BAS EN 60601-1-6/Cor1:2012

Početna » Standardizacija » BAS EN 60601-1-6/Cor1:2012
BAS EN 60601-1-6/Cor1:2012 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 3
Objavljen: 2012-11-16
Glasnik: 2012/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 60601-1-6:2007/AC:2010, identičan

Cijena: 0 KM

Add to cart

Naslov

Medicinska električna oprema -dio 1-6: opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance - Prateći standard: upotrebljivost

Naslov na engleskom jeziku

Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2012-11-16

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2015-12-15
2
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 1: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance
Povučen
2002-03-22
19
53 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi; Amandman 1
Važeći
2015-06-10
260
161 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – Dio1: Opšti zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance
Povučen
2014-12-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance
Povučen
2002-03-22
8
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi - Amandman 12
Važeći
2016-12-08
11
38 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji - Dio 1: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike
Povučen
2002-03-22
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi - Amandman 13
Povučen
2009-09-04
91
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -dio 1: Opći zahtjevi za sigurnost; Amandman A2
Važeći
2012-11-16
6
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – dio 1: opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance
Povučen
2015-06-10
1
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – Dio 1: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance
Povučen
2002-03-22
206
144 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi
Važeći
2010-06-25
799
231 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 1: opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance
Važeći
2003-11-18
66
98 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1-1: Opći zahtjevi sigurnosti - Uporedni standard: Sigurnosni zahtjevi za medicinske električne sisteme
Važeći
2016-12-08
8
30 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji - dio 1-10: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike - Prateći standard za razvoj fizioloških regulatora u zatvorenoj petlji
Važeći
2009-09-04
89
112 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji -dio 1-10: Opći zahtjevi za sigurnost i esencijalne radne karakteristike - Prateći standard: Zahtjevi za razvoj fizioloških kontrolera u zatvorenoj petlji (IEC 60601-1-10:2007)
Povučen
2011-12-06
127
128 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 1-11: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike - Prateći standard: zahtjevi za medicinsku električnu opremu i medicinske električne sisteme koji se koriste za zdravstvenu brigu u kućnom okruženju
Važeći
2016-12-08
66
98 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji - dio 1-11: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike - Prateći standard: zahtjevi za medicinske električne uređaje i medicinske električne sisteme koji se koriste za zdravstvenu kućnu njegu
Važeći
2016-12-08
55
92 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji - dio 1-12: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike - Prateći standard: zahtjevi za medicinske električne uređaje i medicinske električne sisteme namjenjene za upotrebu u uslovima hitne medicinske usluge
Povučen
2009-09-04
24
61 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -dio 1-2: Opći zahtjevi za sigurnost- Prateći standard: elektromagnetna kompatibilnost-zahtjevi i ispitivanja
Povučen
2012-11-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -dio 1-2: opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance - Prateći standard: elektromagnetna kompatibilnost – zahtjevi i ispitivanja
Povučen
2003-11-18
106
120 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1-2: Opći zahtjevi sigurnosti - Uporedni standard: Elektromagnetna kompatibilnost - Zahtjevi i ispitivanja
Povučen
2010-06-25
263
161 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 1-2: opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance - prateći standard: elektromagnetna kompatibilnost-zahtjevi i ispitivanja
Važeći
2015-12-15
197
144 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 1-2: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance - prateći standard: elektromagnetna kompatibilnost -Zahtjevi i ispitivanja
Važeći
2015-06-10
1
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1-3: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance - Prateći standard: zaštita od zračenja u dijagnostičkoj rendgenskoj opremi
Važeći
2014-12-16
8
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1-3: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance - Prateći standard: Zaštita od zračenja u dijagnostičkoj rendgenskoj opremi
Važeći
2012-11-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 1-3: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance - Prateći standard: zaštita od zračenja dijagnostičke rendgenske opreme
Povučen
2002-03-22
55
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi- 3. Uporedni standard: Opći zahtjevi za zaštitu od zračenja u dijagnostici sa X-zrakama
Važeći
2009-09-04
109
120 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -dio 1-3: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike - Prateći standard: zaštita od X- zračenja kod dijagnostičke opreme
Važeći
2002-10-08
18
53 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1: Opći zahtjevi za sigurnost - Uporedni standard: Programabilni električni medicinski sistemi; Amandman A1
Važeći
2002-10-08
70
98 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1-4: Opći zahtjevi za sigurnost. Uporedni standard: Programabilni električni medicinski sistemi
Važeći
2016-12-08
10
38 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji - dio 1-6: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike - Prateći standard:Upotrebljivost
Povučen
2008-12-23
78
105 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – Dio 1-6: Opći zahtjevi za sigurnost – Popratni standard: Upotrebljivost
Povučen
2009-09-04
5
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -dio 1-6: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike - Prateći standard: Upotrebljivost (IEC 60601-1-6:2006)
Važeći
2011-12-06
60
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – dio 1-6: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike - Prateći standard: Upotrebljivost
Važeći
2015-06-10
1
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -Dio 1-8: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance - Prateći standard: opći zahtjevi, ispitivanja i smjernica za alarmne sisteme u medicinskim električnim uređajima i medicinskim električnim sistemima
Povučen
2009-09-04
3
23 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji -dio 1-8: Opći zahtjevi za sigurnost - Prateći standard: opći zahtjevi, ispitivanja i smjernice za alarmne sisteme u medicinskim električnim uređajima i medicinskim električnim sistemima.
