Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
engleski
2007-07-12
40
76 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Mašine za prenos i za posebne namjene
Važeći
engleski
2011-05-30
2
0 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Mašine za prenos i za posebne namjene
Važeći
engleski
2010-06-18
43
85 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Mašine za prenos i za posebne namjene
Važeći
engleski
2007-09-07
17
53 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)- Standard familije proizvoda za mašinske alate - Dio 1: Emisija
Važeći
engleski
2004-12-28
35
76 KM 
Kupi
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Standard familije proizvoda za mašinske alate, Dio 2: Imunost
Važeći
engleski
2012-06-01
3
0 KM 
Kupi
Sigurnost električnih alata sa motornim pogonom koji se mogu transportovati – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
engleski
2016-06-10
136
128 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Stacionarne brusilice
Važeći
engleski
2018-08-28
50
85 KM 
Kupi
Sigurnost mašina - Prese - Dio 1: Opći zahtjevi sigurnosti
Važeći
engleski
2018-08-28
58
92 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Mašinske testere za metale u hladnom stanju
Povučen
engleski
2013-05-28
16
46 KM 
Kupi
Alatne mašine – Sigurnost – Strugovi - Amandman 1
Povučen
engleski
2011-05-30
78
105 KM 
Kupi
Alatne mašine – Sigurnost – Strugovi
Važeći
engleski
2016-06-10
77
105 KM 
Kupi
Alatne mašine – Sigurnost – Strugovi
Važeći
engleski
2014-06-18
2
0 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Mašine za elektroerozionu obradu – Tehnička korekcija 1
Važeći
engleski
2014-06-18
51
92 KM 
Kupi
Alatne mašine - Sigurnost - Mašine za elektroerozionu obradu
Važeći
engleski
2013-12-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost alatnih mašina - Sigurnosni zahtjevi za projektovanje i konstrukciju steznih glava
Važeći
engleski
2013-05-28
160
136 KM 
Kupi
Propisi za ispitivanje alatnih mašina – Dio 1: Geometrijska tačnost rada mašina pri praznom hodu ili kvazi-statičkim uslovima
Povučen
engleski
2013-05-28
38
76 KM 
Kupi
Propisi za ispitivanje alatnih mašina – Dio 10: Određivanje mjernih karakteristika sistema davača numerički upravljanih alatnih mašina
Važeći
engleski
2017-12-12
45
85 KM 
Kupi
Propisi za ispitivanje alatnih mašina - Dio 10: Određivanje mjernih karakteristika sistema davača numerički upravljanih alatnih mašina
Važeći
engleski
2019-06-10
7
30 KM 
Kupi
Ispitni protokol za alatne mašine – Dio 2: Određivanje tačnosti i ponovljivosti pozicioniranja numerički upravljanih osa
Povučen
engleski
2013-05-28
32
68 KM 
Kupi
Propisi za ispitivanje alatnih mašina – Dio 2: Određivanje tačnosti i ponovljivosti položaja (pozicioniranja) numerički upravljanih osa


Ukupno 30, strana 1 od 2
1