BAS EN 1990/A1/Cor1:2010

Početna » Standardizacija » BAS EN 1990/A1/Cor1:2010
BAS EN 1990/A1/Cor1:2010 Print
Status: Povučen
Jezik: engleski
Broj stranica: 21
Objavljen: 2010-07-12
Povučen: 2014-12-31
Glasnik: 2010/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010, identičan

Cijena: 0 KM

Add to cart

Naslov

Eurokod - Osnove projektovanja nosivih konstrukcija

Naslov na engleskom jeziku

Eurocode – Basis of structural design – Amendment A1/AC

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

95.99 - Povlačenje BAS standarda - Datum realizacije: 2014-12-31

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2007-04-02
32
68 KM 
Kupi
Eurokod - Osnove projektovanja nosivih konstrukcija
Važeći
2015-05-27
15
53 KM 
Kupi
Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija - Nacionalni dodatak
Važeći
2015-05-27
16
46 KM 
Kupi
Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija - Nacionalni dodatak
Povučen
2003-10-14
87
112 KM 
Kupi
Eurokod - Osnove projektovanja nosivih konstrukcija
Važeći
2014-12-31
100
129 KM 
Kupi
Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija