017-02-28
186
165 KM 
Kupi
Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade
Važeći
bosanski
2017-09-12
125
147 KM 
Kupi
Eurokod 8 - Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo potresa ‒ Dio 2: Mostovi
Važeći
srpski (latinica)
2017-12-28
76
120 KM 
Kupi
Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 3: Procjena stanja i ojačanje zgrada
Važeći
hrvatski
2017-12-27
70
112 KM 
Kupi
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 4: Silosi, spremnici i cjevovodi
Važeći
hrvatski
2017-12-29
36
88 KM 
Kupi
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja
Važeći
srpski (latinica)
2017-12-29
41
97 KM 
Kupi
Evrokod 8 - Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa - Dio 6: Tornjevi, jarboli i dimnjaci
Važeći
engleski
2017-06-14
2
0 KM 
Kupi
Gasni aparati za velike kuhinje – Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-14
82
112 KM 
Kupi
Gasni aparati za velike kuhinje – Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2017-07-04
18
53 KM 
Kupi
Ručne i mašinske okrugle nareznice i držači nareznica za ručnu izradu navoja
Važeći
engleski
2017-06-14
53
92 KM 
Kupi
Cjevovodi za daljinsko grijanje – Predizolovani podzemni toplovodi – Spojni čelični pribor sa poliuretanskom termičkom izolacijom i polietilenskim kućištem
Važeći
engleski
2017-07-04
23
61 KM 
Kupi
Ureznice - Nomenklatura glavnih tipova i terminologija
Važeći
engleski
2017-07-04
12
38 KM 
Kupi
Okrugle ureznice/nareznice - Terminologija
Važeći
engleski
2017-07-24
102
120 KM 
Kupi
Sterilizacija – Parni sterilizatori – Veliki sterilizatori
Važeći
engleski
2017-12-05
38
76 KM 
Kupi
Inženjering okoline (EE); Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu; Dio 2-3: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline; Stacionarno korištenje na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja
Važeći
engleski
2017-12-05
25
61 KM 
Kupi
Inženjering okoline (EE); Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu; Dio 2-4: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline; Stacionarno korištenje na lokacijama koje nisu zaštićene od vremenskih uticaja
Važeći
engleski
2017-12-05
29
68 KM 
Kupi
Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX); Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
59
92 KM 
Kupi
Kopnena mobilna usluga; Radio oprema sa unutrašnjim ili vanjskim RF konektorom namijenjena prvenstveno za analogni govor; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
99
112 KM 
Kupi
Kopnena mobilna usluga; Radio oprema namijenjena za prenos podataka (i/ili govora) korištenjem modulacije sa stalnom ili promjenljivom ovojnicom i koja ima antenski konektor; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Važeći
engleski
2017-12-05
36
76 KM 
Kupi
Inženjering okoline (EE); Interfejs za napajanje na ulazu telekomunikacione i informacione (ICT) opreme; Dio 2: Rad sa naponom od -48 V jednosmjerne struje (DC)
Važeći
engleski
2017-12-05
111
120 KM 
Kupi
Poboljšane digitalne bežične telekomunikacije (DECT); Specifikacija ispitivanja; Dio 1: Radio
Važeći
engleski
2017-12-05
73
105 KM 
Kupi
Kopnena mobilna usluga; Radio oprema za emitovanje signalia za poticaj specifičnog odgovora u prijeminku; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Važeći
engleski
2017-12-05
39
76 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM); Tehničke karakteristike i metode mjerenja za prenosive VHF radiotelefonske aparate u plovilima za spasavanje
Važeći
engleski
2017-12-05
62
98 KM 
Kupi
Kopnena mobilna usluga; Radio oprema koja koristi integralne antene namijenjene primarno za analogni govor; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Važeći
engleski
2017-12-05
62
98 KM 
Kupi
Kopnena mobilna usluga; Radio oprema koja koristi emitujuće signale integralne antene da inicira specifični odgovor u prijemniku; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Važeći
engleski
2017-12-05
54
92 KM 
Kupi
Telekomunikaciona mrežna oprema; Zahtjevi za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC); Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz Direktive 2014/30/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
79
105 KM 
Kupi
Kopnena mobilna usluga; Radio oprema namijenjena za prenos podataka (i govora) i koja koristi integralnu antenu; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Važeći
engleski
2017-12-05
122
128 KM 
Kupi
TETRA sistem (TETRA); Glas plus podaci (V+D); Dio 12: Dodatne usluge faze 3; Pod-dio 4: Prosljeđivanje poziva (CF)
Važeći
engleski
2017-12-05
1445
293 KM 
Kupi
TETRA sistem (TETRA); Glas plus podaci (V+D); Dio 2: Zračni interfejs (AI)
Važeći
engleski
2017-12-05
46
85 KM 
Kupi
TETRA sistem (TETRA); Glas plus podaci (V+D); Dio 3: Međurad na intefejsu između sistema (ISI); Pod-dio 1: Opšti dizajn
Važeći
engleski
2017-12-05
445
205 KM 
Kupi
TETRA sistem (TETRA); Glas plus podaci (V+D); Dio 3: Međurad na interfejsu između sistema (ISI); Pod-dio 5: Dodatne mrežne funkcije za upravljanje mobilnošću (ANF-ISIMM)
Važeći
engleski
2017-12-05
64
98 KM 
Kupi
Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; Dio 1: Prijemnici klase A; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
45
85 KM 
Kupi
Radio oprema građanskog opsega (CB); Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Važeći
engleski
2017-12-05
169
136 KM 
Kupi
Digitalni Video Broadcasting (DVB); Specifikacija za servisne informacije (SI) u DVB sistemima
Važeći
engleski
2017-12-05
52
92 KM 
Kupi
Transportna i saobraćajna telematika (TTT); Namjenska transmisiona oprema za komunikaciju kratkog dometa (DSRC) (500 kb/s / 250 kb/s) koja radi u frekvencijskom opsegu od 5795 MHz do 5815 MHz; Dio 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Pododjeljak 1:Cestovne jedinice (RSU)
Važeći
engleski
2017-12-05
16
46 KM 
Kupi
Zemaljski VHF ručni, mobilni i fiksni radio predajnici, prijemnici i primopredajnici za VHF vazduhoplovne mobilne usluge koristeći amplitudnu modulaciju; Dio 2: Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
52
92 KM 
Kupi
Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste se na unutrašnjim plovnim putevima; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
66
98 KM 
Kupi
Digitalni Video Broadcasting (DVB); Formiranje strukture okvira, kanalno kodiranje i modulacija za digitalnu zemaljsku televiziju
Važeći
engleski
2017-12-05
57
92 KM 
Kupi
VHF radiotelefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase D; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
41
85 KM 
Kupi
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu, koja radi u VHF opsezima (samo za primjene koje nisu GMDSS); Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
51
92 KM 
Kupi
Satelitske zemаljske stanice i sistemi (SES); Usklađeni standard za Satelitske interaktivne terminale (SIT) i Satelitske korisničke terminale (SUT) koji emituju ka satelitima u geostacionarnoj orbiti, rade u frekventnom opsegu od 27,5 GHz do 29,5 GHz zadovoljavajući bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
95
112 KM 
Kupi
Poboljšane digitalne bežične telekomunikacije (DECT); Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
46
85 KM 
Kupi
Satelitske zemаljske stanice i sistemi (SES); Usklađeni standard za pokretne satelitske zemaljske stanice (MES) sa malim protokom podataka, osim aeronautičkih mobilnih satelitskih zemaljskih stanica, koje rade u 11/12/14 GHz frekventnom opsegu zadovoljavajući bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
62
98 KM 
Kupi
Satelitske zemаljske stanice i sistemi (SES); Usklađeni standard za terminal sa veoma malim otvorom (VSAT); isključivo predajne, prijemno/predajne ili isključivo prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u 11/12/14 GHz frekvencijskom opsegu zadovoljavajući bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
