BAS IEC/TS 62257-9-2:2012

Početna » Standardizacija » BAS IEC/TS 62257-9-2:2012
BAS IEC/TS 62257-9-2:2012 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 52
Objavljen: 2012-05-07
Glasnik: 2012/1-2
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
IEC TS 62257-9-2:2006, identičan

Cijena: 92 KM

Add to cart

Naslov

Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-9-2: Mikromreže

Naslov na engleskom jeziku

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-2: Microgrids

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Specifies the general requirements for the design and the implementation of microgrids used in decentralized rural electrification to ensure the safety of persons and property and their satisfactory operation according to the scheduled use.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2012-05-07

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2012-05-07
18
53 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-1: Opšti uvod u ruralnu elektrifikaciju
Važeći
2012-05-07
19
53 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-12-1: Izbor kompaktnih floroscentnih (CFL) sijalica za sisteme ruralne elektrifikacije i preporuke za opremu za osvjetljenje domaćinstava
Važeći
2012-05-07
70
98 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-2: Od zahtjeva do sistema za elektrifikaciju
Važeći
2012-05-07
52
92 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-3: Razvoj projekta i upravljanje
Važeći
2012-05-07
76
105 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-4: Izbor sistema i projektovanje
Važeći
2012-05-07
40
76 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-5: Zaštita od električnih havarija
Važeći
2012-05-07
26
61 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-6: Prijem, funkcionisanje, održavanje i zamjena
Važeći
2012-05-07
13
46 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-7: Generatori
Važeći
2012-05-07
81
112 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-7-1: Generatori – Fotonaponski generatori
Važeći
2012-05-07
38
76 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-7-3: Generatorski set – Selekcija generatorskih setova za sisteme ruralne elektrifikacije
Važeći
2012-05-07
23
61 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-8-1: Selekcija baterija i sistemi upravljanja baterijama za izolovane sisteme elektrifikacije – Specifični slučaj automatski punjenih olovnih baterija dostupnih državama u razvoju
Važeći
2012-05-07
53
92 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-9-1: Mikroenergetski sistemi
Važeći
2012-05-07
13
46 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-9-3: Integrisani sistem – Priključak korisnika
Važeći
2012-05-07
21
61 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-9-4: Integrisani sistem – Instalacije korisnika
Važeći
2012-05-07
31
68 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-9-5: Integrisani sistem - Izbor prenosivih PV svjetiljki za projekte ruralne elektrifikacije
Važeći
2012-05-07
36
76 KM 
Kupi
Preporuke za male sisteme sa obnovljivim izvorima energije i hibridne sisteme za ruralnu elektrifikaciju – Dio-9-6: Izbor individualnih fotonaponskih sistema za elektrifikaciju (PV-IES)