BAS ISO/IEC ISP 12062-1:2005

Početna » Standardizacija » BAS ISO/IEC ISP 12062-1:2005
BAS ISO/IEC ISP 12062-1:2005 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 36
Objavljen: 2005-09-30
Glasnik: 2005/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO/IEC ISP 12062-1:2003, identičan

Cijena: 76 KM

Add to cart

Naslov

Informaciona tehnologija - Međunarodno standardizirani profili AMH2n - Sistemi za rukovanje porukama - Slanje poruka medu osobama - Dio 1: Podrška IPM MHS usluzi

Naslov na engleskom jeziku

Information technology - International Standardized Profiles AMH2n; Message Handling Systems; Interpersonal Messaging - Part 1: IPM MHS Service Support

Područje primjene

Višeslojna primjena

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2005-09-30

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2002-06-11
33
76 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Međunarodno standardizirani profili AMH2n - Sistemi za rukovanje porukama - Slanje poruka medu osobama - Dio 1: Podrška IPM MHS usluzi
Povučen
2002-06-11
29
68 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Međunarodno standardizirani profili AMH2n - Sistemi za rukovanje porukama - Slanje poruka medu osobama - Dio 2: AMH21 - IPM sadržaj
Važeći
2005-09-30
36
76 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Međunarodno standardizirani profili AMH2n - Sistemi za rukovanje porukama - Slanje poruka medu osobama - Dio 2: AMH21 - IPM sadržaj
Povučen
2002-06-11
12
38 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Međunarodno standardizirani profili AMH2n - Sistemi za rukovanje porukama - Slanje poruka medu osobama - Dio 3: AMH22 - IPM zahtjevi za prenos poruke (P1)
Važeći
2005-09-30
14
46 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Međunarodno standardizirani profili AMH2n - Sistemi za rukovanje porukama - Slanje poruka medu osobama - Dio 3: AMH22 - IPM zahtjevi za prenos poruke (P1)
Povučen
2002-06-11
17
53 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Međunarodno standardizirani profili AMH2n - Sistemi za rukovanje porukama - Slanje poruka medu osobama - Dio 4: AMH23 i AMH25 - IPM zahtjevi za MTS pristup (P3) i MTS 94 pristup (P3)
Važeći
2005-09-30
18
53 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Međunarodno standardizirani profili AMH2n - Sistemi za rukovanje porukama - Slanje poruka medu osobama - Dio 4: AMH23 i AMH25 - IPM zahtjevi za MTS pristup (P3) i MTS 94 pristup (P3)
Povučen
2002-06-11
20
53 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Medunarodno standardizirani profili AMH2n - Sistemi za rukovanje porukama - Slanje poruka medu osobama - Dio 5: AMH24 - IPM zahtjevi za unaprijeđeni MS pristup (P7)
Važeći
2005-09-30
25
61 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Medunarodno standardizirani profili AMH2n - Sistemi za rukovanje porukama - Slanje poruka medu osobama - Dio 5: AMH24 - IPM zahtjevi za unaprijeđeni MS pristup (P7)