BAS ISO 2586:1999

Početna » Standardizacija » BAS ISO 2586:1999
BAS ISO 2586:1999 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 2
Objavljen: 1999-10-12
Glasnik: 1999/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 2586:1985, identičan

Cijena: 23 KM

Add to cart

Naslov

Čeona nasadna glodala sa cilindričnim otvorom i poprečnim žlijebom - Milimetarskog reda

Naslov na engleskom jeziku

Shell end mills with plain bore and tenon drive - Metric series

Područje primjene

Alati za glodanje

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 1999-10-12

Napomena

BAS ISO 2586:1999 zamjenjuje JUS K.D2.022, Čeona nasadna glodala sa poprečnim žlebom. Oblik i mere; JUS K.D2.027, Čeona nasadna glodala sa poprećnim žlebom. Tehnički uslovi