35
76 KM 
Kupi
Satelitske zemаljske stanice i sistemi (SES); Usklađeni standard za prenosive zemaljske stanice koje prikupljaju novosti sa satelita (SNG TES), radeći u opsezima od 11 GHz do 12 GHz i od 13GHz do 14GHz koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
49
85 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskom opsegu 1,6 GHz /2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
43
85 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za NGSO mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima od 1980 MHz do 2010 MHz (smjer zemlja-slobodan prostor) i od 2170 MHz do 2200 MHz (smjer slobodan prostor-zemlja) u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
62
98 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za terminalnu opremu veoma malog otvora (VSAT); Predajne, primopredajne i prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima od 4 GHz i 6 GHz, koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
64
98 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 4/6 GHz, namijenjenim za fiksnu satelitsku službu (FSS), koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
50
85 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za satelitsku interaktivnu terminalnu opremu (SIT) i satelitsku korisničku terminalnu opremu (SUT) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
43
85 KM 
Kupi
Tehničke karakteristike i metode mjerenja za dvosmjerne VHF radiotelefonske aparate za fiksnu ugradnju u plovila za spasavanje
Važeći
engleski
2017-12-05
88
112 KM 
Kupi
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM); Oprema bazne stanice (BS); Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2. Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
55
92 KM 
Kupi
Uređaji kratkog dometa (SRD); Aktivni medicinski implantati male snage (LP-AMI) i prateće periferije (LP-AMI-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 2483,5 MHz do 2500 MHz; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
19
53 KM 
Kupi
Tehničke karakteristike i metode mjerenja za nepokretne i prijenosne VHF uređaje koji rade na frekvencijama 121,5 MHz i 123,1 MHz
Važeći
engleski
2017-12-05
39
76 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje omogućavaju prenos podataka malim bitskim brzinama (LBRDC) koristeći satelite na nižim zemaljskim orbitama (LEO) i rade u frekvencijskom opsegu ispod 1 GHz, koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
22
61 KM 
Kupi
Komercijalno raspoloživa amaterska radio-oprema; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
52
92 KM 
Kupi
Uređaji kratkog dometa (SRD); Aktivni medicinski implantati veoma male snage (ULP-AMI) i prateće periferije (ULP-AMI-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 402 MHz do 405 MHz; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
20
53 KM 
Kupi
VHF digitalni link zrak-zemlja (VDL) Moda 2; Tehničke karakteristike i metode mjerenja za zemaljsku opremu; Dio 3: Harmonizovani standard koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
19
53 KM 
Kupi
Radio oprema za VHF digitalni link zrak-zemlja (VDL) Moda 4; Tehničke karakteristike i metode mjerenja za zemaljsku opremu; Dio 5: Harmonizovani standard koji pokriva esencijalne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
31
68 KM 
Kupi
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i usluge; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Dio 1: Opšti tehnički zahtjevi
Važeći
engleski
2017-12-05
14
46 KM 
Kupi
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i usluge; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.1b Direktive 2014/53/EU; Dio 2: specifični uslovi za VHF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Važeći
engleski
2017-12-05
12
38 KM 
Kupi
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i usluge; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.1b Direktive 2014/53/EU; Dio 4: Specifični uslovi za uskopojasne sa direktnim štampanjem (NBDP) NAVTEX prijemnike
Važeći
engleski
2017-12-05
15
46 KM 
Kupi
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i usluge; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.1b Direktive 2014/53/EU; Dio 5: specifični uslovi za MF/HF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Važeći
engleski
2017-12-05
18
53 KM 
Kupi
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i usluge; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve prema članu 3.1b Direktive 2014/53/EU; Dio 6: Posebni uslovi za zemaljske stanice na plovilima koje rade u frekvencijskim opsezima Iznad 3 GHz
Važeći
engleski
2017-12-05
25
61 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 1: Uvod i opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2017-12-05
94
112 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost i radio-spektar (ERM); Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 treću generaciju ćelijskih mreža; Dio 10: Harmonizovani standard za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
32
68 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 11: Repetitori koji koriste tehniku CDMA sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Važeći
engleski
2017-12-05
26
61 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 12: CDMA repetitori sa višestrukim nosiocima (cdma2000)
Važeći
engleski
2017-12-05
82
112 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 13: Korisnička oprema (UA) za unaprijeđeni univerzalni zemaljski radio pristup ( E-UTRA)
Važeći
engleski
2017-12-05
85
112 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53 / EU; Dio 14; Bazne stanice (BS) za unaprijeđeni univerzalni zemaljski radio pristup (E-UTRA)
Važeći
engleski
2017-12-05
37
76 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 15: Repetitori za unaprijeđeni univerzalni zemaljski radio pristup (E-UTRA FDD)
Važeći
engleski
2017-12-05
67
98 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 18: Bazna stanica (BS) za E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR)
Važeći
engleski
2017-12-05
39
76 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 19: Korisnička oprema (UE) za OFDMA TDD WMAN (Mobilni WiMAXTM) TDD
Važeći
engleski
2017-12-05
56
92 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 2: Korisnička oprema (UE) CDMA sa direktnim proširenjem spektra (UTRA FDD)
Važeći
engleski
2017-12-05
37
76 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani Standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 20: OFDMA TDD WMAN (Mobilni WiMAXTM) TDD bazne stanice (BS)
Važeći
engleski
2017-12-05
38
76 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani Standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 21: OFDMA TDD WMAN (Mobilni WiMAXTM) FDD korisnička oprema (UE)
Važeći
engleski
2017-12-05
38
76 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani Standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 22: OFDMA TDD WMAN (Mobilni WiMAXTM) FDD bazne stanice (BS)
Važeći
engleski
2017-12-05
64
98 KM 
Kupi
IMT ćelijske mreže; Harmonizirani Standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 3: bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Važeći
engleski
2017-12-05
19
53 KM 
Kupi
Meteorološka pomagala (Met Aids); Radiosonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 400,15 MHz do 406 MHz sa nivoom snage do 200 mW; Dio 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-12-05
11
38 KM 
Kupi
Meteorološka pomagala (Met Aids); Radiosonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 400,15 MHz do 406 MHz sa nivoom snage do 200 mW; Dio 2: Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
46
85 KM 
Kupi
