BAS CISPR 16-1-3/Cor1:2007

Početna » Standardizacija » BAS CISPR 16-1-3/Cor1:2007
BAS CISPR 16-1-3/Cor1:2007 Print
Status: Povučen
Jezik: engleski
Broj stranica: 2
Objavljen: 2007-09-07
Povučen: 2011-05-05
Glasnik: 2007/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
CISPR 16-1-3:2004/COR1:2006, identičan

Cijena: 0 KM

Add to cart

Naslov

Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti – Dio 1-3: Uređaji za mjerenje radiosmetnji i imunosti – Pomoćna oprema – Snaga smetnji, Korekcija 1

Naslov na engleskom jeziku

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power, Corrigendum 1

Područje primjene

Imunost

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Faza izrade standarda

95.99 - Povlačenje BAS standarda - Datum realizacije: 2011-05-05

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2000-12-01
407
205 KM 
Kupi
Specifikacija za radiosmetnje, mjerne uređaje i metode za mjerenje imunosti- Dio 1: Radiosmetnje i uređaji za mjerenje imunosti
Povučen
2007-09-07
141
128 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 1-1: Uređaji za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Mjerni uređaji
Važeći
2008-07-31
147
128 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 1-1: Uređaji za mjerenje radio smetnji i imunosti - Uređaji za mjerenje/Napomena: Kombinacija CISPR 16-1-1 (2006-03), AMD 1 (2006-09) i AMD 2 (2007-07)
Povučen
2007-09-07
25
61 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 1-2: Uređaji za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Pomoćna oprema - Kondukcione smetnje; Amandman 2
Povučen
2007-09-07
150
128 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 1-2: Uređaji za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Pomoćna oprema - Kondukcione smetnje
Povučen
2008-07-31
153
136 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radio smetnji i imunosti - Dio 1-2: Uređaji za mjerenje radio smetnji i imunosti - Pomoćna oprema - Kondukcione smetnje/Napomena: Kombinacija CISPR 16-1-2 (2003-11), AMD 1 (2004-04) i AMD 2 (2006-07)
Povučen
2007-09-07
72
105 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 1-3: Uređaji za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Pomoćna oprema - Snaga smetnji
Povučen
2007-09-07
179
136 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 1-4: Uređaji za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Pomoćna oprema - Izračene smetnje
Povučen
2007-09-07
112
120 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 1-5: Uređaji za mjerenje radiosmetnji i imunosti; Ispitna mjesta za kalibraciju antene za 30 MHz do 1000 MHz
Povučen
2000-12-01
162
136 KM 
Kupi
Specifikacija za radiosmetnje, mjerne uređaje i metode za mjerenje imunosti- Dio 2: Metode mjerenja smetnji i imunosti
Povučen
2007-09-07
146
128 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 2-1: Metode mjerenja smetnji i imunosti - Mjerenja kondukcionih smetnji
Povučen
2007-09-07
98
112 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 2-2: Metode mjerenja smetnji i imunosti - Mjerenja snage smetnji
Povučen
2007-09-07
185
144 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 2-3: Metode mjerenja smetnji i imunosti; Mjerenja izračenih smetnji
Povučen
2007-09-07
58
92 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i imunosti - Dio 2-4: Metode mjerenja smetnji i imunosti; Mjerenja imunosti
Povučen
2008-07-31
43
85 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radio smetnji i imunosti - Dio 4-2: Mjerna nesigurnost u EMC mjerenjima, statističko modelovanje i ograničenja -Mjerna nesigurnost pri mjerenjima elektromagnetne kompatibilnosti
Važeći
2009-09-04
61
98 KM 
Kupi
Specifikacija uređaja i metoda za mjerenje radiosmetnji i otpornosti - Dio 4-4: Mjerna nesigurnost, statistika i ograničenja modelovanja –Statistika prigovora i model za proračun ograničenja za zaštitu radio usluga