BAS ISO/IEC 14772-1/A1:2005

Početna » Standardizacija » BAS ISO/IEC 14772-1/A1:2005
BAS ISO/IEC 14772-1/A1:2005 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 46
Objavljen: 2005-12-30
Glasnik: 2005/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO/IEC 14772-1:1997/Amd 1:2003, identičan

Cijena: 85 KM

Add to cart

Naslov

Informaciona tehnologija - Računarska grafika i obrada slike - Jezik za modeliranje virtuelne stvarnosti (VRML) - Dio 1: Funkcionalna specifikacija i UTF-8 kodiranje; Amandman 1: Unaprijeđeno međudjelovanje

Naslov na engleskom jeziku

Information technology - Computer graphics and image processing - The Virtual Reality Modeling Language - Part 1: Functional specification and UTF-8 encoding; Amendment 1: Enhanced interoperability

Područje primjene

Računarska grafika

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2005-12-30

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2005-12-30
236
152 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Računarska grafika i obrada slike - Jezik za modeliranje virtuelne stvarnosti (VRML) - Dio 1: Funkcionalna specifikacija i UTF-8 kodiranje
Važeći
2005-12-30
49
85 KM 
Kupi
Informaciona tehnologija - Računarska grafika i obrada slike - Jezik za modeliranje virtuelne stvarnosti (VRML) - Dio 2: Interfejs za eksterno kreiranje sadržaja (EAI)