BAS ISO 2406:2003

Početna » Standardizacija » BAS ISO 2406:2003
BAS ISO 2406:2003 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 3
Objavljen: 2003-10-24
Glasnik: 2003/3-4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 2406:1974, identičan

Cijena: 23 KM

Add to cart

Naslov

Uređaji za kontinuirani transport rasutih materijala - Mobilni i prenosivi transporteri - Specifikacija

Naslov na engleskom jeziku

Continuous mechanical handling equipment - Mobile and portable conveyors - Constructional specifications

Područje primjene

Prijenosne vrpce

Područje primjene na engleskom jeziku

This International Standard specifies the dimensional characteristics of mobile and portable conveyors.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2003-10-24