BAS ISO 6636-2:2008

Početna » Standardizacija » BAS ISO 6636-2:2008
BAS ISO 6636-2:2008 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 4
Objavljen: 2008-08-28
Glasnik: 2008/2-3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 6636-2:1981, identičan

Cijena: 23 KM

Add to cart

Naslov

Voće, povrće i njihovi proizvodi - Određivanje sadržaja cinka - Dio 2: Metoda atomske absorpcione spektrometrije

Naslov na engleskom jeziku

Fruits, vegetables and derived products - Determination of zinc content - Part 2: Atomic absorption spectrometric method

Područje primjene

Voće, povrće i proizvodi od voća i povrća općenito

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2008-08-28

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2008-08-28
3
23 KM 
Kupi
Voće, povrće i njihovi proizvodi - Određivanje sadržaja cinka - Dio 1: Polarografska metoda
Važeći
2008-08-28
3
23 KM 
Kupi
Proizvodi od voća i povrća - Određivanje sadržaja cinka - Dio 3: Metoda ditizon spektrometrije