Važeći
2015-06-10
58
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – Dio 1-8: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance – Prateći standard: Opći zahtjevi, ispitivanja i smjernice za alarmne sisteme u medicinskoj električnoj opremi i medicinskim električnim sistemima
Važeći
2012-11-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -dio 1-8: opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance - Prateći standard: opći zahtjevi, ispitivanje i smjernica za alarmne sisteme u medicinskim električnim uređajima i medicinskim električnim sistemima
Važeći
2009-09-04
167
136 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji -dio 1-8: Opći zahtjevi za sigurnost i esencijalne radne karakteristike - Prateći standard: opći zahtjevi, ispitivanje i smjernice za alarmne sisteme u medicinskim električnim uređajima i medicinskim električnim sistemima. (IEC 60601-1-8:2006)
Povučen
2009-09-04
11
38 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji -dio 1-8: Opći zahtjevi za sigurnost - Prateći standard: opći zahtjevi, ispitivanja i smjernice za alarmne sisteme u medicinskim električnim uređajima i medicinskim električnim sistemima. (IEC 60601-1-8:2003)
Važeći
2015-06-10
11
38 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 1-9: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance – Prateći standard: Zahtjevi za ekološki prihvatljivi dizajn
Važeći
2012-11-16
69
98 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 1-9: opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance – Prateći standard: zahtjevi za ekološki prihvatljivi dizajn
Povučen
2003-11-18
8
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-1: Posebni zahtjevi za sigurnost elektronskih akcelatora u području od 1MeV do 50 MeV; Amandman 1
Povučen
2003-11-18
138
128 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-1: Posebni zahtjevi za sigurnost elektronskih akcelatora u području od 1MeV do 50 MeV
Važeći
2017-12-12
74
105 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-1: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance elektronskih akceleratora u području od 1 MeV do 50 MeV
Povučen
2003-11-18
12
38 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-10: Posebni zahtjevi za sigurnost stimulatora nerava i mišića; Amandman 1
Povučen
2003-11-18
40
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-10: Posebni zahtjevi za sigurnost stimulatora nerava i mišica
Važeći
2016-12-08
24
61 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-10: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike stimulatora za živce i mišiće
Povučen
2007-09-24
14
46 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za sigurnost opreme kod terapije gama snopom
Povučen
2003-11-18
102
120 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-11: Posebni sigurnosni zahtjevi za terapijsku opremu koja primjenjuje gama-zrake
Važeći
2016-12-08
53
92 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-11: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike uređaja za terapiju gama zracima
Povučen
2009-09-04
42
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 2-12: posebni zahtjevi za sigurnost plućnih ventilatora-Ventilatori u intenzivnoj njezi (IEC 60601-2-12:2001)
Povučen
2009-09-04
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema dio 2-13: Posebni sigurnosni zahtjevi i esencijalne radne karakteristike sistema za anesteziju
Povučen
2009-09-04
44
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -dio 2-13: posebni zahtjevi za sigurnost i esencijalni zahtjevi sistema za anesteziju (IEC 60601-2-13:2003)
Povučen
2012-11-16
5
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-16: Posebni zahtjevi za sigurnost hemodijalize, hemofiltracije i opreme za hemofiltraciju
Povučen
2003-11-18
44
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za sigurnost opreme za hemodijalizu, hemodijafiltriranje i hemofiltriranje
Važeći
2016-12-08
70
98 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-16: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike uređaja za hemodijalizu, hemodijafiltriranje i hemofiltriranje
Povučen
2002-03-22
16
46 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za sigurnost automatski pogonjene, daljinski upravljane, afterloading opreme za terapiju gama zračenjem - Amandman 1
Povučen
2002-03-22
34
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za sigurnost automatski pogonjene, daljinski upravljane, afterloading opreme za terapiju gama zračenjem
Povučen
2005-12-21
41
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za sigurnost brahiterapijske opreme sa naknadnim uvođenjem izvora pod automatskom kontrolom
Važeći
2016-12-08
50
85 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-17: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike automatski kontrolirane opreme za brahiterapiju s naknadnim punjenjem
Povučen
2002-12-30
15
46 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-18: Posebni zahtjevi za sigurnost endoskopske opreme Amandman A1
Povučen
2002-10-08
58
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-18: Posebni zahtjevi za sigurnost endoskopske opreme
Važeći
2017-12-12
100
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-18: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance endoskopske opreme
Povučen
2003-11-18
0
Na upit
Medicinska električna oprema - Dio 2-19: Posebni zahtjevi za sigurnost inkubatora za bebe - Amandman 1
Važeći