Bežični video linkovi za rad u frekvencijskom opsegu od 1,3 GHz do 50 GHz. Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
59
92 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za mobilne satelitske zemaljske stanice na letjelicama (AES), koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
36
76 KM 
Kupi
Uređaji kratkog dometa (SRD); Aktivni medicinski implantati veoma male snage (ULP-AMI) i dodatna oprema (ULP-AMI-A) koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
62
98 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani Standard za satelitske Zemaljske Stanice na plovilima koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz dodijeljenim fiksnom satelitskom servisu (FSS) koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
47
85 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani Standard za praćenje Zemaljskih Stanica na Vozovima (ЕSТs) koje rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/ЕU
Važeći
engleski
2017-12-05
19
53 KM 
Kupi
Meteorološka pomagala (Met Aids); Radiosonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 1 668.4 MHz do 1 690 MHz; Dio 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-12-05
11
38 KM 
Kupi
Meteorološka pomagala (Met Aids); Radiosonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 1 668.4 MHz do 1 690 MHz; Dio 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
50
85 KM 
Kupi
Sistemi mobilnih komunikacija unutar zrakoplova (MCOBA); Harmonizirani Standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
57
92 KM 
Kupi
Sistemi usluge medicinske podataka veoma male snage (MEDS) koji rade u frekvencijskom opsegu od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
67
98 KM 
Kupi
Kopnena mobilna usluga; Radio oprema koja koristi modulaciju sa stalnom ili promjenljivom ovojnicom i radi u kanalu širine od 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Važeći
engleski
2017-12-05
86
112 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Komplementarna komponenta na kopnu (CGC) za širokopojasne sisteme
Važeći
engleski
2017-12-05
103
120 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Dio 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme
Važeći
engleski
2017-12-05
42
85 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani Standard za Pokretne Zemaljske Stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1980 MHz do 2010 MHz (zemlja-svemir) i od 2170 MHz do 2200 MHz (svemir-zemlja) koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/ЕU; Dio 3: Korisnička Oprema (UE) za uskopojasne sisteme
Važeći
engleski
2017-12-05
16
46 KM 
Kupi
Zemaljski UHF radio predajnici, prijemnici I primopredajnici za UHV vazduhoplovnu mobilnu uslugu korištenjem amplitudne modulacije Dio 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
112
120 KM 
Kupi
Digitalni Video Broadcasting (DVB); Struktura okvira kanalnog kodiranja i modulacija za drugu generaciju digitalnog prenosnog sistema za kablovske sisteme (DVB-C2)
Važeći
engleski
2017-12-05
52
92 KM 
Kupi
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase D; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
31
68 KM 
Kupi
Lični pomorski radio-far za navođenje, namijenjeni za korišćenje na frekvenciji od 121,5 MHz, isključivo za potrebe traženja i spasavanja – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
50
85 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani Standard za Zemaljske Stanice montirane na vozilo (VMES) koje rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/ЕU
Važeći
engleski
2017-12-05
47
85 KM 
Kupi
Kopnena mobilna usluga; Specifikacija višekanalnog predajnika za PMR servis; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
39
76 KM 
Kupi
Zemaljski proširivi sistemi (GBAS) za emitovanje podataka zemlja – vazduh na VHF (VDB); Tehničke karakteristike i metode mjerenja za zemaljske uređaje; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
45
85 KM 
Kupi
Lični pomorski uređaji male snage za lociranje koji koriste AIS; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
25
61 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost i radio spektar (ERM); Nadzor obale, servisi koji se odnose na saobraćaj plovila i lučki radari (CS/VTS/HR); Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
22
61 KM 
Kupi
Rekonfigurabilni radio sistemi (RRS); Arhitektura sistema za razmjenu informacija izmedju različitih geo-lokacijskih baza podataka (GLDBs) koji omogućava rad uređaja bijelog prostora (WSDs)
Važeći
engleski
2017-12-05
46
85 KM 
Kupi
Rekonfigurabilni radio sistemi (RRS); Omogućavanje rada kognitivnih radio Sistema (CRS) čije korištenje radio spektra zavisi od informacija pribavljenih iz geo-lokacijskih baza podataka (GLDBs); Parametri i procedure za razmjenu informacija između različitih GLDBs
Važeći
engleski
2017-12-05
95
112 KM 
Kupi
Rekonfigurabilni radio sistemi (RRS); Arhitektura sistema i procedure visokog nivoa za koordinirano i nekoordinirano korištenje bijelog prostora TV spektra
Važeći
engleski
2017-12-05
34
76 KM 
Kupi
Rekonfigurabilni radio sistemi (RRS); Modeli i protokoli za informacije na mobilnim uređajima. Dio 1: Multiradio interfejs (MURI)
Važeći
engleski
2017-12-05
35
76 KM 
Kupi
Rekonfigurabilni radio sistemi (RRS); Modeli i protokoli za informacije na mobilnim uređajima (MD) Dio 2: Rekonfigurabilni radio frekvencijski interfejs (RRFI)
Važeći
engleski
2017-12-05
33
76 KM 
Kupi
Rekonfigurabilni radio sistemi (RRS); Modeli i protokoli za informacije na mobilnim uređajima (MD) Dio 3: Jedinstveni radio aplikacijski interfejs (URAI)
Važeći
engleski
2017-12-05
43
85 KM 
Kupi
Uređaji kratkog dometa (SRD); Medicinski BAN sistemi (MBANSs) koji rade u frekvencijskom opsegu od 2483,5 MHz do 2500 MHz; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
86
112 KM 
Kupi
Mrežni uređaji kratkog dometa (SRD); Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 870 MHz do 876 MHz, sa nivoima snage do 500 mW – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
24
61 KM 
Kupi
Napredni sistem vođenja i kontrole kretanja površinom (A-SMGCS); Dio 6: Harmonizovani EN koji obuhvata bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive R&TTE za raspoređene radarske senzore površinskog kretanja; Pod-dio 1: X-band senzori koji koriste impulsne signale i predajne snage do 100 kW
Važeći
engleski
2017-12-05
37
76 KM 
Kupi
Širokopojasne direktne komunikacije Zrak-Zemlja; Oprema koja radi na frekvencijskim opsezima od 1 900 MHz do 1 920 MHz i 5 855 MHz do 5 875 MHz; Antene sa fiksnim dijagramom zračenja; Harmonizovani standard koji pokriva esencijalne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
33
76 KM 
Kupi
Prijemnici za zemaljsku digitalnu televiziju; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
25
61 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Oprema za prijem satelitskog broadcast-a; Harmonizovani Standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53 / ЕU; Dio 1: Vanjska jedinica koja prima u frekvencijskom opsegu od 10,7 GHz do 12,75 GHz
Važeći
engleski
2017-12-05
14
46 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Oprema za prijem satelitskog broadcast-a; Harmonizovani Standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/ЕU; Dio 2: Unutrašnja jedinica
Važeći
engleski
2017-12-05
66
98 KM 
Kupi
Rekonfigurabilni radio sistemi (RRS); Signalni protokoli i razmjena informacija za koordiniranu upotrebu bijelog prostora TV spektra; Interfejs između kongitivnog radio Sistema (CRS) i koordinatora spektra (SC)
Važeći
engleski
2017-12-05
19
53 KM 
Kupi
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM); GSM repetitori; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2. Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
75
105 KM 
Kupi
