BAS ETS 300814:1999

Početna » Standardizacija » BAS ETS 300814:1999
BAS ETS 300814:1999 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 76
Objavljen: 1999-09-30
Glasnik: 1999/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ETS 300 814:1998, identičan

Cijena: 105 KM

Add to cart

Naslov

Digitalni videobroadcasting (DVB) - DVB interfejsi prema SDH mrežama

Naslov na engleskom jeziku

Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interfaces to Synchronous Digital Hierarchy (SDH) networks

Područje primjene

Radioreleji i fiksni satelitski komunikacijski sistemi

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 1999-09-30