Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2019-06-26
87
112 KM 
Kupi
Komunikacioni sistem za brojila - Usklađivanje TR prema EN 13757-2, -3 i -7, Primjeri i dodatne informacije
Važeći
engleski
2011-05-12
7
30 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Daljinsko upravljanje pomoću radija vučnim vozilima u teretnom saobraćaju u radu sa višestrukom vučom
Važeći
engleski,francuski
2012-12-28
544
214 KM 
Kupi
Električna oprema industrijskih mašina - Serijska veza podataka za komunikaciju u realnom vremenu između sistema upravljanja i pogona
Važeći
engleski
2012-11-09
146
128 KM 
Kupi
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju u elektroprivredi – Dio br. 80-1: Uputstvo za razmjenu informacija modela podataka baziranog na CDC koji koristi IEC 60870-5-101 ili IEC 60870-5-104
Važeći
engleski
2012-11-09
25
61 KM 
Kupi
Interfejs aplikacijskog programa za menadžment sistema za energiju (EMS – API) – Dio 2: Riječnik pojmova
Povučen
engleski
2010-06-24
115
120 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko čitanje mjerila- Dio 1: Razmjena podataka
Važeći
engleski
2017-06-30
142
128 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila - Dio 1: Razmjena podataka
Povučen
engleski
2010-06-24
30
68 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko čitanje mjerila- Dio 2: Fizički i sloj veze
Važeći
engleski
2019-06-26
30
68 KM 
Kupi
Komunikacioni sistem za brojila – Dio 2: Žičana M-Bus komunikacija
Povučen
engleski
2010-06-24
56
92 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko čitanje mjerila- Dio 3: Namjenski aplikacioni sloj
Povučen
engleski
2017-06-30
151
136 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko čitanje mjerila- Dio 3: Namjenski aplikacioni sloj
Važeći
engleski
2019-06-26
104
120 KM 
Kupi
Komunikacioni sistem za brojila - Dio 3: Aplikacioni protokoli
Povučen
engleski
2010-06-24
34
76 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko čitanje mjerila- Dio 4: Bežično očitanje mjerila (Radio čitanje mjerila za rad u SRD opsegu 868 MHz do 870 MHz)
Važeći
engleski
2017-06-30
67
98 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko čitanje mjerila - Dio 4: Bežično očitanje mjerila (Radijsko čitanje mjerila u SRD opsegu)
Povučen
engleski
2010-06-24
76
105 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko čitanje mjerila- Dio 5: Bežični relejni prenos
Važeći
engleski
2017-06-30
108
120 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila - Dio 5: Bežični M-Bus relejni prenos
Povučen
engleski
2010-06-24
10
38 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko čitanje mjerila- Dio 6: lokalna sabirnica(Bus)
Važeći
engleski
2017-06-30
8
30 KM 
Kupi
Sistemi komunikacija za mjerila— Dio 6: Lokalna sabirnica
Važeći
engleski
2019-06-26
91
112 KM 
Kupi
Komunikacioni sistem za brojila – Dio 7: Usluge transporta i sigurnosti
Važeći
engleski
2018-08-21
21
61 KM 
Kupi
Komunikacioni sistemi za mjerne uređaje – Bežično mesh umrežavanje za razmjenu mjernih podataka - Dio 1: Okvir za uvođenje i standardizaciju


Ukupno 273, strana 1 od 14