BAS ISO 6703-3:2002

Početna » Standardizacija » BAS ISO 6703-3:2002
BAS ISO 6703-3:2002 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 6
Objavljen: 2002-10-09
Glasnik: 2002/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 6703-3:1984, identičan

Cijena: 30 KM

Add to cart

Naslov

Kvalitet vode - Određivanje cijanida - Dio 3: Određivanje cijanogenih klorida

Naslov na engleskom jeziku

Water quality - Determination of cyanide - Part 3 : Determination of cyanogen chloride

Područje primjene

Ispitivanje vode na hemijske supstance

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2002-10-09

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2008-09-09
11
38 KM 
Kupi
Kvalitet vode - Određivanje cijanida - Dio 1: Određivanje ukupnog cijanida
Važeći
2002-10-09
11
38 KM 
Kupi
Kvalitet vode - Određivanje cijanida - Dio 2: Određivanje lako oslobodivih cijanida