BAS EN 60335-2-2/A11:2013

Početna » Standardizacija » BAS EN 60335-2-2/A11:2013
BAS EN 60335-2-2/A11:2013 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 7
Objavljen: 2013-05-23
Glasnik: 2013/1-2
Izdanje: 1.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 60335-2-2:2010/A11:2012, identičan

Cijena: 30 KM

Add to cart

Naslov

Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode

Naslov na engleskom jeziku

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances

Područje primjene

Standard definiše sigurnost usisivača i uređaja za čišćenje sa usisavanjem vode, uključujući usisivače za njegu životinja čiji naznačeni napon ne prelazi 250V. Takođe se primjenjuje na stacioanrne i usisivače na baterijsko napajanje, te na glave za čišćenje sa motorom i crijeva sa električnim provodnikom za posebne usisivače. Osnovne promjene u odnosu na peto izdanje IEC 60335-2-2 su: tekst je usklađen sa IEC 60335-1:2001 i amandmanima 1 i 2. Nacionalni komiteti treba da obrate pažnju na činjenicu da proizvođačima ove opreme i ispitnim laboratorijama može trebati određeni prelazni period od objave novog, dopunjenog ili izmjenjenog IEC izdanja da bi počeli proizvoditi u skladu sa novim zahtjevima, ili da bi se opremili za obavljanje novih ili izmijenjenih ispitivanja. Preporuka Komiteta je da ovaj prelazni period ne bude kraći od 12 ili najkasnije u roku od 36 mjeseci od objave ovog izdanja standarda.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Veza sa BAS standardima

