Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2013-06-12
10
38 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja masnih kiselina – Dio 1: Priprema metil estera
Važeći
engleski
2013-06-12
13
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja masnih kiselina – Dio 2: Metoda gasne hromatografije
Važeći
engleski
2013-06-12
20
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje sadržaja šećera - Metoda izmjenjivačke kromatografije visokih performansi (HPAEC-PAD)
Važeći
engleski
2013-06-12
12
38 KM 
Kupi
Hrana za životinje - PCR tipiziranje probiotičkih sojeva Saccharomyces cerevisiae (kvasac)
Povučen
engleski
2012-05-16
29
68 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje kalcija, natrija, fosfora, magnezija, kalija, željeza, cinka, bakra, mangana, kobalta, molibdena, arsena, olova i kadmija koristeći ICP-AES
Važeći
engleski
2018-06-08
29
68 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Metode uzimanja uzoraka i analize – Određivanje kalcija, natrija, fosfora, magnezija, kalija, željeza, cinka, bakra, mangana, kobalta, molibdena, arsena, olova i kadmija koristeći ICP-AES
Povučen
engleski
2009-07-07
16
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje kadmija i olova atomskom apsorpcionom spektrometrijom pomoću grafitne peći (GF-AAS) poslije digestije pod pritiskom
Važeći
engleski
2018-06-08
18
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Metode uzimanja uzoraka i analize – Određivanje kadmija i olova atomskom apsorpcionom spektrometrijom pomoću grafitne peći (GF-AAS) poslije digestije pod pritiskom
Povučen
engleski
2013-06-12
40
76 KM 
Kupi
Hrana za životinje - Određivanje kalcija, kalija, fosfora, magnezija, natrija, sumpora, željeza, cinka, bakra mangana i kobalta poslije digestije pod pritiskom putem ICP-AES
Važeći
engleski
2018-06-08
41
85 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Metode uzimanja uzoraka i analize – Određivanje kalcija, kalija, fosfora, magnezija, natrija, sumpora, željeza, cinka, bakra mangana i kobalta poslije digestije pod pritiskom pomoću ICP-AES
Važeći
engleski
2012-05-16
25
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje OC-pesticida i PCB-a koristeći GC/MS
Važeći
engleski
2012-05-16
23
61 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje OC-pesticida i PCB-a koristeći GC/ECD
Važeći
engleski
2012-05-16
13
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje amonijevog maduramicina putem reverzne faze HPLC sa post-kolonskom derivatizacijom
Važeći
engleski
2012-05-16
10
38 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Određivanje nicarbazina – HPLC metoda
Važeći
engleski
2012-05-16
14
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje potencijalnog Bacillus spp.
Važeći
engleski
2012-05-16
16
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Bifidobacterium spp.
Važeći
engleski
2012-05-16
17
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Pediococcus spp.
Važeći
engleski
2012-05-16
17
53 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Lactobacillus spp.
Važeći
engleski
2012-05-16
14
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje Enterococcus (E. faecium) spp.
Važeći
engleski
2012-05-16
15
46 KM 
Kupi
Hrana za životinje – Izoliranje i brojanje probiotskih kultura kvasaca


Ukupno 112, strana 1 od 6