Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
engleski
2007-07-12
47
85 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum-pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Kompresori
Važeći
engleski
2012-05-28
39
76 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum-pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 1: Kompresori
Povučen
engleski
2007-07-12
29
68 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum-pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 2: Vakuum-pumpe
Važeći
engleski
2011-05-30
32
68 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum-pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 2: Vakuum-pumpe
Važeći
engleski
2015-06-18
105
120 KM 
Kupi
Kompresori i vakuum pumpe - Sigurnosni zahtjevi - Dio 3: Procesni kompresori
Povučen
engleski
2007-03-13
41
85 KM 
Kupi
Sistemi snabdijevanja gasom - Kompresorske stanice - Funkcionalni zahtjevi
Važeći
engleski
2015-06-12
52
92 KM 
Kupi
Gasna infrastruktura - Kompresorske stanice - Funkcionalni zahtjevi
Važeći
engleski
2009-06-26
65
98 KM 
Kupi
Rashladni sistemi i toplotne pumpe - Zahtjevi za bezbjednost i zaštitu životne sredine – Klipni rashladni kompresori
Povučen
engleski
2011-05-09
10
38 KM 
Kupi
Rashladni kompresori - Nominalni uslovi, tolerancije i predstavljanje tehničkih karakteristika proizvođača
Važeći
engleski
2014-06-20
14
46 KM 
Kupi
Rashladni kompresori - Nominalni uslovi, tolerancije i predstavljanje tehničkih karakteristika proizvođača
Povučen
engleski
2011-05-09
24
61 KM 
Kupi
Kompresori i kondenzacijske jedinice za hlađenje - Ispitivanje radnih karakteristika i metode ispitivanja – Dio 1: Rashladni kompresori
Važeći
engleski
2017-06-14
39
76 KM 
Kupi
Kompresori i kondenzacijske jedinice za hlađenje - Ispitivanje radnih karakteristika i metode ispitivanja – Dio 1: Rashladni kompresori
Povučen
engleski
2011-05-09
26
61 KM 
Kupi
Kompresori i kondenzacijske jedinice za hlađenje - Ispitivanje radnih karakteristika i metode ispitivanja – Dio 2: Kondezacijske jedinice
Važeći
engleski
2018-06-22
30
68 KM 
Kupi
Kompresori i kondenzacijske jedinice za hlađenje - Ispitivanje radnih karakteristika i metode ispitivanja – Dio 2: Kondenzacijske jedinice
Povučen
engleski
2005-09-23
12
38 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za pneumatske sisteme i njihove komponente - Pneumatici
Povučen
engleski
2010-06-18
22
61 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Sigurnosni zahtjevi za pneumatske sisteme i njihove komponente – Pneumatika
Važeći
engleski
2013-12-12
72
105 KM 
Kupi
Industrija nafte, hemijska industrija i industrija gasnih usluga – Centrifugalni gasni kompresori sa reduktorom, kompaktni agregati
Važeći
engleski
2016-06-10
55
92 KM 
Kupi
Komprimovani vazduh – Energetska efikasnost – Ocjenjivanje
Povučen
engleski
2007-07-12
2
0 KM 
Kupi
Akustika - Kodovi za ispitivanje buke kompresora i vakuum-pumpi - Inženjerski metod (stepen 2)
Povučen
engleski
2007-07-12
30
68 KM 
Kupi
Akustika - Kodovi za ispitivanje buke kompresora i vakuum-pumpi - Inženjerski metod (stepen 2)


Ukupno 27, strana 1 od 2
1