BAS ISO/IEC 9496:2005

Početna » Standardizacija » BAS ISO/IEC 9496:2005
BAS ISO/IEC 9496:2005 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 221
Objavljen: 2005-09-30
Glasnik: 2005/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO/IEC 9496:2003, identičan

Cijena: 152 KM

Add to cart

Naslov

CHILL - ITU-T programski jezik

Naslov na engleskom jeziku

CHILL - The ITU-T programming language

Područje primjene

Jezici koji se upotrebljavaju u informacionoj tehnologiji

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2005-09-30

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2003-10-15
240
152 KM 
Kupi
CCITT - Jezik visokog nivoa (CHILL)