BAS ETS 300779:2000

Početna » Standardizacija » BAS ETS 300779:2000
BAS ETS 300779:2000 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 24
Objavljen: 2000-06-23
Glasnik: 2000/1-2
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ETS 300 779:1997, identičan

Cijena: 61 KM

Add to cart

Naslov

Aspekti mreže (NA), univerzalne personalne telekomunikacije (UPT), faza 1 - Opis usluge

Naslov na engleskom jeziku

Network Aspects (NA); Universal Personal Telecommunication (UPT); Phase 1 - Service description

Područje primjene

Telekomunikacijski sistemi općenito

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2000-06-23