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2013-05-23

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji- Sigurnost- Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-12
8
30 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A1
Povučen
2007-07-12
40
76 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-12
2
23 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-12
2
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A1
Važeći
2015-06-26
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji- Sigurnost- Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-12
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A12
Povučen
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 12
Povučen
2007-07-12
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A13
Povučen
2011-05-23
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1: Opći zahtjevi
Važeći
2019-06-25
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 1: Opći zahtjevi
Povučen
2007-07-12
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A14
Povučen
2012-11-20
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1-Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-12
2
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi - Amandman A15
Povučen
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-12
2
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi - Amandman A16
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi
Povučen
2007-07-12
7
30 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; Amandman A2
Povučen
2007-07-10
46
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 12
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 4
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 5
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 51
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 52
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 53
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 54
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 55
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 56
Povučen
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi - Amandman 6
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2015-06-26
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost -Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2005-12-22
274
161 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Povučen
2007-07-10
253
161 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi
Povučen
2007-07-12
269
161 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 1: Opšti zahtjevi; (IEC 60335-1:1991 (Pilagođen))
Važeći
2013-05-23
204
144 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati – Bezbjednost – Dio 1: Opšti zahtjevi
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-10: Posebni zahtjevi na uređaje za suho i mokro čišćenje poda – Amandman 1
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-10: Posebni zahtjevi na uređaje za suho i mokro čišćenje poda
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-101: Posebni zahtjevi za isparivače; Amandman 1
Važeći
2016-06-27
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-101: Posebni zahtjevi za isparivače
Važeći
2007-07-10
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-101: Posebni zahtjevi za isparivače
Važeći
2012-11-20
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-102: Posebni zahtjevi za aparate na plinovito, uljno i kruto gorivo s električnim priključkom
Povučen
2009-09-04
44
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-102: Posebni zahtjevi za aparate na plinovito, uljno i kruto gorivo s električnim priključkom
Važeći
2017-12-25
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-102: Posebni zahtjevi za aparate na plinovito, uljno i kruto gorivo s električnim priključkom
Povučen
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-103: : Posebni zahtjevi za pogonske mehanizme za kapije, vrata i prozore
Povučen
2012-11-20
33
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-103: Posebni zahtjevi za pogonske mehanizme za kapije, vrata i prozore
Važeći
2016-06-27
69
98 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-103: Posebni zahtjevi za pogonske mehanizme za kapije, vrata i prozore
Važeći
2010-06-20
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-105: Posebni zahtjevi za višenamjenske kabine za tuširanje; Amandman 1
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-105: Posebni zahtjevi za multifunkcionalne tuš kabine
Važeći
2007-07-10
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-105: Posebni zahtjevi za višenamjenske kabine za tuširanje
Važeći
2009-09-04
82
112 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-106: Posebni zahtjevi za grijane podne prostirke i za ogrijevne jedinice prostorija postavljene ispod uklonjivih podnih pokrivala
Važeći
2011-05-23
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost- Dio 2-108 : Posebni zahtjevi za uređaje za elektrolizu
Važeći
2019-06-25
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-109: Posebni zahtjevi za uređaje za tretiranje vode UV zračenjem
Važeći
2019-06-25
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-109: Posebni zahtjevi za uređaje za tretiranje vode UV zračenjem
Važeći
2012-11-20
42
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-109: Posebni zahtjevi za uređaje za tretiranje vode UV zračenjem
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem - Amandman 1
Važeći
2016-06-27
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
Povučen
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem - Amandman 11
Povučen
2009-12-11
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
Važeći
2013-05-23
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
Povučen
2007-07-10
34
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem - Amandman 2
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
Povučen
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem
Povučen
2007-07-10
36
76 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem
Povučen
2007-07-10
28
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje sa bubnjem
Važeći
2012-11-20
72
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-11: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje veša sa bubnjem
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-12: Posebni zahtjevi za ploče za grejne i slične aparate – Amandman 1
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-12: Posebni zahtjevi za ploče za grejne i slične aparate
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične aparate - Amandman 1
Važeći
2013-05-23
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične uređaje
Povučen
2010-06-20
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične aparate; Amandman 2
Povučen
2007-07-10
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične aparate
Važeći
2012-06-01
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-13: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične uređaje
Povučen
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine - Amandman 1
Povučen
2014-06-16
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Povučen
2013-05-23
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-14: Posebni zahtjevi za friteze, tave i slične uređaje
Važeći
2017-12-25
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Važeći
2017-12-25
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Povučen
2007-11-05
28
79 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Povučen
2009-09-04
78
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina - Amandman 1
Povučen
2014-06-16
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za uređaje za grijanje tekućina
Povučen
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za uređaje za grijanje tekućina
Važeći
2019-06-25
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za uređaje za grijanje tečnosti
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina - Amandman 2
Povučen
2009-12-11
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina - Amandman 2
Povučen
2010-06-20
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina; Amandman 2
Povučen
2007-07-10
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina
Povučen
2007-07-10
44
85 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekućina
Važeći
2017-06-20
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za uređaje za grijanje tekućina
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane; Amandman 1
Važeći
2019-06-25
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane
Povučen
2007-07-10
28
68 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za drobilice otpadaka hrane
Povučen
2007-07-10
22
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke i slične gipke grijaće aparate - Amandman 1
Povučen
2011-05-23
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke i slične gipke grijaće aparate
Povučen
2007-07-10
56
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke i slične gipke grijaće aparate
Važeći
2014-06-16
128
128 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-17: Posebni zahtjevi za pokrivače, jastuke, odjeću i slične savitljive uređaje za grijanje
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače prašine i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode - Amandman 1
Važeći
2014-06-16
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Povučen
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Važeći
