BAS ETS 300454:2002

Početna » Standardizacija » BAS ETS 300454:2002
BAS ETS 300454:2002 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 40
Objavljen: 2002-03-13
Glasnik: 2002/1
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ETS 300 454:1995, identičan

Cijena: 76 KM

Add to cart

Naslov

Radiooprema i sistemi (RES) - Širokopojasni audio linkovi - Tehničke karakteristike i metode mjerenja

Naslov na engleskom jeziku

Radio Equipment and Systems (RES); Wide band audio links; Technical characteristics and test methods

Područje primjene

Ostala oprema za radiokomunikacije

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2002-03-13

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2002-03-13
12
38 KM 
Kupi
Radiooprema i sistemi (RES) - Širokopojasni audio linkovi - Tehničke karakteristike i metode mjerenja - Amandman 1 na izdanje 1