Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2018-07-19
17
53 KM 
Kupi
Smjernice za primjenu EN 1090-1:2009 + A1:2011, Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija — Dio 1: Zahtjevi za ocjenjivanje usklađenosti konstrukcijskih komponenata
Povučen
engleski
2011-07-18
2
0 KM 
Kupi
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 1: Zahtjevi za ocjenu usklađenosti konstruktivnih elemenata - Korekcija
Povučen
engleski
2011-07-18
42
85 KM 
Kupi
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 1: Zahtjevi za ocjenu usklađenosti konstruktivnih elemenata
Važeći
engleski
2012-07-04
43
85 KM 
Kupi
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 1: Zahtjevi za ocjenu usklađenosti konstruktivnih elemenata
Povučen
engleski
2011-07-18
203
144 KM 
Kupi
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 2: Tehnička zahtjevi za izvođenje čeličnih konstrukcija
Važeći
engleski
2019-09-05
209
144 KM 
Kupi
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 2: Tehnički zahtjevi za izvođenje čeličnih konstrukcija
Povučen
engleski
2012-07-04
209
144 KM 
Kupi
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 2: Tehnički zahtjevi za izvođenje čeličnih konstrukcija
Važeći
engleski
2011-07-18
113
120 KM 
Kupi
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 3: Tehnički zahtjevi za izvođenje aluminijskih konstrukcija
Važeći
engleski
2019-09-05
91
112 KM 
Kupi
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 4: Tehnički zahtjevi za elemente od hladnooblikovanog konstrukcionog čelika i hladnooblikovane konstrukcije koje se primenjuju za krovove, tavanice, podove i zidove
Važeći
engleski
2018-07-19
61
98 KM 
Kupi
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija – Dio 5: Tehnički zahtjevi za hladnooblikovane aluminijske konstrukcijske elemente za krovove, tavanice, međuspratne konstrukcije i zidove
Važeći
engleski
2014-06-03
83
112 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata - Dio 4: Primjenjena pasivna zaštita čeličnih elemenata
Važeći
engleski
2016-09-05
40
76 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje povećanja otpornosti na požar konstruktivnih elemenata - Dio 9: Sistemi zaštite od požara primjenjeni na čelične grede sa otvorima u rebru
Povučen
engleski
2010-07-12
11
0 KM 
Kupi
Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektovanje konstrukcija na dejstvo od požara – Amandman AC
Povučen
engleski
2010-07-12
15
0 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine – Amandman AC
Važeći
srpski (latinica)
2019-04-19
11
44 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak
Povučen
engleski
2007-04-02
101
120 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine
Važeći
srpski (latinica)
2017-02-13
102
138 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
Povučen
engleski
2010-07-12
3
0 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Izvođenje konstrukcija sa napregnutim komponentama - Amandman AC
Važeći
hrvatski
2020-01-30
7
35 KM 
Kupi
Povučen
engleski
2010-07-12
41
85 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Izvođenje konstrukcija sa napregnutim komponentama


Ukupno 107, strana 1 od 6