BAS EN 10222-4/A1:2003

Početna » Standardizacija » BAS EN 10222-4/A1:2003
BAS EN 10222-4/A1:2003 Print
Status: Povučen
Jezik: engleski
Broj stranica: 3
Objavljen: 2003-10-01
Povučen: 2017-12-28
Glasnik: 2003/3-4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 10222-4:1998/A1:2001, identičan

Cijena: 23 KM

Add to cart

Naslov

Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 4: Zavarivi sitnozrnati čelici sa visokom granicom elastičnosti - Amandman A1

Naslov na engleskom jeziku

Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength - Amendment A1

Područje primjene

Željezni i celicni otkivci

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nacionalne aktivnosti

Faza izrade standarda

95.99 - Povlačenje BAS standarda - Datum realizacije: 2017-12-28

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2003-10-01
4
23 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 1: Opći zahtjevi za slobodno kovane otkovke - Amandman A1
Povučen
2003-10-01
1
23 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 2: Feritni i martenzitni čelici sa propisanim osobinama na povišenim temperaturama - Amandman AC
Povučen
2000-09-07
21
61 KM 
Kupi
Čelicni otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 1: Opći zahtjevi za slobodno kovane otkivke
Važeći
2017-12-28
25
61 KM 
Kupi
Čelicni otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 1: Opći zahtjevi za slobodno kovane otkovke
Povučen
2008-12-31
2
23 KM 
Kupi
Čelični otkivci namijenjeni za rad pod pritiskom – Dio 2: Feritni i martenzitni čelici sa specificiranim osobinama na povišenim temperaturama
Povučen
2000-09-07
17
53 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 2: Feritni i martenzitni čelici sa propisanim osobinama na povišenim temperaturama
Važeći
2017-12-28
28
68 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 2: Feritni i martenzitni čelici sa propisanim svojstvima na povišenim temperaturama
Povučen
2001-08-01
8
30 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 3: Čelici legirani sa niklom sa propisanim osobinama na sniženim temperaturama
Važeći
2017-12-28
16
46 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 3: Čelici legirani sa niklom sa propisanim svojstvima na sniženim temperaturama
Povučen
2001-08-01
8
30 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 4: Zavarivi sitnozrnasti čelici sa visokom zateznom čvrstoćom
Važeći
2017-12-28
16
46 KM 
Kupi
Čelični otkovci namijenjeni za rad pod pritiskom - Dio 4: Zavarivi sitnozrnasti čelici sa visokim konvencionalnim naponom tečenja
Povučen
2003-10-01
2
23 KM 
Kupi
Čelični otkovci za rad pod pritiskom - Dio 5: Martenzitni, austenitni i austenitno- feritni nehrđajući čelici - Amandman AC
Povučen
2001-09-26
18
53 KM 
Kupi
Čelični otkovci za rad pod pritiskom - Dio 5: Martenzitni, austenitni i austenitno - feritni nehrđajući čelici
Važeći
2017-12-28
30
68 KM 
Kupi
Čelični otkovci za rad pod pritiskom - Dio 5: Martenzitni, austenitni i austenitno - feritni nehrđajući čelici