2014-12-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-19: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance inkubatora za novorođenčad
Povučen
2002-10-08
40
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za sigurnost inkubatora za bebe
Važeći
2010-06-25
85
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 2-19: posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance inkubatora za bebe
Važeći
2014-12-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance visokofrekventnih hirurških uređaja i pribora
Povučen
2003-11-18
44
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-2: Posebni zahtjevi sigurnosti za visokofrekventnu hiruršku opremu
Povučen
2009-09-04
5
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -dio 2-2: Posebni zahtjevi za sigurnost visokofrekventne hirurške opreme (IEC 60601-2-2:2006)
Važeći
2010-06-25
171
136 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 2-2: posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance visokofrekventne hirurške opreme i visokofrekventnog hirurškog pribora
Važeći
2014-12-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-20: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance transportnih inkubatora za novorođenčad
Povučen
2002-10-08
21
61 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za sigurnost transporta inkubatora
Važeći
2012-11-16
93
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-20: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance transportnih inkubatora za novorođenčad
Povučen
2003-11-18
32
68 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi sigurnosti novorođenčeta pri upotrebi radijacijskih grijača - Amandman A1
Važeći
2014-12-16
5
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance grijača za grijanje novorođenčadi
Povučen
2003-11-18
36
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi sigurnosti novorođenčeta pri upotrebi radijacijskih grijača
Važeći
2010-06-25
81
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 2-21: posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance novorođenčeta pri upotrebi radijacijskih grijača
Povučen
2002-03-22
62
98 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za sigurnost laserskih uređaja koji se koriste za dijagnostiku i terapeutske svrhe
Važeći
2016-08-17
11
38 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-22 — Dio 2-22: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne performanse hirurške, kozmetičke, terapeutske i dijagnostičke laserske opreme
Povučen
2003-11-18
40
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-23: Posebni zahtjevi za sigurnost, uključujući esencijalnu performansu, opreme za transkutano nadziranje parcijalnog pritiska
Važeći
2017-12-12
49
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-23: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance opreme za transkutano nadziranje parcijalnog pritiska
Povučen
2003-11-18
70
98 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za sigurnost infuzionih pumpi i njihovih kontrolera
Važeći
2016-12-08
64
98 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-24: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike infuzionih pumpi i regulatora
Povučen
2003-11-18
18
53 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-25: Posebni zahtjevi sigurnosti za elektrokardiografe; Amandman 1
Povučen
2003-11-18
66
98 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-25: Posebni zahtjevi sigurnosti za elektrokardiografe
Važeći
2017-12-12
98
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance elektrokardiografa
Povučen
2003-11-18
29
68 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-26: Posebni zahtjevi sigurnosti za elektroencefalografe
Važeći
2016-12-08
33
76 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-26: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike elektroencefalografa
Povučen
2012-11-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – dio 2-27: Posebni zahtjevi za sigurnost uključujući esencijalne performance elektrokardiografske monitoring opreme
Povučen
2003-11-18
36
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-27: Posebni zahtjevi sigurnosti za elektrokardiografsku monitoring opremu
Povučen
2008-12-23
145
128 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – Dio 2-27: Posebni zahtjevi za sigurnost uključujući bitne osobine za elektrokardiografsku monitoring opremu
Važeći
2016-12-08
76
105 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-27: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike elektrokardiografskih uređaja za nadzor
Povučen
2002-03-22
28
68 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za sigurnost sklopova izvora X-zračenja i sklopa ekrana koji se koriste za dijagnosticiranje
Važeći
2011-12-06
45
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-28: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike sklopova cijevi sa X-zračenjem koji se koriste za postavljanje medicinske dijagnoze
Važeći
2014-12-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance radioterapijskih simulatora
Povučen
2002-03-22
36
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za sigurnost radioterapeutskih simulatora
Važeći
2010-06-25
59
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 2-29: posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance simulatora za radioterapiju
Povučen
2003-11-18
12
38 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-10: Posebni zahtjevi za sigurnost stimulatora nerava i mišića; Amandman 1
Povučen
2003-11-18