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultra širokopojasni opseg (UWB); Tehnike mjerenja
Važeći
engleski
2017-12-05
74
105 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani Standard za Zemaljske Stanice na Pokretnim Platformama (ESOMP) koje emituju prema satelitima u geostacionarnoj orbiti koje rade u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/ЕU
Važeći
engleski
2017-12-05
68
98 KM 
Kupi
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Važeći
engleski
2017-12-05
19
53 KM 
Kupi
Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI); Zahtjevi općih pravila za davatelje usluga punomoći
Važeći
engleski
2017-12-05
46
85 KM 
Kupi
Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI) ; Procedure i sigurnosni zahtjevi za vjerodostojne davatelje usluga izdavanja certifikata; Dio 1: Opći zahtjevi
Važeći
engleski
2017-12-05
12
38 KM 
Kupi
Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI); Profili certifikata – Dio 1: Pregled i struktura zajedničkih podataka
Važeći
engleski
2017-12-05
13
46 KM 
Kupi
Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI) - Profili certifikata – Dio 2: Profil certifikata za certifikate koji se izdaju fizičkim osobama
Važeći
engleski
2017-12-05
8
30 KM 
Kupi
Elektronički potpisi i infrastrukture (ESI) - Profili certifikata – Dio 3: Profil cetifikata za certifikate koji se izdaju pravnim osobama
Važeći
engleski
2017-12-05
7
30 KM 
Kupi
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI); Profili sertifikata – Dio 4: Profil cerifikata za web sajt sertifikate
Važeći
engleski
2017-12-05
31
68 KM 
Kupi
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI); Procedure i sigurnosni zahtijevi za vjerodostojne davatelje usluga koji izdaju vremenske žigove
Važeći
engleski
2017-12-05
14
46 KM 
Kupi
Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI); Protokol vremenskog žigosanja i profili žetona vremenskog žiga
Važeći
engleski
2017-06-14
45
85 KM 
Kupi
Ručne kuglaste slavine i konusne slavine sa zatvorenim dnom za kućne gasne instalacije
Važeći
engleski
2017-05-26
11
38 KM 
Kupi
Drvo za konstrukcije - Klase čvrstoće
Važeći
engleski
2017-06-28
67
98 KM 
Kupi
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Ispitivanje i klasifikacija trajnosti drveta i materijala na bazi drveta u odnosu na biološke agense
Važeći
engleski
2017-06-14
66
98 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe – Sigurnosni i okolinski zahtjevi – Dio 1: Osnovni zahtjevi, definicije, kriterij klasifikacije i selekcije
Važeći
engleski
2017-06-14
86
112 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe – Sigurnosni i okolinski zahtjevi – Dio 2: Projektovanje, konstrukcija, ispitivanje, obilježavanje i dokumentacija
Važeći
engleski
2017-06-14
25
61 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe – Sigurnosni i okolinski zahtjevi – Dio 3: Mjesto montaže i zaštita osoblja
Važeći
engleski
2017-06-14
28
68 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe – Sigurnosni i okolinski zahtjevi – Dio 4: Rukovanje, održavanje i servisiranje
Važeći
engleski
2017-05-26
19
53 KM 
Kupi
Drvo za konstrukcije - Određivanje karakterističnih vrijednosti mehaničkih osobina i gustoće
Važeći
engleski
2017-07-24
9
38 KM 
Kupi
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Dio 1: Uvod i opće informacije
Važeći
engleski
2017-07-24
96
112 KM 
Kupi
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Dio 2: Određivanje svojstava
Važeći
engleski
2017-07-24
16
46 KM 
Kupi
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Dio 3: Klasifikacija i specifikacija laminata debljine manje od 2 mm, namjenjenih za vezivanje na noseće podloge
Važeći
engleski
2017-07-24
12
38 KM 
Kupi
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Dio 4: Klasifikacija i specifikacije kompaktnih laminata debljine 2 mm i veće
Važeći
engleski
2017-07-24
10
38 KM 
Kupi
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Dio 5: Klasifikacija i specifikacije laminata za podove, debljine manje od 2 mm, namjenjenih za vezivanje na noseće podloge
Važeći
engleski
2017-07-24
11
38 KM 
Kupi
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Dio 6: Klasifikacija i specifikacije kompaktnih laminata za spoljnu upotrebu debljine 2 mm i veće
Važeći
engleski
2017-06-14
30
68 KM 
Kupi
Cjevovodi za daljinsko grijanje – Predizolovani podzemni toplovodi – Montaža priključaka čeličnog cjevovoda sa poliuretanskom termičkom izolacijom i polietilenskim kućištem
Važeći
engleski
2017-07-17
47
85 KM 
Kupi
Radne atmosfere - Električni aparati koji se koriste za direktnu detekciju i direktno mjerenje koncentracije toksičnih gasova i para - Dio 4: Uputstvo za odabir, instalisanje, upotrebu i održavanje
Važeći
engleski
2017-05-22
49
85 KM 
Kupi
Štitnici za uši - Preporuke za izbor, upotrebu, čuvanje i održavanje - Uputstvo
Važeći
engleski
2017-06-28
26
61 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta – Određivanje preventivnog djelovanja protiv tek izleglih larvi kućne strižibube Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Dio 1: Primjena površinskog tretmana (Laboratorijska metoda)
Važeći
engleski
2017-06-28
23
61 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta – Određivanje preventivnog djelovanja protiv tek izleglih larvi kućne strižibube Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Dio 2: Uticaj na jaja (Laboratorijska metoda)
Važeći
engleski
2017-06-28
23
61 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta – Određivanje toksičnih vrijednosti protiv larvi Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorijska metoda)
Važeći
engleski
2017-07-17
21
61 KM 
Kupi
Izloženost na radnom mjestu - Opći zahtjevi za izvođenje procedura mjerenja hemijskih agenasa
Važeći
engleski
2017-08-25
19
53 KM 
Kupi
Aluminij i legure aluminija - Limovi, trake i ploče – Dio 1: Tehnički uvjeti za pregled i isporuku
Važeći
engleski
2017-06-14
29
68 KM 
Kupi
Cijevi za daljinsko grijanje - Predizolovani podzemni toplovodi - Sklop čeličnog ventila za čelične cijevi sa poliuretanskom toplotnom izolacijom i vanjskim omotačem od polietilena
Važeći
engleski
2017-06-28
22
61 KM 
Kupi
Sredstva za zaštitu drveta – Određivanje efikasnosti zašite protiv Anobium punctatum (De Geer) prije polaganja jaja i preživljavanja larve – Dio 1: Primjena površinskim tretmanom (Laboratorijska metoda)
Važeći
engleski
2017-06-30
56
92 KM 
Kupi
Kablovske mreže za televizijske signale, zvučne signale i interaktivne usluge – Dio 2: Elektromagnetna kompatibilnost za opremu
Važeći
engleski
2017-06-14
42
85 KM 
Kupi
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Dio 5-3: Medij (sredstvo na kome se vrši neka radnja) i slojevi čije funkcionisanje zavisi od medija na kome se izvršavaju - Radio-frekvencije za HBES klase 1
Važeći
engleski
2017-06-29
13
46 KM 
Kupi
Koaksijalni kablovi - Dio 4-2 Specifikacija po sekcijama za kablove za kablovsku TV do 6 GHz koji se koriste u distributivnim kablovskim mrežama
Važeći
engleski
2017-08-28
81
112 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Stabilne instalacije – Električna sigurnost, uzemljenje i povezivanje – Dio 1: Zaštitne mjere protiv strujnog udara
Važeći
engleski
2017-06-14
4
23 KM 
Kupi
Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Dio 2-7-1: Protuprovalni detektori - Detektori loma stakla (akustički)
Važeći
engleski
2017-06-14
4
23 KM 
Kupi
Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Dio 2-7-2: Protuprovalni detektori - Detektori loma stakla (pasivni)
Važeći
engleski
2017-06-14
4
23 KM 
Kupi
Alarmni sistemi - Protivprovalni i protivprepadni sistemi - Dio 2-7-3: Protuprovalni detektori - Detektori loma stakla (aktivni)
Važeći
engleski
2017-12-22
12