2016-06-27
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Povučen
2007-07-10
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače prašine i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
48
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače prašine i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Važeći
2012-06-01
36
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-2: Posebni zahtjevi za usisivače i uređaje za čišćenje sa usisavanjem vode
Važeći
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode - Amandman 1
Važeći
2011-05-23
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode
Važeći
2007-07-10
32
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-21: Posebni zahtjevi za akumulacione uređaje za zagrijavanje vode
Važeći
2010-06-20
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose, Amandman 1
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose
Važeći
2012-06-01
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose
Važeći
2016-06-27
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose
Važeći
2007-07-10
28
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože i kose
Povučen
2007-07-10
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 11
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 11
Povučen
2013-05-23
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 51
Povučen
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 52
Povučen
2007-07-10
12
38 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda - Amandman 53
Povučen
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
90
112 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
48
85 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
80
105 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
52
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Važeći
2012-06-01
123
128 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-24: Posebni zahtjevi za hladnjake, uređaje za čuvanje sladoleda i uređaje za pravljenje leda
Povučen
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice - Amandman 1
Važeći
2017-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Povučen
2012-06-01
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice - Amandman 2
Važeći
2017-06-20
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Povučen
2007-07-10
54
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Važeći
2013-05-23
41
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-25: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice, uključujući kombinovane mikrovalne pećnice
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-26: Posebni zahtjevi za satove; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-26: Posebni zahtjevi za satove
Povučen
2011-05-23
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju – Amandman 1
Povučen
2011-05-23
28
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju – Amandman 2
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju
Povučen
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju
Povučen
2012-06-01
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju
Važeći
2015-06-26
47
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-27: Posebni zahtjevi za uređaje za izlaganje kože ultraljubičastom i infracrvenom zračenju
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-28: Posebni zahtjevi za mašine za šivanje; Amandman 1
Važeći
2019-06-25
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-28: Posebni zahtjevi za mašine za šivanje
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-28: Posebni zahtjevi za mašine za šivanje
Povučen
2007-07-10
7
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija - Amandman 11
Važeći
2019-06-25
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija
Važeći
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija; Amandman 2
Povučen
2007-07-10
32
68 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija
Važeći
2007-11-05
26
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-29: Posebni zahtjevi za punjače baterija
Povučen
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle - Amandman 1
Povučen
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle
Povučen
2012-06-01
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle
Povučen
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle; Amandman 2
Povučen
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle
Važeći
2017-06-20
26
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle
Povučen
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice - Amandman 1
Važeći
2013-05-23
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice
Povučen
2009-09-04
32
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice – Amandman 2
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice
Važeći
2016-06-27
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice
Povučen
2007-07-10
30
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice
Važeći
2012-06-01
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sobne grijalice
Povučen
2007-07-10
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za kuhinjske nape - Amandman 1
Povučen
2011-05-23
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za kuhinjske nape
Povučen
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za kuhinjske nape
Povučen
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za kuhinjske nape
Važeći
2016-06-27
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični elektični uređaji - Sigurnost - Dio 2-31: Posebni zahtjevi za kuhinjske nape i druge odstranjivače isparenja
Važeći
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-32: Posebni zahtjevi za aparate za masažu - Amandman 1
Važeći
2016-06-27
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-32: Posebni zahtjevi za aparate za masažu
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-32: Posebni zahtjevi za aparate za masažu
Povučen
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-34: Posebni zahtjevi za motorne kompresore - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-34: Posebni zahtjevi za motorne kompresore - Amandman 11
Povučen
2011-05-23
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-34: Posebni zahtjevi za motorne kompresore
Povučen
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-34: Posebni zahtjevi za motorne kompresore
Važeći
2014-06-16
79
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-34: Posebni zahtjevi za motorne kompresore
Povučen
2007-07-10
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere - Amandman 1
Povučen
2012-11-20
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere
Povučen
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere
Važeći
2017-06-20
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-35: Posebni zahtjevi za protočne bojlere
Važeći
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, kuhala i grijaće ploče - Amandman 1
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, ploče za kuvanje i njeni djelovi
Važeći
2010-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, kuhala i grijaće ploče; Amandman 2
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, kuhala i ploče za kuhanje
Važeći
2007-07-10
37
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-36: Posebni zahtjevi za ugostiteljske štednjake, pećnice, kuhala i grijaće ploče
Važeći
2010-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
2017-06-20
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
2007-07-10
33
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-37: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne friteze
Važeći
2010-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-38: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i rešetkaste roštilje; Amandman 1
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-38: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i rešetkaste roštilje
Važeći
2007-07-10
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-38: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i rešetkaste roštilje
Važeći
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-39: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne višenamjenske tave - Amandman 1
Važeći
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-39: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne višenamjenske tave - Amandman 2
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-39: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne višenamjenske tave
Važeći
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-39: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne višenamjenske tave
Povučen
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja - Amandman 1
Važeći
2016-06-27
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja
Važeći
2019-06-25
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja - Amandman 2
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge
Povučen
2007-07-10
19
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja
Važeći
2012-06-01
45
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-4: Posebni zahtjevi za centrifuge rublja
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 1
Važeći
2007-07-10
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 1
Važeći
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 11
Važeći
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka - Amandman 12
Važeći
2014-06-16
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2013-05-23