48
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni sigurnosni zahtjevi za opremu za kratkotalasnu terapiju
Važeći
2016-12-08
23
61 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-3: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike uređaja za kratkotalasnu terapiju
Povučen
2003-11-18
50
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sigurnost, uključujući esencijalnu performansu, opreme za automatsko cikličko indirektno nadziranje krvnog pritiska
Povučen
2003-11-18
0
Na upit
Medicinska električna oprema - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za sigurnost vanjskih stimulatora (pejsmejkera) s vlastitim izvorom energije; Amandman 1
Važeći
2014-12-16
19
53 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance vanjskih elektrostimulatora srca s vlastitim izvorom napajanja
Povučen
2002-12-30
48
97 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-31: Posebni zahtijevi za sigurnost vanjskih pejsmejkera (stimulatora) sa unutrašnjim izvorom energije
Važeći
2010-06-25
81
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 2-31: posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance vanjskih srčanih pejsmejkera sa unutrašnjim izvorom energije
Povučen
2002-10-08
28
68 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za sigurnost prateće opreme za opremu sa X-zracima
Povučen
2008-12-23
10
38 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-33: Posebni zahtjevi za sigurnost opreme sa magnetnom rezonancom za medicinsku dijagnostiku
Važeći
2016-12-08
9
38 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-33: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike dijagnostičkih uređaja za magnetsku rezonancu
Važeći
2015-06-10
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – Dio 2-33: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance opreme za magnetnu rezonansu u medicinskoj dijagnostici
Povučen
2010-12-06
40
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – dio 2-33: Posebni zahtjevi za sigurnost opreme za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku
Važeći
2017-12-12
79
105 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-33: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance dijagnostičke opreme za magnetsku rezonancu
Važeći
2017-12-12
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-33: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance dijagnostičke opreme za magnetsku rezonancu
Povučen
2003-11-18
87
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-33: Posebni zahtjevi za sigurnost opreme sa magnetnom rezonancom za medicinsku dijagnostiku
Važeći
2013-11-21
113
120 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – dio 2-33: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance za medicinsku dijagnostiku
Povučen
2003-11-18
68
98 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-34: Posebni sigurnosni zahtjevi, uključujući esencijalnu performansu, invasivne opreme za nadzor krvnog pritiska
Važeći
2015-06-10
139
128 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – Dio 2-34: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance invazivne opreme za monitoring krvnog pritiska
Povučen
2003-11-18
58
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni sigurnosni zahtjevi za prekrivače, jastuke i dušeke namijenjene zagrijavanju u medicinskoj primjeni
Povučen
2003-11-18
42
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za sigurnost opreme za ekstrakorporalnu indiciranu litotripsiju
Važeći
2016-12-08
24
61 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-36: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike opreme za izvantjelesno induciranu litotripsiju (uređaja za vantjelesno indukovanu litotripsiju)
Povučen
2007-09-24
16
46 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-37: Posebni sigurnosni zahtjevi za ultrazvučnu medicinsku dijagnostičku i opremu za monitoring
Važeći
2016-12-08
20
53 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike ultrazvučne medicinske opreme za dijagnostiku i nadzor
Važeći
2014-12-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance ultrazvučne opreme za dijagnostiku i nadzor
Povučen
2009-09-04
2
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-37: Posebni zahtjevi za sigurnost ultrazvučne medicinske opreme za dijagnostiku i monitoring
Povučen
2003-11-18
76
105 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-37: Posebni sigurnosni zahtjevi za ultrazvučnu medicinsku dijagnostiku i opremu za monitoring
Važeći
2010-06-25
91
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 2-37: posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance ultrazvučne medicinske dijagnostičke opreme i opreme za monitoring
Povučen
2003-11-18
19
53 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-38: Posebni zahtjevi za sigurnost bolničkih kreveta na elektropogon - Amandman 1
Povučen
2003-11-18
42
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za sigurnost bolničkih kreveta na elektropogon
Važeći
2014-12-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-39: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance uređaja za peritonealnu dijalizu
Povučen
2012-11-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-39: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance opreme za peritonealnu dijalizu
Povučen
2003-11-18
16
46 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-39: Posebni zahtjevi za sigurnost opreme za dijalizu peritoneala (potrbušnice)
Važeći
2009-09-04