38 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Stabilna postrojenja – Posebni zahtjevi za AC postrojenja – Dio 3-2: Mjerni, upravljački i zaštitni uređaji za specifičnu upotrebu u AC sistemima vuče - Monofazni strujni transformatori
Važeći
engleski
2017-12-22
12
38 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Stabilna postrojenja – Posebni zahtjevi za AC postrojenja – Dio 3-3: Mjerni, upravljački i zaštitni uređaji za specifičnu upotrebu u AC sistemima vuče - Monofazni induktivni naponski transformatori
Važeći
engleski
2017-12-27
40
76 KM 
Kupi
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona iznad 1kV do 52 kV i struja od 250 A do 3,15 kA - Dio 1: Opšti zahtjevi za provodne izolatore
Važeći
engleski
2017-12-27
26
61 KM 
Kupi
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona iznad 1kV do 52 kV i struja od 250 A do 3,15 kA - Dio 2: Zahtijevi za komponente provodnih izolatora
Važeći
engleski
2017-12-27
12
38 KM 
Kupi
Provodni izolatori za transformatore punjene tečnošću, napona iznad 1kV do 52 kV i struja od 250 A do 3,15 kA - Dio 3: Zahtjevi za učvršćenje provodnih izolatora
Važeći
engleski
2017-06-20
23
61 KM 
Kupi
Električni protočni bojleri - Metode za mjerenje performansi - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-20
28
68 KM 
Kupi
Električni protočni bojleri - Dio 2-1: Metode za mjerenje performansi - Višefunkcionalni električni protočni bojleri
Važeći
engleski
2017-06-14
17
53 KM 
Kupi
Električni aparati za detekciju gorivih gasova u kućama za stanovanje - Dio 2: Stabilni električni uređaji za kontinuirani pogon u vozilima za odmor i slično tome - Dodatne metode ispitivanja i zahtjevi za ponašanje u pogonu
Važeći
engleski
2017-06-29
31
68 KM 
Kupi
Metod ispitivanja otpornosti na gorenje nezaštićenih tankih kablova za korištenje u sigurnosnim krugovima
Važeći
engleski
2017-06-20
2
0 KM 
Kupi
Električne mašine za pranje i sušenje veša, za kućansku upotrebu - Metode za mjerenje performansi
Važeći
engleski
2017-06-20
40
76 KM 
Kupi
Električne mašine za pranje i sušenje veša, za kućansku upotrebu - Metode za mjerenje performansi
Važeći
engleski
2017-06-20
54
92 KM 
Kupi
Električne mašine za pranje suđa - Metode za mjerenje performansi
Važeći
engleski
2017-06-14
16
46 KM 
Kupi
Električni aparati za detekciju gorivih gasova u kućama za stanovanje - Vodič za izbor, instalaciju, upotrebu i održavanje
Važeći
engleski
2017-05-31
1
0 KM 
Kupi
Elektromagnetska kompatibilnost - Električni uređaji za detekciju i mjerenje zapaljivih plinova, otrovnih plinova ili kisika
Važeći
engleski
2017-06-29
8
30 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Dio 1-17: Električne metode ispitivanja - Egzogeno preslušavanje ExNEXT i ExFEXT
Važeći
engleski
2017-06-29
9
38 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Dio 4-16: Metode ispitivanja uticaja okoline — Neprekidnost električnog kola u uslovima požara
Važeći
engleski
2017-06-29
18
53 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Dio 4-17: Metode ispitivanja za vrijednovanje otpornosti prema UV zračenju plašteva električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima
Važeći
engleski
2017-06-29
9
38 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi – Dio 2-20: Opća pravila za projektovanje i izradu - Općenito
Važeći
engleski
2017-06-29
2
0 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi – Dio 2-21: Opća pravila za projektovanje i izradu – PVC smjese za izolaciju
Važeći
engleski
2017-06-29
9
38 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi – Dio 2-29: Opća pravila za projektovanje i izradu - Umrežene polietilenske izolacione smjese: kablovi za instrumentaciju, kontrolu i “field bus”
Važeći
engleski
2017-06-29
8
30 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi – Dio 2-33: Opća pravila za projektovanje i izradu - Polietilenske izolacione smjese za višeelementne metalne kablove za unutrašnju instalaciju (kablovi za prenos podataka)
Važeći
engleski
2017-06-29
6
30 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi – Dio 2-35: Opća pravila za projektovanje i izradu - Poliamidska smjesa za plašt
Važeći
engleski
2017-06-29
6
30 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi – Dio 2-36: Opća pravila za projektovanje i izradu - Umrežena izolaciona smjesa od silikonske gume
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi – Dio 2-37: Opća pravila za projektovanje i izradu - Polietilenska izolacija za koaksijalne kablove
Važeći
engleski
2017-06-29
8
30 KM 
Kupi
Komunikacioni kablovi – Dio 2-38: Opća pravila za projektovanje i izradu - Polipropilenska izolacija za koaksijalne kablove
Važeći
bosanski,engleski
2017-12-29
43
97 KM 
Kupi
Vjetroturbine - Mjere zaštite – Zahtjevi za projektovanje, rad i održavanje
Važeći
engleski
2017-06-30
48
85 KM 
Kupi
Ekvipotencijalno povezivanje telekomunikacijskih mreža u zgradama i drugim strukturama
Važeći
engleski
2017-12-22
8
30 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Sistem prenošenja struje – Tehnički kriteriji za interakciju između pantografa i kontaktnog provodnika (ostvarivanje slobodnog pristupa)
Važeći
engleski
2017-06-29
22
61 KM 
Kupi
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Dio 17-1: Simpleks konektor tipa FPFT, fabrički završen sa vlaknom kategorije B1.3 prema EN 60793-2-50, za montažu na monomodno vlakno kategorije B1.3 ili B6a_1 ili B6a_2 prema IEC 60793-2-50, za kategoriju C
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Opšte metode ispitivanja kablova u uslovima gorenja - Merenje oslobođene toplote i stvorenog dima na kablovima za vrijeme ispitivanja širenja plamena – Ispitna aparatura, procedure, rezultati
Važeći
engleski
2017-08-28
38
76 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Sistemi za oduzimanje struje - Pantografi, metode ispitivanja grafitnih kontaktnih površina
Važeći
engleski
2017-06-29
22
61 KM 
Kupi
Elementi za vođenje vlakana i poklopci koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacija proizvoda - Dio 3-5: Zidne utičnice
Važeći
engleski
2017-06-29
17
53 KM 
Kupi
Elementi za vođenje vlakana i poklopci koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Dio 3-6: Multimodni mehanički spoj vlakna za korišćenje u spoljašnjoj zaštićenoj okolini (kategorija U)
Važeći
engleski
2017-06-29
22
61 KM 
Kupi
Elementi za vođenje vlakana i poklopci koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Dio 3-8: Sistem za organizovanje optičkih vlakana, kutija za priključnu opremu, tip 1 za kategoriju C
Važeći
engleski
2017-06-20
18
53 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Posebni zahtjevi za električne komercijalne mašine za pranje posuđa sa transporterom
Važeći
engleski
2017-06-20
24
61 KM 
Kupi
Efikasnost domaćih električnih akumulacionih zagrevača vode i metode ispitivanja
Važeći
bosanski,engleski
2017-12-18
59
106 KM 
Kupi
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Dio 3: Posebni zahtjevi - Statička brojila za aktivnu energiju (klase A, B i C)
Važeći
engleski
2017-06-29
44
85 KM 
Kupi
Kompleti industrijskih konektora i komponenti za povezivanje koji se koriste u optičkim kontrolnim i komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Dio 3-1: Tip ODVA APC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 i B1.3 prema EN 60793-2-50, koji zadovoljava zahtjeve kategorije I (industrijski uslovi okoline), kao što je navedeno u EN 50173-1 i IEC 61753-1-3
Važeći
engleski
2017-12-22
52
92 KM 
Kupi
Railway application - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 3: Application Guide
Važeći
engleski
2017-06-14
4
23 KM 
Kupi
Električni aparati za detekciju i mjerenje otrovnih i gorivih gasova u podzemnim garažama i tunelima - Dio 1: Opći zahtjevi za ponašanje pri pogonu, kao i ispitne metode za detekciju i mjerenje ugljenmonoksida i azotnog ok
