BAS ISO 2416:2008

Početna » Standardizacija » BAS ISO 2416:2008
BAS ISO 2416:2008 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 2
Objavljen: 2008-09-01
Glasnik: 2008/2-3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 2416:1992, identičan

Cijena: 23 KM

Add to cart

Naslov

Putnička vozila - Raspodjela masa

Naslov na engleskom jeziku

Passenger cars - Mass distribution

Područje primjene

Putnička vozila. Karavani i lahke prikolice

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2008-09-01