BAS EN 300 058-1:2000

Početna » Standardizacija » BAS EN 300 058-1:2000
BAS EN 300 058-1:2000 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 17
Objavljen: 2000-10-20
Glasnik: 2000/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 300 058-1 V1.2.4:1998, identičan

Cijena: 53 KM

Add to cart

Naslov

Digitalna mreža integriranih usluga (ISDN) - Dodatna usluga - Poziv na čekanju (CW) - Protokol sistema signalizacije za digitalne pretplatnike Br.1 (DSS1) - Dio 1: Specifikacija protokola

Naslov na engleskom jeziku

Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Waiting (CW) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification

Područje primjene

Digitalna mreža integriranih usluga (ISDN)

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2000-10-20

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2000-10-20
20
53 KM 
Kupi
Digitalna mreža integriranih usluga (ISDN) - Dodatna usluga - Poziv na čekanju (CW) - Protokol sistema signalizacije za digitalne pretplatnike Br.1 (DSS1) - Dio 2: Proforma specifikacije protokola implementacije izvještaja uskladenosti (PICS)
Važeći
2000-10-20
12
38 KM 
Kupi
Digitalna mreža integriranih usluga (ISDN) - Dodatna usluga - Poziv na čekanju (CW) - Protokol sistema signalizacije za digitalne pretplatnike Br.1 (DSS1) - Dio 3: Struktura niza testova i ciljevi testiranja (TSS&TP) za korisnika
Povučen
2000-10-20
23
61 KM 
Kupi
Protokol sistema signalizacije za digitalne pretplatnike Br.1 (DSS1) - Dio 4: Skup abstraktnih testova (ATS) i djelomične dodatne informacije o implementaciji protokola za testiranje (PIXIT) - Proforma specifikacije za korisnika
Važeći
2009-07-15
23
61 KM 
Kupi
Digitalna mreža integriranih usluga (ISDN); Protokol sistema signalizacije za digitalne pretplatnike Br.1 (DSS1); Dodatna usluga čekanja poziva (CW); Dio 4: Skup apstraktnih testova (ATS) i djelomične dodatne informacije o implementaciji protokola za testiranje (PIXIT) - Proforma specifikacije za korisnika
Važeći
2000-10-20
14
46 KM 
Kupi
Digitalna mreža integriranih usluga (ISDN) - Dodatna usluga - Poziv na čekanju (CW) - Protokol sistema signalizacije za digitalne pretplatnike Br.1 (DSS1) - Dio 5: Struktura niza testova i ciljevi testiranja (TSS&TP) za mrežu
Povučen
2000-10-20
29
68 KM 
Kupi
Protokol sistema signalizacije za digitalne pretplatnike Br.1 (DSS1) - Dio 6: Skup abstraktnih testova (ATS) i djelomične dodatne informacije o implementaciji protokola za testiranje (PIXIT) - Proforma specifikacije za mrežu
Važeći
2009-07-15
23
61 KM 
Kupi
Digitalna mreža integriranih usluga (ISDN); Protokol sistema signalizacije za digitalne pretplatnike Br.1 (DSS1); Dodatna usluga čekanja poziva (CW); Dio 6: Skup apstraktnih testova (ATS) i djelomične dodatne informacije o implementaciji protokola za testiranje (PIXIT) - Proforma specifikacije za mrežu
Projekt
29
68 KM 
Kupi
"Digitalna mreža integrisanih usluga (ISDN); Poziv na čekanju (CW)- dodatna usluga; Protokol digitalnog pretplatničkog sistema signalizacije br. 1 (DSS1); Dio 6: Skup apstraktnih testova (ATS) i djelomična specifikacija PIXIT testova usklađenosti za mrežu "