Važeći
engleski
2017-08-28
4
23 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Zahtjevi za sposobnost vožnje u slučaju požara na željezničkim vozilima
Važeći
engleski
2017-12-15
17
53 KM 
Kupi
Uređaji za komunikaciju preko energetskih vodova koji se koriste u niskonaponskim instalacijama — Karakteristike radio-smetnji — Granične vrijednosti i metode mjerenja — Dio 3: Uređaji koji rade iznad 30 MHz
Važeći
engleski
2017-06-29
25
61 KM 
Kupi
Energetski, upravljački i komunikacioni kablovi - Kablovi za opšte primjene u građevinarstvu na koje se odnose zahtjevi za reakciju na požar
Važeći
engleski
2017-06-29
27
68 KM 
Kupi
Električni kablovi - Test otpornosti na vatru za nezaštićene električne kablove (IP klasifikacija)
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Procedura za procjenu cjelovitosti optičkih vlakana u kablu prilikom ispitivanja otpornosti na požar
Važeći
engleski
2017-06-28
22
61 KM 
Kupi
Fotonaponski sistemi u zgradarstvu – Dio 1: BIPV (Building Integrated Photovoltaic) moduli
Važeći
engleski
2017-06-28
29
68 KM 
Kupi
Fotonaponski sistemi u zgradarstvu – Dio 2: BIPV (Building Integrated Photovoltaic) sistemi
Važeći
engleski
2017-08-28
24
61 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Ispitivanje na elektromagnetsku kompatibilnost između željezničkih vozila i brojača osovina
Važeći
engleski
2017-06-20
24
61 KM 
Kupi
Potrošnja energije automata za prodaju
Važeći
engleski
2017-06-30
38
76 KM 
Kupi
Informacijska tehnologija – Oprema i infrastruktura podatkovnih centara – Dio 2-5: Sigurnosni sistemi
Važeći
engleski
2017-06-30
48
85 KM 
Kupi
Informacijska tehnologija – Oprema i infrastruktura podatkovnih centara – Dio 3-1: Menadžment i operativne informacije
Važeći
engleski
2017-12-22
2
0 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici — Tehnički parametri sistema za detekciju vlaka u pogledu interoperabilnosti sistema – Evropski željeznički sistem — Dio 2: Brojači osovina
Važeći
engleski
2017-09-05
5
30 KM 
Kupi
Energetske performanse energetskih transformatora velike snage (Um > 36 kV ili Sr ≥ 40 MVA)
Važeći
engleski
2017-06-20
5
30 KM 
Kupi
Alati na elektromotorni pogon - Procedura za mjerenje prašine - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za šablonske i univerzalne testere
Važeći
engleski
2017-06-20
5
30 KM 
Kupi
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-14: Posebni zahtjevi za blanjalice
Važeći
engleski
2017-06-20
6
30 KM 
Kupi
Alati na elektromotorni pogon - Procedura za mjerenje prašine - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za ručne glodalice i trimere
Važeći
engleski
2017-06-20
5
30 KM 
Kupi
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-19: Posebni zahtjevi za ravnalice
Važeći
engleski
2017-12-25
10
38 KM 
Kupi
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za brusilice za beton i brusilice sa diskom
Važeći
engleski
2017-12-25
9
38 KM 
Kupi
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za brusilice, osim za brusilice sa diskom
Važeći
engleski
2017-12-25
5
30 KM 
Kupi
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za kružne pile
Važeći
engleski
2017-12-25
10
38 KM 
Kupi
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za čekiće
Važeći
engleski
2017-12-25
5
30 KM 
Kupi
Alati na elektromotorni pogon - Procedura za mjerenje prašine - Dio 3-1: Posebni zahtjevi za prenosne stone testere
Važeći
engleski
2017-12-25
5
30 KM 
Kupi
Alati na elektromotorni pogon - Procedura za mjerenje prašine - Dio 3-9: Posebni zahtjevi za prenosne kutne testere
Važeći
engleski
2017-08-28
45
85 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Stabilna postrojenja – Principi zaštite za naizmjenične i istosmjerne sisteme električne vuče
Važeći
engleski
2017-06-29
31
68 KM 
Kupi
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 13: Sistemski zahtjevi i kompatibilana procjena za komponente sistema
Važeći
engleski
2017-06-29
66
98 KM 
Kupi
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara – Dio 28: Linijski detektori toplote koji ne mogu da se resetuju
Važeći
engleski
2017-06-29
107
120 KM 
Kupi
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara – Dio 31: Multisenzorski detektori požara – Tačkasti detektori sa kombinacijom senzora za dim, ugljen-monoksid i opciono za toplotu
Važeći
engleski
2017-12-15
9
38 KM 
Kupi
Industrijska, naučna i medicinska oprema - Karakteristike radio-frekventnih smetnji - Granične vrijednosti i metode mjerenja
Važeći
engleski
2017-12-15
16
46 KM 
Kupi
Širokopojasni prijemnici tona i slike i prateća oprema - Karakteristike radiosmetnji - Granične vrijednosti i metode mjerenja
Važeći
engleski
2017-12-15
15
46 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 1-3: Uređaji za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Pomoćna oprema - Snaga smetnji
Važeći
engleski,francuski
2017-12-15
4
0 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost multimedijalne opreme – Zahtjevi emisije
Važeći
engleski
2017-05-22
15
46 KM 
Kupi
Planinarska oprema - Ankeri za led - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-05-26
13
46 KM 
Kupi
Staklo u građevinarstvu - Proizvodi od natrijum-kalcijum-silikatnog stakla - Dio 1: Definicije i opšta fizikalna i mehanička svojstva
Važeći
engleski
2017-05-26
27
68 KM 
Kupi
Staklo u građevinarstvu - Proizvodi od natrijum-kalcijum-silikatnog stakla - Dio 8: Fabričke i konačne rezne mjere
Važeći
bosanski,engleski
2017-09-06
23
70 KM 
Kupi
Namještaj za vanjsku upotrebu – Namještaj za sjedenje i stolovi za kampovanje, za kućnu i javnu upotrebu – Dio 2: Mehanički sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za namještaj za sjedenje
Važeći
engleski
2017-07-24
10
38 KM 
Kupi
Plastika ojačana staklom - Mjerenje tvrdoće utiskivanjem pomoću uređaja po Barcolu
Važeći
engleski
2017-06-28
30
68 KM 
Kupi
Obrtne električne mašine – Dio 27-3: Mjerenje faktora dijelektričnih gubitaka izolacije statorskih namotaja kod obrtnih električnih mašina
Važeći
engleski,francuski
2017-06-14
42
85 KM 
Kupi
Podnožja i grla za sijalice zajedno sa graničnim mjerilima za kontrolu međusobne zamjenljivosti i bezbjednosti - Dio 1: Podnožja za sijalice
Važeći
engleski,francuski
2017-06-14
27
68 KM 
Kupi
Podnožja i grla za sijalice zajedno sa graničnim mjerilima za kontrolu međusobne zamjenljivosti i bezbjednosti - Dio 1: Podnožja za sijalice
Važeći
engleski,francuski
2017-06-14
28
68 KM 
Kupi
Podnožja i grla za sijalice zajedno sa graničnim mjerilima za kontrolu međusobne zamjenljivosti i bezbjednosti - Dio 1: Podnožja za sijalice
Važeći
engleski,francuski
2017-06-14
33
76 KM 
Kupi
Podnožja i grla za sijalice zajedno sa graničnim mjerilima za kontrolu međusobne zamjenljivosti i bezbjednosti - Dio 2: Grla za sijalice
Važeći
engleski,francuski
2017-06-14
17
53 KM 
Kupi
Podnožja i grla za sijalice zajedno sa graničnim mjerilima za kontrolu međusobne zamjenljivosti i bezbjednosti - Dio 2: Grla za sijalice
Važeći
engleski,francuski
2017-06-14
21
61 KM 
Kupi
Podnožja i grla za sijalice zajedno sa graničnim mjerilima za kontrolu međusobne zamjenljivosti i bezbjednosti - Dio 2: Grla za sijalice
Važeći
engleski,francuski
2017-06-14
44
85 KM 
Kupi
Podnožja i grla za sijalice zajedno sa graničnim mjerilima za kontrolu međusobne zamjenljivosti i bezbjednosti - Dio 3: Mjerila
Važeći
engleski,francuski
2017-06-14
61
98 KM 
Kupi
Podnožja i grla za sijalice zajedno sa graničnim mjerilima za kontrolu međusobne zamjenljivosti i bezbjednosti - Dio 3: Mjerila
Važeći
engleski,francuski
2017-06-14
44
85 KM 
Kupi
Podnožja i grla za sijalice zajedno sa graničnim mjerilima za kontrolu međusobne zamjenljivosti i bezbjednosti - Dio 3: Mjerila
Važeći
engleski
2017-06-30
3
0 KM 
Kupi
Audio, video i slični elektronički aparati – Sigurnosni zahtjevi
