BAS ISO/TR 29901:2010

Početna » Standardizacija » BAS ISO/TR 29901:2010
BAS ISO/TR 29901:2010 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 52
Objavljen: 2010-08-09
Glasnik: 2010/3
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO/TR 29901:2007, identičan

Cijena: 92 KM

Add to cart

Naslov

Izabrane ilustracije potpunih faktorskih eksperimenata sa četiri faktora

Naslov na engleskom jeziku

Selected illustrations of full factorial experiments with four factors

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2010-08-09

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2010-08-09
1
23 KM 
Kupi
Izabrane ilustracije potpunih faktorskih eksperimenata sa četiri faktora; Tehnički ispravak 1