BAS EN 1993-1-9/Cor1:2007

Početna » Standardizacija » BAS EN 1993-1-9/Cor1:2007
BAS EN 1993-1-9/Cor1:2007 Print
Status: Povučen
Jezik: engleski
Broj stranica: 2
Objavljen: 2007-09-25
Povučen: 2010-07-12
Glasnik: 2007/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1993-1-9:2005/AC:2005, identičan

Cijena: 0 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor - Amandman AC

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

Područje primjene

Tehnički aspekti

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

95.99 - Povlačenje BAS standarda - Datum realizacije: 2010-07-12

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2010-07-12
15
46 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine – Amandman AC
Važeći
2019-04-19
11
44 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak
Povučen
2007-04-02
101
120 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opća pravila i pravila za građevine
Važeći
2017-02-13
102
138 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade
Povučen
2007-09-25
16
46 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Izbor kvaliteta materijala i karakteristike slojeva - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i karakteristike debljine podešavanja
Povučen
2007-09-25
16
46 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i karakteristike debljine podešavanja
Važeći
2018-04-25
16
53 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Izvođenje konstrukcija sa napregnutim komponentama - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
41
85 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-11: Izvođenje konstrukcija sa napregnutim komponentama
Važeći
2018-04-25
35
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-11: Proračun konstrukcija s vlačnim dijelovima
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-12: Dodatna pravila za ekstenziju od EN 1993, gore prema čeliku S 700 - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
10
38 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-12: Dodatna pravila za ekstenziju od EN 1993, gore prema čeliku S 700
Važeći
2018-04-25
9
44 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje EN 1993 na čelike kvalitete do S700
Povučen
2007-04-02
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Projektovanje konstrukcija za slučaj požara - Amandman AC
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija za slučaj požara
Važeći
2019-08-09
6
35 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design - National Annex
Povučen
2007-04-02
85
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija za slučaj požara
Važeći
2017-05-10
74
120 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-3: Opća pravila – Dodatna pravila za hladnooblikovane tankostijene nosače i ploče - Amandman AC
Važeći
2019-08-09
7
35 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove - Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
130
128 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladnooblikovane tankostijene nosače i ploče
Važeći
2017-06-22
138
147 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove
Važeći
2019-08-09
6
35 KM 
Kupi
Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike - Nacionalni dodatak
Povučen
2011-07-02
35
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-4: Opća pravila - Dodatna pravila za primjenu nehrđajućeg čelika
Važeći
2017-09-20
31
79 KM 
Kupi
Eurokod 3 – Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-4: Opća pravila – Dodatna pravila za nehrđajuće čelike
Važeći
2018-06-25
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Opća pravila - Složeni konstruktivni elementi
Važeći
2019-08-09
7
35 KM 
Kupi
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements - National Annex
Povučen
2011-07-02
53
92 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Opća pravila - Složeni konstruktivni elementi
Važeći
2017-09-20
55
106 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
Važeći
2018-06-25
27
68 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Opća pravila - Čvrstoća i stabilnost ljuskastih struktura
Povučen
2008-09-19
94
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Opća pravila - Čvrstoća i stabilnost ljuskastih struktura
Važeći
2017-11-17
92
129 KM 
Kupi
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski
Povučen
2010-07-12
2
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-7: Opća pravila - Složeni građevinski dijelovi u obliku ploče sa poprečnim opterećenjem
Povučen
2008-09-19
44
85 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-7: Opća pravila - Složeni građevinski dijelovi u obliku ploče sa poprečnim opterećenjem
Važeći
2017-11-17
39
88 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni
Povučen
2010-07-12
20
53 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektovanje spojeva
Povučen
2007-04-02
146
128 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektovanje spojeva
Važeći
2018-04-25
140
147 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje priključaka
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-9: Zamor materijala - Amandman AC
Povučen
2007-09-25
34
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor materijala
Važeći
2018-04-25
35
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-9: Zamor
Povučen
2011-07-02
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi - Korekcija
Povučen
2008-09-19
122
128 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi
Važeći
2018-06-05
100
129 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi
Povučen
2010-07-12
7
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Tornjevi i stubovi – Amandman AC
Povučen
2010-07-12
90
112 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Tornjevi i stubovi
Važeći
2018-06-05
79
120 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – Tornjevi i jarboli
Povučen
2010-07-12
32
68 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci
Važeći
2018-06-05
29
79 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci
Važeći
2018-06-25
27
68 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-1: Silosi
Povučen
2008-09-19
114
120 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Važeći
2018-06-25
100
129 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi
Važeći
2018-06-25
14
46 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2010-07-12
5
30 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2008-09-19
55
92 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Važeći
2018-06-25
49
97 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 4-3: Cjevovodi
Povučen
2008-09-19
40
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-3: Cjevovodi
Važeći
2018-06-25
35
88 KM 
Kupi
Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-3: Cjevovodi
Povučen
2010-07-12
4
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 5: Šipovi
Povučen
2008-09-19
94
112 KM 
Kupi
Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 5: Šipovi
Važeći
2018-06-25
85
129 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 5: Piloti i žmurje
Povučen
2010-07-12
3
23 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova
Povučen
2008-09-19
37
76 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova
Važeći
2018-06-25
38
88 KM 
Kupi
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije kranskih staza