Važeći
engleski
2017-09-05
64
98 KM 
Kupi
Energetski transformatori - Dio 10: Određivanje nivoa buke
Važeći
engleski
2017-05-31
59
92 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere - Dio 29-1: Gasni detektori - Zahtjevi za izvedbu detektora zapaljivih plinova
Važeći
engleski
2017-09-05
33
76 KM 
Kupi
Minijaturni osigurači - Dio 7: Minijaturni topljivi ulošci za posebne primjene
Važeći
engleski
2017-06-29
66
98 KM 
Kupi
Serijski kondenzatori za energetske sisteme - Dio 1: Općenito
Važeći
engleski
2017-06-29
11
38 KM 
Kupi
Serijski kondenzatori za energetske sisteme - Dio 3: Interni osigurači
Važeći
engleski
2017-06-29
18
53 KM 
Kupi
Šuplji metalni talasovodi - Dio 1: Opšti zahtjevi i mjerne metode
Važeći
engleski
2017-06-29
16
46 KM 
Kupi
Šuplji metalni talasovodi - Dio 2: Odgovarajuće specifikacije za obične pravougaone talasovode
Važeći
engleski
2017-06-29
14
46 KM 
Kupi
Prirubnice za talasovode — Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2017-12-27
20
53 KM 
Kupi
Visokonaponska ispitivanja - Mjerenja parcijalnih pražnjenja
Važeći
engleski
2017-12-22
152
136 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Vučni transformatori i prigušnice na željezničkim vozilima
Važeći
engleski
2017-06-29
28
68 KM 
Kupi
Specifikacije za određene tipove žica za namotaje – Dio 0-4 : Opći zahtjevi – Gola ili lakirana profilna bakrena žica, omotana staklenim vlaknima i impregnisana smolom ili lakom
Važeći
engleski
2017-06-29
27
68 KM 
Kupi
Specifikacije pojedinih vrsta žica za namote - Dio 0-9: Opšti zahtjevi — Lakirana aluminijska žica pravougaonog poprečnog presjeka
Važeći
engleski
2017-06-29
13
46 KM 
Kupi
Specifikacija za određene tipove žica za namotaje - Dio 31: Gola ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog presjeka, omotana staklenim vlaknima impregniranim smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 180
Važeći
engleski
2017-06-29
13
46 KM 
Kupi
Specifikacija za određene tipove žica za namotaje - Dio 32: Gola ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog presjeka, omotana staklenim vlaknima impregniranim smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 155
Važeći
engleski
2017-06-29
13
46 KM 
Kupi
Specifikacija za određene tipove žica za namotaje - Dio 33: Gola ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog presjeka, omotana staklenim vlaknima impregniranim smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 200
Važeći
engleski
2017-06-29
11
38 KM 
Kupi
Specifikacije za određene tipove žica za namotaje – Dio 39: Gola ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog presjeka, omotana staklenim vlaknima impregniranim smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 180
Važeći
engleski
2017-06-29
14
46 KM 
Kupi
Specifikacije određenih vrsta žica za namote - Dio 59: Poliamidimidom lakirana bakarna žica okruglog poprečnog presjeka, klase 240
Važeći
engleski
2017-06-29
3
0 KM 
Kupi
Spojni pribor za kućanske uređaje i slične opće svrhe - Dio 1: Opći zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-29
65
98 KM 
Kupi
Spojni pribor za kućanske uređaje i slične opće svrhe - Dio 1: Opći zahtjevi
Važeći
engleski
2017-06-29
4
23 KM 
Kupi
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje - Dio 1-1: Ispitivanje izoliranog voda ili kabla na vertikalno širenje plamena - Aparatura
Važeći
engleski
2017-06-29
8
30 KM 
Kupi
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje - Dio 1-2: Ispitivanje izoliranog voda ili kabla na vertikalno širenje plamena - Postupak za 1 kW pripremljeni plamen
Važeći
engleski
2017-06-29
4
23 KM 
Kupi
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje - Dio 1-2: Ispitivanje izoliranog voda ili kabla na vertikalno širenje plamena - Postupak za 1 kW pripremljeni plamen
Važeći
engleski
2017-06-29
8
30 KM 
Kupi
Ispitivanja električnih i optičkih kablova na gorenje- Dio 1-3: Ispitivanje izoliranog voda ili kabla na vertikalno širenje plamena - Postupak za određivanje gorećih kapljica/čestica
Važeći
engleski
2017-12-25
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-102: Posebni zahtjevi za aparate na plinovito, uljno i kruto gorivo s električnim priključkom
Važeći
engleski
2017-12-25
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Važeći
engleski
2017-12-25
2
0 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Važeći
engleski
2017-06-20
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za uređaje za grijanje tekućina
Važeći
engleski
2017-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Važeći
engleski
2017-06-20
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Važeći
engleski
2017-06-20
26
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle
Važeći
engleski
2017-06-20
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere
Važeći
engleski
2017-06-20
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
engleski
2017-06-20
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućina ili pare
Važeći
engleski
2017-06-20
20
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-58: Posebni zahtjevi za komercijalne električne mašine za pranje posuđa
Važeći
engleski
2017-06-20
17
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-58: Posebni zahtjevi za komercijalne električne mašine za pranje posuđa
Važeći
engleski
2017-06-20
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za uređaje za brijanje, šišanje i slične uređaje - Amandman 1
Važeći
engleski
2017-06-20
30
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za aparate za brijanje, šišanje i slične aparate
Važeći
engleski
2017-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne uređaje za ribolov
Važeći
engleski
2017-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne uređaje za ribolov
Važeći
engleski
2017-06-20
22
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom
Važeći
engleski
2017-12-25
85
112 KM 
Kupi
Električni kućanski aparati za kuvanje –Dio 1: Štednjaci, pećnice, parne pećnice i roštilji za kućansku upotrebu - Metode za mjerenje performansi
Važeći
engleski
2017-06-14
14
46 KM 
Kupi
Halogene sijalice sa volframovim vlaknom (osim za vozila) – Specifikacije performansi
Važeći
engleski,francuski
2017-12-15
3
0 KM 
Kupi
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi – Dio 14: Specifikacija po sekcijama - Fiksni kondenzatori za prigušenje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mreže za napajanje
Važeći
engleski
2017-12-15
17
53 KM 
Kupi
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi – Dio 14-1: Obrazac za specifikaciju – Fiksni kondenzatori za prigušenje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje - Nivo procjene DZ
Važeći
engleski
2017-12-15
16
46 KM 
Kupi
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi – Dio 14-2: Obrazac za specifikaciju – Fiksni kondenzatori za prigušenje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na napojnu mrežu - Samo ispitivanje sigurnosti
Važeći
engleski
2017-12-15
33
76 KM 
Kupi
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi – Dio 19: Specifikacija po sekcijama: Fiksni d.c. kondenzatori sa metaliziranim polietilentereftalatnim slojem dielektrika za površinsku ugradnju
Važeći
engleski
2017-12-15
32
68 KM 
Kupi
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi – Dio 20: Specifikacija po sekcijama - Fiksni d.c. kondenzatori sa metaliziranim polifenilen sulfid slojem dielektrika za površinsku ugradnju
Važeći
engleski
2017-12-15
32
68 KM 
Kupi
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi - Dio 24: Specifikacija po sekcijama – Fiksni tantal-elektrolitski kondenzatori sa čvrstim vodljivim polimerskim elektrolitom za površinsku ugradnju
Važeći
engleski
2017-12-15
34
76 KM 
Kupi
