BAS ISO 6120:2005

Početna » Standardizacija » BAS ISO 6120:2005
BAS ISO 6120:2005 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 13
Objavljen: 2005-10-18
Glasnik: 2005/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 6120:1995, identičan

Cijena: 46 KM

Add to cart

Naslov

Cestovna vozila - Crijevne armature kočnica za hidraulične kočne sisteme koji koriste koču tečnost na bazi nafte

Naslov na engleskom jeziku

Road vehicles -Brake hose assemblies for hydraulic braking systems used with petroleum-base brake fluid

Područje primjene

Sistemi kočenja

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2005-10-18