Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
engleski
2003-11-18
24
61 KM 
Kupi
Informacija koju obezbjeđuje proizvođač uz medicinska sredstva
Povučen
engleski
2010-12-06
28
68 KM 
Kupi
Informacija koju obezbjeđuje proizvođač medicinskih sredstava
Važeći
engleski
2015-12-15
26
61 KM 
Kupi
Informacija koju daje proizvođač medicinskih sredstava
Povučen
engleski
2002-10-08
19
53 KM 
Kupi
Životinjska tkiva i njihovi derivati koji se koriste u proizvodnji medicinskih sredstava - Dio 1: Istraživanje i upravljanje rizikom
Povučen
engleski
2003-11-18
17
53 KM 
Kupi
Životinjska tkiva i njihovi derivati koji se koriste u proizvodnji medicinskih sredstava - Dio 2: Kontrole na izvorištu, sakupljanje i rukovanje
Povučen
engleski
2002-10-08
23
61 KM 
Kupi
Životinjska tkiva i njihovi derivati koji se koriste u proizvodnji medicinskih sredstava - Dio 3: Provjera uklanjanja i/ili neaktivnosti virusa i prenosivih agenasa
Povučen
engleski
2012-05-09
2
0 KM 
Kupi
Ambalaža farmaceutskih proizvoda za jednokratnu upotrebu sigurna za djecu - Zahtjevi i ispitivanje
Povučen
engleski
2012-05-09
16
46 KM 
Kupi
Ambalaža farmaceutskih proizvoda za jednokratnu upotrebu sigurna za djecu - Zahtjevi i ispitivanje
Važeći
engleski
2012-06-08
12
38 KM 
Kupi
Simbol za upotrebu u označavanju medicinskih proizvoda - Zahtjevi za označavanje medicinskih proizvoda koji sadrže ftalate
Povučen
engleski
2003-11-18
9
38 KM 
Kupi
Biološka procjena medicinskih sredstava - Dio 3: Ispitivanja genotoksičnosti, karcinogenosti i reproduktivne toksičnosti
Povučen
engleski,francuski
2010-06-14
310
173 KM 
Kupi
Ručni alati sa elektromotornim pogonom - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski,francuski
2010-12-24
41
85 KM 
Kupi
Automatizacija u distribuciji korištenjem sistema VF prijenosa kroz distributivne vodove - Dio 3-22: Zahtjevi za glavnim signalizacijama - Sprežni uređaji za slucaj spoja SN faza-zemlja i plašt-zemlja
Povučen
engleski
2002-03-22
4
23 KM 
Kupi
Grafički simboli koji se koriste pri obilježavanju medicinskih sredstava- Amandman 1
Povučen
engleski
2002-03-22
3
23 KM 
Kupi
Grafički simboli koji se koriste pri obilježavanju medicinskih sredstava- Amandman 2
Povučen
engleski
2002-03-22
16
46 KM 
Kupi
Grafički simboli koji se koriste pri obilježavanju medicinskih sredstava
Povučen
engleski
2004-09-27
29
68 KM 
Kupi
Grafički simboli koji se koriste pri obilježavanju medicinskih sredstava
Povučen
engleski
2009-09-04
34
76 KM 
Kupi
Simboli koji se koriste u označavanju medicinskih sredstava
Povučen
engleski
2002-03-22
18
53 KM 
Kupi
Biološko ocjenjivanje medicinskih sredstava - Dio 11: Ispitivanja kod sistemske toksičnosti
Povučen
engleski
2002-03-22
50
85 KM 
Kupi
Biološko ocjenjivanje medicinskih sredstava - Dio 7: Zaostaci (ostaci) od sterilizacije sa etilenoksidom
Povučen
engleski
2007-09-24
11
38 KM 
Kupi
Medicinska sredstva - Primjena rizika upravljanja medicinskim sredstvima


Ukupno 20, strana 1 od 1
 
1