43
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-39: Posebni zahtjevi za sigurnost i esencijalne radne karakteristike - opreme za peritonealnu dijalizu
Povučen
2003-11-18
60
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-4: Posebni zahtjevi sigurnosti srčanih defibrilatora
Važeći
2013-11-21
83
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-4: Posebni zahtjevi sigurnosti srčanih defibrilatora
Važeći
2003-11-18
42
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za sigurnost elektromiografa i opreme za evocirane odzive
Važeći
2016-12-08
7
30 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-41: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike hirurške i dijagnostičke opreme za osvjetljavanje
Važeći
2014-12-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-41: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance hirurške i dijagnostičke opreme za osvjetljavanje
Povučen
2003-11-18
42
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-41: Posebni zahtjevi za sigurnost izvora svjetlosti u hirurgiji i dijagnostici
Važeći
2011-12-06
87
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-41: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike izvora svjetlosti u hirurgiji i dijagnostici
Važeći
2015-12-15
1
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-43: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance generatora X zraka za intervencijske procedure
Povučen
2002-10-08
42
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-43: Posebni zahtjevi za sigurnost opreme sa X-zracima za interventne procedure
Važeći
2011-12-06
116
120 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-43: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike opreme sa X-zracima za interventne procedure
Povučen
2003-11-18
2
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-44: Posebni zahtjevi sigurnosti za rendgensku opremu za kompjuterizovanu tomografiju; Amandman 1 Napomena: Bilješka na poledini dokumenta
Važeći
2014-12-16
59
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-44: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance rendgenske opreme za kompjutersku tomografiju
Važeći
2014-12-16
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-44: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance rendgenske opreme za kompjutersku tomografiju
Važeći
2017-12-12
11
38 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -Dio 2-44: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance rendgenske opreme za kompjutoriziranu tomografiju
Povučen
2003-11-18
40
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-44: Posebni zahtjevi sigurnosti za opremu sa X-zracima za kompjuterizovanu tomografiju
Važeći
2010-06-25
101
120 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 2-44: posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance rendgenske opreme za kompjuterizovanu tomografiju
Važeći
2016-12-08
16
46 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-45: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike mamografske rendgenske opreme i mamografskih stereotaktičkih uređaja
Povučen
2003-11-18
44
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-45: Posebni zahtjevi sigurnosti za mamografsku opremu sa X-zracima i mamografska stereotaksijska sredstva
Važeći
2012-11-16
113
120 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-45: posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance mamografske opreme sa X-zracima i mamografskih stereotaksijskih sredstava
Povučen
2003-11-18
22
61 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-46: Posebni zahtjevi za sigurnost operacijskih stolova
Važeći
2013-11-21
27
68 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-46: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance operacionih stolova
Povučen
2003-11-18
53
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-47: Posebni sigurnosni zahtjevi, uključujući esencijalnu performansu, ambulantnih elektrokardiografskih sistema
Važeći
2016-12-08
69
98 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-47: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike ambulantnih elektrokardiografskih sistema
Povučen
2003-11-18
55
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-49: Posebni sigurnosni zahtjevi multifunkcionalne opreme za monitoring pacijenta
Važeći
2017-12-12
56
92 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance višenamjenske opreme za nadzor pacijenata
Povučen
2003-11-18
30
68 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-5: Posebni sigurnosni zahtjevi za opremu za ultrazvučnu fizikalnu terapiju
Važeći
2017-12-12
37
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance za ultrazvučnu fizikalnu terapiju
Važeći
2013-11-21
3
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-50: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance fototerapijske opreme za djecu
Povučen
2003-11-18
30
68 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-50: Posebni zahtjevi za sigurnost fototerapijske opreme za djecu
Važeći
2010-06-25
69
98 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema-dio 2-50: posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance fototerapijske opreme za djecu
Povučen
2003-11-18
94
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-51: Posebni zahtjevi za sigurnost, uključujući esencijalnu performansu, snimanja i analiziranja kod jednokanalnih i višekanalnih elektrokardiografa
Važeći
2016-12-08
10
