Bosna i Hercegovina
Institut za standardizaciju

Logo
Босна и Херцеговина
Институт за стандардизацијуBAS ISO 6120:2005 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 13
Objavljen: 2005-10-18
Glasnik: 2005/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 6120:1995, identičan

Cijena: 46 KM

Add to cart

Naslov

Cestovna vozila - Crijevne armature kočnica za hidraulične kočne sisteme koji koriste koču tečnost na bazi nafte

Naslov na engleskom jeziku

Road vehicles -Brake hose assemblies for hydraulic braking systems used with petroleum-base brake fluid

Područje primjene

Sistemi kočenja

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

BAS/TC 35 - Cestovna vozila

ICS

43.040.40 - Sistemi kočenja
83.140.40 - Crijeva

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2005-10-18
INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNЕ I HERCEGOVINЕ
Bosna i Hercegovina, 71123 Istočno Sarajevo, Trg Ilidžanske brigade 2B;
tel: + 387 (0)57 310 560, Informaciono dokumentacioni centar: +387 (0)57 310 580;
fax: + 387 (0)57 310 575;
E-mail: stand@bas.gov.ba ; www.bas.gov.ba