BAS ISO 10097-2:2012

Početna » Standardizacija » BAS ISO 10097-2:2012
BAS ISO 10097-2:2012 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 12
Objavljen: 2012-11-27
Glasnik: 2012/4
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
ISO 10097-2:1999, identičan

Cijena: 38 KM

Add to cart

Naslov

Dijamantska podešljiva šuplja burgija za vađenje jezgra - Sistem A - Dio 2: jedinice u inčima

Naslov na engleskom jeziku

Wireline diamond core drilling equipment - System A - Part 2: Inch units

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nema informacija.

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2012-11-27

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2005-02-11
12
38 KM 
Kupi
Dijamantska podešljiva šuplja burgija za vađenje jezgra -- Sistem A - Dio 1: Metričke jedinice