38 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-52: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike medicinskih kreveta
Važeći
2017-12-12
2
23 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-52: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance medicinskih kreveta
Važeći
2011-12-06
16
46 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - dio 2-52: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne radne karakteristike bolničkih kreveta
Važeći
2016-12-08
17
53 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike rendgenske opreme za radiografiju i radioskopiju
Važeći
2012-11-16
151
136 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema – dio 2-54: posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance rendgenske opreme za radiografiju i radioskopiju
Važeći
2012-12-28
79
105 KM 
Kupi
Elektromedicinski uređaji — Dio 2-57: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne performanse uređaja sa nelaserskim izvorom svjetlosti, predviđenih za terapijsku, dijagnostičku, kontrolnu i kozmetičku/estetsku upotrebu
Važeći
2016-12-08
23
61 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike mikrotalasnih terapijskih uređaja
Važeći
2016-12-08
69
98 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji – Dio 2-30: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike opreme za terapiju ultrazvukom visokog intenziteta
Važeći
2016-12-08
96
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike stomatološke ekstraoralne rendgenske opreme
Važeći
2016-12-08
58
92 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-64: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike medicinskih uređaja sa jonskim svjetlosnim snopom (za zračenje svjetlosnim ionima)
Važeći
2015-06-10
96
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema: Dio 2-65: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance stomatološke intraoralne rendgenske opreme
Važeći
2014-12-16
91
112 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-66: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance slušnih instrumenata i sistema slušnih instrumenata
Važeći
2016-12-08
67
98 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-68: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike radioterapijske opreme koja radi pod kontrolom rendgena za upotrebu s elektronskim akceleratorima, terapijske opreme za zračenje svjetlosnim ionima i terapijske opreme za zračenje radionuklidima
Povučen
2003-11-18
46
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za sigurnost visokonaponskih generatora dijagnostičkih izvora rendgenskog zračenja
Povučen
2003-11-18
48
85 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za sigurnost terapijske rendgenske opreme operativne u području od 10 kV do 1 MV; Amandman 1
Važeći
2017-12-12
7
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema -Dio 2-8: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance rendgenske terapijske opreme u području od 10 kV do 1 MV
Povučen
2003-11-18
78
105 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za sigurnost terapijske rendgenske opreme operativne u području od 10 kV do 1 MV
Važeći
2016-12-08
39
76 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji-Dio 2-8: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne karakteristike rendgenske terapijske opreme koja radi u području od 10 kV do 1 MV
Povučen
2002-10-08
22
61 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi sigurnosti za kontaktne pacijent dozimetre koji se koriste u radioterapiji, električno povezanih sa detektorima zračenja
Važeći
2003-11-18
38
76 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 3-1: Esencijalni zahtjev izvedbe opreme za transkutano nadziranje parcijalnog pritiska kisika i ugljendioksida
Projekt
7
30 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji – Dio 1-3: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performanse – Dodatni standard: Zaštita od zračenja u dijagnostičkoj rendgenskoj opremi
Projekt
5
30 KM 
Kupi
Medicinska električnaoprema – Dio 1-3: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performanse – Dodatni standard: Opći zahtjevi, ispitivanja i vodič za alarmne sisteme u medicinskoj električnojopremi i medicinskim električnim sistemima
Projekt
7
30 KM 
Kupi
Medicinski električni uređaji – Dio 2-10: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performanse nervnih i mišićnih stimulatora
Projekt
13
46 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-19: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performanse inkubatora za novorođenčad
Projekt
15
46 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-20: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performanse transportnih inkubatora za novorođenčad
Projekt
12
38 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performanse grijača za grijanje novorođenčadi
Projekt
6
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performance uređaja za kratkotalasnu terapiju
Projekt
18
53 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-33: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performanse dijagnostičkih uređaja za magnetsku rezonancu
Projekt
9
38 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-50: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performanse opreme za fototerapiju novorođenčadi
Projekt
7
30 KM 
Kupi
Medicinska električna oprema - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i esencijalne performanse mikrotalasne terapijske opreme