Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
engleski
2014-06-26
53
92 KM 
Kupi
Elektronska naplata – Komunikacija za provjeru usaglašenosti autonomnih sistema
Povučen
engleski
2015-06-08
44
85 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena opreme u vozilu i pored puta na usaglašenost sa ISO/TS 13141 - Dio 1: Struktura okruženja za testiranje i namjene testiranja
Povučen
engleski
2014-06-26
23
61 KM 
Kupi
Elektronska naplata – Procjena usaglašenosti unutrašnje opreme vozila i opreme na putevima sa ISO/TS 13141 – Dio 2: Apstraktni skup ispitivanja
Povučen
engleski
2014-06-26
5
0 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Komunikacija u svrhu unapređenja lokalizacije za autonomne sisteme – Tehnička korekcija 1
Povučen
engleski
2014-06-26
45
85 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Komunikacija u svrhu unapređenja lokalizacije za autonomne sisteme
Povučen
engleski
2014-06-26
79
105 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti unutrašnje opreme vozila i opreme na putevima sa ISO/TS 12813 – Dio 1: Struktura opreme za testiranje i svrhe testiranja
Povučen
engleski
2014-06-26
27
68 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti unutrašnje opreme vozila i opreme na putevima sa ISO/TS 12813 – Dio 2: Apstraktni sistem za testiranje
Važeći
engleski
2014-06-26
163
136 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti opreme sa CEN ISO/TS 17575-2 – Dio 1: Struktura sistema za testiranje i svrhe testiranja
Važeći
engleski
2014-06-26
19
53 KM 
Kupi
Elektronska naplata - - Procjena usaglašenosti opreme sa CEN ISO/TS 17575-2 – Dio 2: Apstraktni sistem za testiranje
Povučen
engleski
2014-06-26
57
92 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti opreme sa standardom ISO/TS 17575-4 - Dio 1: Struktura sistema za testiranje i svrhe testiranja
Povučen
engleski
2014-06-26
19
53 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-4 - Dio 2: Apstraktni sistem za testiranje
Važeći
engleski
2014-06-26
111
120 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-1 - Dio 1:Struktura sistema za testiranje i svrhe testiranja
Važeći
engleski
2014-06-26
19
53 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-1 - Dio 2: Apstraktni sistem za testiranje
Važeći
engleski
2014-06-26
157
136 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-3 - Dio 1:Struktura sistema za testiranje i svrhe testiranja
Važeći
engleski
2014-06-26
21
61 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Procjena usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-3 - Dio 2: Apstraktni sistem za testiranje
Važeći
engleski
2015-06-08
40
76 KM 
Kupi
Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Klasifikacija i upravljanje ITS aplikacija na globalnom nivou
Važeći
engleski
2015-06-08
32
68 KM 
Kupi
Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni sistemi – Zahtjevi i ciljevi ITS aplikacija za izbor komunikacijskih profila
Važeći
engleski
2014-06-26
37
76 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Performanse naplate - Dio 1: Metrike
Važeći
engleski
2015-06-08
93
112 KM 
Kupi
Elektronska naplata – Performanse naplate – Dio 2: Okvir za ispitivanje
Važeći
engleski
2014-06-26
69
98 KM 
Kupi
Elektronska naplata - Smjernice za izradu sigurnosnih profila


Ukupno 88, strana 1 od 5
1