BAS ISO/IEC 11581-2:2002

Početna » Standardizacija » BAS ISO/IEC 11581-2:2002
BAS ISO/IEC 11581-2:2002 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 25
Objavljen: 2002-06-11
Glasnik: 2002/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO/IEC 11581-2:2000, identičan

Cijena: 61 KM

Add to cart

Naslov

Informaciona tehnologija - Interfejsi i simboli korisničkog sistema - Simboli i funkcije ikona - Dio 2: Objektne ikone

Naslov na engleskom jeziku

Information technology - User system interfaces and symbols - Icon symbols and functions - Part 2: Object icons

Područje primjene

Primjena informacione tehnologije opcenito

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2002-06-11

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2002-06-11
9
38 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Interfejsi i simboli korisničkog sistema - Simboli i funkcije ikona - Dio 1: Ikone - Općenito
Važeći
2013-12-04
30
68 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija – Ikone korisničkog interfejsa – Dio 10: Okvir i opšte smjernice
Važeći
2002-06-11
7
30 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Interfejsi i simboli korisničkog sistema - Simboli i funkcije ikona - Dio 3: Pokazivačke ikone
Važeći
2013-12-04
16
46 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija – Ikone korisničkog interfejsa – Dio 40: Upravljanje registracijom ikona
Važeći
2005-09-15
24
61 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Interfejsi za korištenje sistema i simboli - Simboli i funkcije ikona - Dio 5 - Ikone alata
Važeći
2002-06-11
15
46 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Interfejsi i simboli korisničkog sistema - Simboli i funkcije ikona - Dio 6: Akcione ikone