BAS ISO 10849:2000

Početna » Standardizacija » BAS ISO 10849:2000
BAS ISO 10849:2000 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 19
Objavljen: 2000-11-04
Glasnik: 2000/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 10849:1996, identičan

Cijena: 53 KM

Add to cart

Naslov

Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije oksida nitrogena - Karakteristike izvođenja automatskih mjernih sistema

Naslov na engleskom jeziku

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Performance characteristics of automated measuring systems

Područje primjene

Emisija iz stacionarnih izvora

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2000-11-04