Fiksni kondenzatori za primjenu u elektronskoj opremi – Dio 25: Specifikacija po sekcijama - Fiksni aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim vodljivim polimerskim elektrolitom za površinsku ugradnju
Važeći
engleski
2017-12-15
29
68 KM 
Kupi
Potenciometri za upotrebu u elektronskoj opremi - Dio 2: Specifikacija po sekcijama - Potenciometri podešavani vijkom i obrtni podesivi potenciometri
Važeći
engleski
2017-12-15
35
76 KM 
Kupi
Potenciometri za upotrebu u elektronskoj opremi - Dio 5: Specifikacija po sekcijama - Jednookretni žičani i nežičani potenciometri male snage
Važeći
engleski
2017-12-15
31
68 KM 
Kupi
Potenciometri za upotrebu u elektronskoj opremi - Dio 6: Specifikacija po sekcijama – Podesivi potenciometri za površinsku montažu
Važeći
engleski
2017-09-05
18
53 KM 
Kupi
Termini i nomenklatura za jezgra izrađena od mekih magnetnih ferita - Dio 3: Uputstva o formatu podataka koji se pojavljuju u katalozima proizvođača jezgara transformatora i zavojnica
Važeći
engleski
2017-09-05
13
46 KM 
Kupi
Feritna magnetna jezgra - Smjernice za granične vrijednosti površinskih nepravilnosti – Dio 1: Opšta specifikacija
Važeći
engleski
2017-09-05
13
46 KM 
Kupi
Feritna magnetna jezgra - Smjernice za granične vrijednosti površinskih nepravilnosti – Dio 2: RM – magnetne jezgre
Važeći
engleski
2017-09-05
17
53 KM 
Kupi
Feritna magnetna jezgra - Smjernice za granične vrijednosti površinskih nepravilnosti – Dio 3: ETD magnetne jezgre, EER-magnetne jezgre, EC-magnetne jezgre i E-magnetne jezgre
Važeći
engleski
2017-09-05
12
38 KM 
Kupi
Feritna magnetna jezgra - Smjernice za granične vrijednosti površinskih nepravilnosti – Dio 4: Prstenaste magnetne jezgre
Važeći
engleski
2017-09-05
15
46 KM 
Kupi
Feritna magnetna jezgra - Smjernice za granične vrijednosti površinskih nepravilnosti – Dio 8: PQ - magnetne jezgre
Važeći
engleski
2017-06-29
42
85 KM 
Kupi
Reaktivne smjese na bazi smola koji se upotrebljavaju za električnu izolaciju – Dio 2: Metode ispitivanja
Važeći
engleski
2017-12-25
219
152 KM 
Kupi
Mašine za pranje rublja za kućansku upotrebu – Metode za mjerenje performansi
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 15-3: Ispitivanja konektora (mehanička) – Test 15c: Zadržavanje umetka u kućištu (torzioni)
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 15-4: Ispitivanja konektora (mehanička) - Test 15d: Umetanje kontakta, oslobađanje i sila vađenja
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 15-5: Ispitivanja konektora (mehanička) - Test 15e: Zadržavanje kontakta u umetku, nutacija kabla
Važeći
engleski
2017-06-29
8
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 15-6: Ispitivanja konektora (mehanička) - Test 15f: Efektivnost konektorskih spojnica
Važeći
engleski
2017-06-29
8
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 15-7: Ispitivanja konektora (mehanička) - Test 15g: Robusnost pričvršćenja zaštitnog poklopca
Važeći
engleski,francuski
2017-06-29
12
38 KM 
Kupi
Elektromehaničke komponente za elektronsku opremu - Osnovne ispitne procedure i mjerni metodi - Dio 15: Mehanički testovi na kontaktima i priključcima - Sekcija 8: Test 15h - Otpornost sistema zadržavanja kontakta prilikom primjene alata
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-1: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16a: Oštećenje sondom
Važeći
engleski
2017-06-29
11
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-11: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima – Test 16k: Sila skidanja, nelemljeni obavijeni spojevi
Važeći
engleski
2017-06-29
8
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-13: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima – Test 16m: Odmotavanje, nelemljeni obavijeni spojevi
Važeći
engleski
2017-06-29
9
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-14: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16n: Otpornost na savijanje, fiksne muške stopice
Važeći
engleski
2017-06-29
9
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-16: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16p: Otpornost na uvijanje, fiksne muške stopice
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-17: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16q: Otpornost na istezanje i sabijanje, fiksne muške stopice
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-18: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16r: Ugibanje kontakata, simulacija
Važeći
engleski
2017-06-29
8
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-2: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16b: Zabranjen ulaz
Važeći
engleski,francuski
2017-06-29
9
38 KM 
Kupi
Elektromehaničke komponente za elektronsku opremu - Osnovne ispitne procedure i mjerne metode - Dio 16: Mehanički testovi na kontaktima i priključcima - Sekcija 20: Test 16t - Mehanička čvrstoća (žičani priključci nelemljenih spojeva)
Važeći
engleski
2017-06-29
13
46 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-21: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima — Test 16u: Ispitivanje neravnina metala primjenom spoljašnjeg mehaničkog naprezanja
Važeći
engleski
2017-06-29
9
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-3: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16c: Otpornost kontakata na savijanje
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-4: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16d: Otpornost na istezanje (kompresovani spojevi)
Važeći
engleski
2017-06-29
7
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-5: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16e: Mjerenje sile zadržavanja (elastični kontakti)
Važeći
engleski
2017-06-29
7
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-6: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16f: Robusnost priključaka
Važeći
engleski
2017-06-29
9
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-7: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima - Test 16g: Mjerenje deformacije kontakta poslije kompresovanja
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-8: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima – Test 16h: Efektivnost držača izolacije (kompresovani spojevi)
Važeći
engleski
2017-06-29
7
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 16-9: Mehanička ispitivanja na kontaktima i priključcima – Test 16i: Sila zadržavanja opružnog kontakta za uzemljenje
Važeći
engleski
2017-06-29
7
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 17-1: Ispitivanja učvršćenja kabla — Test 17a: Robusnost kablovskih stezaljki
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 17-2: Ispitivanja učvršćenja kabla — Test 17b: Otpor kablovskih stezaljki na rotaciju kabla
Važeći
engleski
2017-06-29
7
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 17-3: Ispitivanja učvršćenja kabla — Test 17c: Otpor kablovskih stezaljki na povlačenje kabla
Važeći
engleski
2017-06-29
7
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 17-4: Ispitivanja učvršćenja kabla — Test 17d: Otpor kablovskih stezaljki na uvijanje kabla
Važeći
engleski
2017-06-29
7
30 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 19-1: Ispitivanja otpornosti na hemijska dejstva – Test 19a: Otpornost prethodno izolovanih cjevastih spojnica na tečnost
Važeći
engleski,francuski
2017-06-29
14
46 KM 
Kupi
Elektromehaničke komponente za elektronsku opremu - Osnovne ispitne procedure i mjerne metode - Dio 19: Ispitivanja otpornosti na hemijska dejstva - Sekcija 3: Test 19c – Otpornost na tečnost
Važeći
engleski
2017-06-29
10
38 KM 
Kupi
Konektori za elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 20-1: Ispitivanja opasnosti od požara — Test 20a: Zapaljivost, igličasti plamen
Važeći
engleski,francuski
2017-06-29
25
61 KM