BAS IEC 60489-1/A1:2011

Početna » Standardizacija » BAS IEC 60489-1/A1:2011
BAS IEC 60489-1/A1:2011 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 4
Objavljen: 2011-11-18
Glasnik: 2011/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
IEC 60489-1:1983/AMD1:1996, identičan

Cijena: 23 KM

Add to cart

Naslov

Metode mjerenja za radio opremu koja se koristi u mobilnim uslugama. Dio 1: Opšte definicije i standardni uslovi mjerenja; Amandman 1

Naslov na engleskom jeziku

Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services - Part 1: General definitions and standard conditions of measurement; Amendment 1

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2011-11-18

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2011-11-18
60
92 KM 
Kupi
Metode mjerenja za radio opremu koja se koristi u mobilnim uslugama. Dio 1: Opšte definicije i standardni uslovi mjerenja; Amandman 2
Važeći
2011-11-18
58
92 KM 
Kupi
Metode mjerenja za radio opremu koja se koristi u mobilnim uslugama. Dio 1: Opšte definicije i standardni uslovi mjerenja
Važeći
2011-11-18
26
61 KM 
Kupi
Metode mjerenja za radio opremu koja se koristi u mobilnim uslugama; Dio 2: Predajnici koji upotrebljavaju A3E, F3E ili G3E emisije; Amandman 1
Važeći
2011-11-18
60
92 KM 
Kupi
Metode mjerenja za radio opremu koja se koristi u mobilnim uslugama; Dio 2: Predajnici koji upotrebljavaju A3E, F3E ili G3E emisije
Važeći
2011-11-18
42
85 KM 
Kupi
Metode mjerenja za radio opremu koja se koristi u mobilnim uslugama; Dio 3: Prijemnici koji upotrebljavaju A3E, F3E ili G3E emisije; Amandman 1
Važeći
2011-11-18
180
136 KM 
Kupi
Metode mjerenja za radio opremu opremu koja se koristi u mobilnim uslugama; Dio 3: Prijemnici A3E ili F3E emisija
Važeći
2011-11-18
110
120 KM 
Kupi
Metode mjerenja za radio opremu koja se koristi u mobilnim uslugama; Dio 4: Predajnici koji upotrebljavaju jednobočne emisije (R3E, H3E or J3E)
Važeći
2011-11-18
162
136 KM 
Kupi
Metode mjerenja za radio opremu koja se koristi u mobilnim uslugama; Dio 5: Prijemnici koji upotrebljavaju jednobočne tehnike (R3E, H3E or J3E)
Važeći
2002-08-07
146
128 KM 
Kupi
Rađio uređaj koji se koristi u mobilnim uslugama - Metode mjerenja - Dio 6: Oprema za prenos podataka
Važeći
2002-08-07
27
68 KM 
Kupi
Metode mjerenja na radio uređajima koji se koriste za mobilne usluge - Dio 8: Metode mjerenja za antene i pomoćne uređaje - Amandman 1
Važeći
2002-08-07
27
68 KM 
Kupi
Metode mjerenja na radio uređajima koji se koriste za mobilne usluge - Dio 8: Metode mjerenja za antene