Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2012-12-28
87
112 KM 
Kupi
Performanse visokonaponskih sistema jednosmerne struje (HVDC) sa pretvaračima komutiranim mrežom - Dio 1: Ustaljeni uslovi
Važeći
engleski,francuski
2012-12-28
137
128 KM 
Kupi
Performanse visokonaponskih sistema jednosmerne struje (HVDC) sa pretvaračima komutiranim mrežom - Dio 2: Kvarovi i komutacija
Povučen
engleski
2003-11-18
24
61 KM 
Kupi
Invalidska kolica na električni pogon, motori i njihovo punjenje - Zahtjevi i metode za ispitivanje
Važeći
engleski
2009-09-01
32
68 KM 
Kupi
Uputstvo za nabavku opreme za elektrane - Dio 2-3: Elektrooprema – Stacionarne baterije i punjači
Važeći
engleski
2009-09-01
31
68 KM 
Kupi
Uputstvo za nabavku opreme za elektrane - Dio 2-4: Elektrooprema – Statički konvertori velike snage
Povučen
engleski
2004-12-28
32
68 KM 
Kupi
Energetski sistemi neprekidnog napajanja (UPS), Dio 2: EMC zahtjevi
Važeći
engleski
2011-11-22
14
46 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Fiksne instalacije - Usklađivanje ocjene vrijednosti za pretvaračke grupe i testovi za pretvaračke grupe
Važeći
engleski
2011-11-22
28
68 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Fiksne instalacije – Usklađivanje ocjene vrijednosti za pretvaračke grupe i testovi za pretvaračke grupe
Važeći
engleski
2011-11-23
54
92 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici – Fiksne instalacije - Elektronički energetski pretvarači za trafostanice
Važeći
engleski
2014-06-30
3
23 KM 
Kupi
Spoljašnja a.c. - d.c. i a.c. - a.c. napajanja – Određivanje snage praznog hoda i srednje efikasnosti aktivnih režima
Važeći
engleski
2012-11-09
16
46 KM 
Kupi
Spoljašnja a.c. - d.c. i a.c. - a.c. napajanja – Određivanje snage praznog hoda i srednje efikasnosti aktivnih režima
Povučen
engleski
2011-12-30
6
30 KM 
Kupi
Poluprovodnički pretvarači - Opći zahtjevi i mrežom komutirani pretvarači - Dio 1 - 1: Specifikacije općih zahtjeva; Amandman 1
Povučen
engleski
2001-11-06
96
112 KM 
Kupi
Poluprovodnički pretvarači - Opći zahtjevi i mrežom komutirani pretvarači - Dio 1 - 1: Specifikacije općih zahtjeva
Važeći
engleski,francuski
2012-12-28
200
144 KM 
Kupi
Poluprovodnički pretvarači - Opšti zahtjevi i mrežom komutirani pretvarači - Dio 1 - 1: Specifikacije osnovnih zahtjeva
Povučen
engleski
2007-07-10
48
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače prašine i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Važeći
engleski
2012-06-01
36
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Povučen
engleski
2007-07-10
7
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija - Amandman 11
Važeći
engleski
2019-06-25
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija
Važeći
engleski,francuski
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija; Amandman 2
Važeći
engleski
2007-11-05
26
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija


Ukupno 113, strana 1 od 6