BAS ISO/IEC 10175-3:2002

Početna » Standardizacija » BAS ISO/IEC 10175-3:2002
BAS ISO/IEC 10175-3:2002 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 46
Objavljen: 2002-12-26
Glasnik: 2002/1
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO/IEC 10175-3:2000, identičan

Cijena: 85 KM

Add to cart

Naslov

Informaciona tehnologija - Tekst i uredski sistemi - Aplikacija za štampanje dokumenata (DPA)- Dio 3: Definicije upravljanja servisima sažetka i procedure

Naslov na engleskom jeziku

Information technology - Text and office systems - Document Printing Application (DPA) - Part 3: Management abstract service definitions and procedures

Područje primjene

Primjene IT-a u uredskome poslovanju

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2002-12-26

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2002-12-26
4
23 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Tekst i uredski sistemi - Aplikacija za štampanje dokumenata (DPA)- Dio 1: Definicija servisa abstrakta i procedure - Tehnička korekcija 1
Važeći
2002-12-26
7
30 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Tekst i uredski sistemi - Aplikacija za štampanje dokumenata (DPA)- Dio 1: Definicija servisa abstrakta i procedure - Tehnička korekcija 2
Važeći
2002-12-26
10
38 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Tekst i uredski sistemi - Aplikacija za štampanje dokumenata (DPA)- Dio 1: Definicija servisa abstrakta i procedure - Tehnička korekcija 3
Važeći
2002-12-26
6
30 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija -Tekst i uredski sistemi -Aplikacija za štampanje dokumenata (DPA)-Dio 1: Definicija servisa abstrakta i procedure -Tehnička korekcija 4
Važeći
2002-12-26
486
214 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Tekst i uredski sistemi - Aplikacija za štampanje dokumenata (DPA) - Dio 1: Definicija servisa abstrakta i procedure
Važeći
2002-12-26
12
38 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Tekst i uredski sistemi - Aplikacija za štampanje dokumenata (DPA)- Dio 2: Specifikacija protokola