BAS ISO 1998-5:2000

Početna » Standardizacija » BAS ISO 1998-5:2000
BAS ISO 1998-5:2000 Print
Status: Važeći
Jezik: bosanski,engleski
Broj stranica: 13
Objavljen: 2000-09-07
Glasnik: 2005/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 1998-5:1998, identičan
ISO 1998-5:1998/Cor 1:1999, identičan

Cijena: 53 KM

Add to cart

Naslov

Naftna industrija - Terminologija - Dio 5: Transport, skladištenje, distribucija

Naslov na engleskom jeziku

Petroleum industry - Terminology - Part 5: Transport, storage, distribution

Područje primjene

Ovaj dio ISO 1998 sastoji se od spiska ekvivalentnih izraza na engleskom i francuskom jeziku koji se koriste u naftnoj industriji u oblasti transporta, skladištenja i distribucije skupa sa odgovarajućim definicijama na oba jezika. Namjena ISO 1998 jeste da obuhvati potrebe dijela naftne industrije koji se bavi sirovom naftom i naftnim proizvodima, što podrazumijeva sve srodne operacije koje su potrebne od nalazišta do krajnjeg korisnika. On ne obuhvata niti naftnu opremu niti bilo kakav rad na nalazištu. Ipak, definirana je neka oprema ili neke operacije istraživanja i proizvodnje. Odgovarajući izrazi uvedeni su samo kada se pojavljuju u definiciji proizvoda ili procesa i kada se smatralo da je njihovo uvođenje potrebno u svrhu razumijevanja ili izbjegavanja bilo kakve nejasnoće. Tamo gdje je potrebna terminologija naftne opreme, ona odgovara terminologiji iz područja ISO/TC 67, Materijali, oprema i platforme za industriju nafte i prirodnog plina.

Područje primjene na engleskom jeziku

This part of ISO 1998 consists of a list of equivalent English and French terms, in use in the petroleum industry in the area of transport, storage and distribution, together with the corresponding defini-tions in the two languages. ISO 1998 is intended to cover the purposes of the part of the petroleum industry dealing with crude oils and petroleum products, that means all related operations arising from the production field to the final user. It is not intended to cover either petroleum equipment, or any operation in the field. However, same pieces of equipment or so me operations of exploration and production are defined. The corresponding terms were introduced only when they appear in a definition of a product or process and when their definition was found necessary for understanding or for avoiding any ambiguity. Where a terminology of petroleum equipment is needed, it corresponds to the scope of ISO/TC 67, Materials, equipment and offshore structures for petroleum and natural gas industries.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2000-09-07

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2002-10-08
3
23 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 1: Sirovine i proizvodi - Tehnička korekcija 1
Povučen
2000-09-07
25
61 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 1: Sirovine i proizvodi
Važeći
2005-12-16
25
61 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 1: Sirovine i proizvodi
Povučen
2000-09-07
28
68 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 2: Osobine i ispitivanja
Važeći
2000-09-07
22
70 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 2: Osobine i ispitivanja
Važeći
2000-09-07
3
26 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 3: Istraživanje i proizvodnja
Povučen
2000-09-07
8
30 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 3: Istraživanje i proizvodn
Povučen
2000-09-07
20
53 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 4: Prerada nafte
Važeći
2000-09-07
13
53 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 4: Prerada nafte
Povučen
2002-10-08
2
23 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 5: Transport, skladištenje, distribucija
Povučen
2000-09-07
18
53 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 5: Transport, skladištenje, distribucija
Povučen
2000-09-07
54
92 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 6: Mjerenje
Važeći
2002-10-08
44
97 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 6: Mjerenje
Povučen
2000-09-07
12
38 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 7: Razni izrazi
Važeći
2000-09-07
5
35 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 7: Razni izrazi
Važeći
2002-10-08
15
46 KM 
Kupi
Naftna industrija - Terminologija - Dio 99: Opšte i indeks