BAS EN 1127-1:2012

Početna » Standardizacija » BAS EN 1127-1:2012
BAS EN 1127-1:2012 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 44
Objavljen: 2012-05-25
Glasnik: 2001/4
Izdanje: 3.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 1127-1:2011, identičan

Cijena: 85 KM

Add to cart

Naslov

Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje i zaštita od eksplozije - Dio 1: Osnovni koncepti i metodologija

Naslov na engleskom jeziku

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

Područje primjene

Ovaj evropski standard specificira metode za identifikaciju i procjenu opasnih situacija koje dovode do eksplozije i projektne i odgovarajuće konstruktivne mjere za zahtijevanu sigurnost. To se postiže: - procjenom rizika; - smanjenjem rizika. Sigurnost opreme, zaštitnih sistema i komponenti može se postići uklanjanjem opasnosti i/ili ograničavanjem rizika, tj. pomoću: a) odgovarajućeg projekta (bez korištenja zaštite); b) zaštitom; c) informacijama i uputama za upotrebu; d) bilo kojim drugim preventivnim mjerama. Mjere u skladu sa a) (prevencijom) i b) (zaštitom) od eksplozije se daju u tački 6, mjere iz tačke c) su date u tački 7. Mjere u skladu s d) nisu navedene u ovom standardu. Njima se bavi EN ISO 12100:2010, tačka 6. Preventivne i zaštitne mjere opisane u ovom evropskom standardu ne obezbjeđuju potreban nivo sigurnosti osim ako se oprema, zaštitni sistemi i komponente koriste u okviru njihove predviđene upotrebe, te se ugrađuju i održavaju u skladu s odgovarajućim zahtjevima ili kodeksom prakse. Ovaj standard definira opće metode projektiranja i gradnje kako bi pomogao dizajnerima i proizvođačima u postizanju eksplozivne sigurnosti u dizajnu opreme, zaštitnih sistema i komponenti. Ovaj standard primjenjuje se na bilo koju opremu, zaštitne sisteme i komponente namijenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, pod atmosferskim uvjetima. Te atmosfere mogu nastati iz zapaljivih materijala koji se prerađuju, koriste ili ispuštaju opremom, zaštitnim sistemima i komponentama ili od materijala koji se nalaze u blizini opreme, zaštitnih sistema i komponenti i/ili materijala za izradu opreme, zaštitnih sistema i komponenti , Ova evropska norma odnosi se na opremu, zaštitne sisteme i komponente u svim fazama njihove upotrebe.

Područje primjene na engleskom jeziku

This European Standard specifies methods for the identification and assessment of hazardous situations leading to explosion and the design and construction measures appropriate for the required safety. This is achieved by: - risk assessment; - risk reduction. The safety of equipment, protective systems and components can be achieved by eliminating hazards and/or limiting the risk, i.e. by: a) appropriate design (without using safeguarding); b) safeguarding; c) information for use; d) any other preventive measures. Measures in accordance with a) (prevention) and b) (protection) against explosions are dealt with in Clause 6, measures according to c) against explosions are dealt with in Clause 7. Measures in accordance with d) are not specified in this European Standard. They are dealt with in EN ISO 12100:2010, Clause 6. The preventive and protective measures described in this European Standard will not provide the required level of safety unless the equipment, protective systems and components are operated within their intended use and are installed and maintained according to the relevant codes of practice or requirements. This standard specifies general design and construction methods to help designers and manufacturers in achieving explosion safety in the design of equipment, protective systems and components. This European Standard is applicable to any equipment, protective systems and components intended to be used in potentially explosive atmospheres, under atmospheric conditions. These atmospheres can arise from flammable materials processed, used or released by the equipment, protective systems and components or from materials in the vicinity of the equipment, protective systems and components and/or from the materials of construction of the equipment, protective systems and components. This European Standard is applicable to equipment, protective systems and components at all stages of its use. (....)

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Veza sa BAS standardima

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2012-05-25

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2005-10-12
38
76 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere - Sprječavanje eksplozije i zaštita - Dio 1: Osnovni koncepti i metodologija
Povučen
2009-07-09
52
92 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere - Sprječavanje eksplozije i zaštita - Dio 1: Osnovni koncepti i metodologija
Povučen
2007-07-12
39
76 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere - Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije - Dio 2: Osnovni pojmovi i metodologija u rudarstvu
Povučen
2015-06-15
34
76 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere – Sprečavanje i zaštita od eksplozije – Dio 2: Osnovni koncepti i metodologija u rudarstvu
Važeći
2020-02-28
33
88 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere – Sprečavanje i zaštita od eksplozije – Dio 2: Osnovni pojmovi i metodologija za rudarstvo
Povučen
2009-07-09
41
85 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije – Dio 2: Osnovni pojmovi i metodologija u rudarstvu
Projekt
47
85 KM 
Kupi
Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje i zaštita od eksplozije – Dio 1: Osnovni pojmovi i metodologija