BAS ETS 300192:2001

Početna » Standardizacija » BAS ETS 300192:2001
BAS ETS 300192:2001 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 38
Objavljen: 2001-11-06
Glasnik: 2001/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ETS 300 192:1992, identičan

Cijena: 76 KM

Add to cart

Naslov

Privatna telekomunikaciona mreža (PTN) - Signalizacioni protokol u S - referentnoj tačci - Osnovne usluge u modu sa komutacijom kanala

Naslov na engleskom jeziku

Private Telecommunication Network (PTN); Signalling protocol at the S-reference point; Circuit mode basic services

Područje primjene

Telefonske mreže

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2001-11-06

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2001-11-06
23
61 KM 
Kupi
Privatna telekomunikaciona mreža (PTN) - Signalizacioni protokol u S - referentnoj tačci - Osnovne usluge u modu sa komutacijom kanala - Amandman 1 na izdanje 1