Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2012-07-04
9
38 KM 
Kupi
Toplotnoizolacioni materijali - Fabrički urađeni prizvodiod ekspandiranog polistirena (EPS) - Dobrovoljna certifikacija neobrađenog materijala
Važeći
engleski
2013-05-16
60
92 KM 
Kupi
Metode ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana
Povučen
engleski
2007-09-27
37
76 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje povećanja otpornosti na požar konstruktivnih elemenata - Dio 1: Horizontalne zaštitne membrane
Važeći
engleski
2010-12-09
28
68 KM 
Kupi
Vodiči (smjernice) za direktnu i proširenu primjenu svojstava građevinskih proizvoda na požar
Važeći
engleski
2011-07-01
40
76 KM 
Kupi
Montaža i pričvršćivanje građevinskih proizvoda pri ispitivanju reakcije na požar pod uslovima Direktive za građevinske proizvode
Važeći
engleski
2015-06-12
96
112 KM 
Kupi
Izloženost vanjskom požaru krovova i krovnih pokrova - Proširena primjena rezultata ispitivanja prema CEN/TS 1187
Važeći
engleski
2018-07-20
14
46 KM 
Kupi
Izloženost krovova s fotonaponskim (PV) nizovima vanjskom požaru — Metoda (e) ispitivanja
Povučen
engleski
2004-12-22
9
38 KM 
Kupi
Reakcija građevinskih proizvoda na požarna ispitivanja - Uvjeti ispitivanja i opća pravila za odabir substrata
Važeći
engleski
2011-07-01
11
38 KM 
Kupi
Ispitivanje reakcije na požar građevinskih proizvoda - Postupci pripreme i opća pravila za izbor substrata
Važeći
engleski
2015-06-12
47
85 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa vatrootpornosti konstruktivnih elemenata - Dio 1: Horizontalne zaštitne membrane
Važeći
engleski
2015-06-12
35
76 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa vatrootpornosti konstruktivnih elemenata - Dio 2: Vertikalne zaštitne membrane
Važeći
engleski
2016-09-05
66
98 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje povećanja otpornosti na požar konstruktivnih elemenata - Dio 3: Primijenjena zaštita za betonske elemente
Važeći
engleski
2014-06-03
83
112 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata - Dio 4: Primjenjena pasivna zaštita čeličnih elemenata
Važeći
engleski
2015-06-12
38
76 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa vatrootpornosti konstruktivnih elemenata - Dio 5: Zaštita primjenjena na betonskim/profilisanim pločastim čeličnim kompozitnim elementima
Važeći
engleski
2013-05-16
24
61 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata - Dio 6: Zaštita primjenjena na šuplje čelične stubove ispunjene betonom
Povučen
engleski
2011-07-01
80
105 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje povećanja otpornosti na požar konstruktivnih elemenata - Dio 8: Primjenjena reaktivna zaštita čeličnih elemenata
Važeći
engleski
2014-06-03
76
105 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata - Dio 8: Primjenjena reaktivna zaštita čeličnih elemenata
Važeći
engleski
2016-09-05
40
76 KM 
Kupi
Metode ispitivanja za određivanje povećanja otpornosti na požar konstruktivnih elemenata - Dio 9: Sistemi zaštite od požara primjenjeni na čelične grede sa otvorima u rebru
Povučen
engleski
2004-12-22
41
85 KM 
Kupi
Požarna klasifikacija građevinskih proizvodai građevinskih elemenata - Dio 1: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja vatrootpornosti
Povučen
engleski
2009-05-05
52
92 KM 
Kupi
Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru – Dio 1: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar


Ukupno 273, strana 1 od 14