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2011-05-23
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplotne pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplotne pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2007-07-10
46
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Povučen
2007-07-10
73
105 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-40: Posebni zahtjevi za električne toplinske pumpe, klima-uređaje i uređaje za sušenje zraka
Važeći
2007-07-10
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-41: Posebni zahtjevi za pumpe - Amandman 1
Važeći
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-41: Posebni zahtjevi za pumpe;Amandman 2
Važeći
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-41: Posebni zahtjevi za pumpe
Važeći
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s ventilatorom, parne pećnice i konvekcijske parne pećnice – Amandman 1
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s ventilatorom, parne pećnice i konvekcijske parne pećnice
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s ventilatorom, pećnice na paru i konvekcijske pećnice na paru
Važeći
2007-07-10
33
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s ventilatorom, parne pećnice i konvekcijske parne pećnice
Važeći
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-43: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje odjeće i ručnika - Amandman 1
Važeći
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-43: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje odjeće i ručnika - Amandman 2
Važeći
2007-07-10
19
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-43: Posebni zahtjevi za mašine za sušenje odjeće i ručnika
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-44: Posebni zahtjevi za uređaje za peglanje rublja; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-44: Posebni zahtjevi za uređaje za peglanje rublja
Važeći
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-44: Posebni zahtjevi za uređaje za peglanje rublja
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-45: Posebni zahtjevi za pomične grijaće alate i slične aparate; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-45: Posebni zahtjevi za prenosive alate za grijanje i slične uređaje
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-45: Posebni zahtjevi za pomične grijaće alate i slične aparate
Važeći
2010-06-20
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji -Sigurnost - Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove
Važeći
2010-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i tostere; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i tostere
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i tostere
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne roštilje i tostere
Važeći
2009-12-11
28
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne ormare za održavanje toplote hrane – Amandman 1
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne vitrine za održavanje toplote
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne ormare za održavanje toplote hrane
Važeći
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne ormare za održavanje toplote hrane
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa - Amandman 1
Povučen
2011-05-23
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa
Povučen
2013-05-23
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa
Povučen
2009-12-11
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
32
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa
Važeći
2016-06-27
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-5: Posebni zahtjevi za mašine za pranje posuđa
Važeći
2010-06-20
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-50: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne tople vodene kupke; Amandman 1
Važeći
2012-11-20
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-50: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne tople vodene kupke
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-50: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne tople vodene kupke
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-51: Posebni zahtjevi za nepokretne cirkulirajuće pumpe za instalacije grijanja i vode; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-51: Posebni zahtjevi za stacionarne cirkulacione pumpe za grijanje i distribuciju vode
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-51: Posebni zahtjevi za nepokretne cirkulirajuće pumpe za instalacije grijanja i vode
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-52: Posebni zahtjevi za uređaje za oralnu higijenu, Amandman 1
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-52: Posebni zahtjevi za uređaje za oralnu higijenu
Važeći
2012-06-01
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-52: Posebni zahtjevi za uređaje za oralnu higijenu
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-52: Posebni zahtjevi za uređaje za oralnu higijenu
Povučen
2007-07-10
19
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-53: Posebni zahtjevi za uređaje za zagrijavanje sauna - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
20
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-53: Posebni zahtjevi za uređaje za zagrijavanje sauna
Važeći
2013-05-23
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-53: Posebni zahtjevi za uređaje za zagrijavanje sauna i infracrvenih kabina
Povučen
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare - Amandman 1
Važeći
2017-06-20
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućina ili pare
Važeći
2016-06-27
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućina ili pare
Povučen
2007-07-10
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare - Amandman 11
Važeći
2014-06-16
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućina ili pare
Povučen
2007-07-10
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
22
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare
Važeći
2011-05-23
52
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-54: Posebni zahtjevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu na bazi tekućine ili pare
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-55: Posebni zahtjevi za električne uređaje za korištenje u akvarijumima ili baštenskim ribnjacima; Amandman 1
Važeći
2019-06-25
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-55: Posebni zahtjevi za električne uređaje za korištenje u akvarijima ili baštenskim ribnjacima
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-55: Posebni zahtjevi za električne uređaje za korištenje u akvarijumima ili baštenskim ribnjacima
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-56: Posebni zahtjevi za projektore i slične uređaje; Amandman 1
Važeći
2016-06-27
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-56: Posebni zahtjevi za projektore i slične uređaje
Važeći
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-56: Posebni zahtjevi za projektore i slične uređaje
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-58: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne mašine za pranje posuđa - Amandman 1
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-58: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne mašine za pranje posuđa; Amandman 1
Važeći
2012-06-01
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-58: Posebni zahtjevi za komercijalne električne mašine za pranje posuđa
Važeći
2017-06-20
20
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-58: Posebni zahtjevi za komercijalne električne mašine za pranje posuđa
Važeći
2017-06-20
17
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-58: Posebni zahtjevi za komercijalne električne mašine za pranje posuđa
Važeći
2007-07-10
42
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-58: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne mašine za pranje posuđa
Povučen
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-58: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne mašine za pranje posuđa
Važeći
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za sredstva za uništavanje insekata; Amandman 1
Važeći
2019-06-25
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za sredstva za uništavanje insekata
Važeći
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za sredstva za uništavanje insekata; Amandman 2
Važeći
2007-07-10
26
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za sredstva za uništavanje insekata
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate - Amandman 1
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za stacionarne štednjake, ploče za kuvanje, pećnice i slične uređaje
Povučen
2012-06-01
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za stacionarne (ugradbene) štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate
Povučen
2013-05-23
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za stacionarne štednjake, ploče za kuvanje, pećnice i slične uređaje
Povučen
2014-06-16
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji- Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za samostojeće štednjake, kuhala, pećnice i slične uređaje
Povučen
2010-06-20
20
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate; Amandman 2
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za samostojeće štednjake, kuhala, pećnice i slične uređaje
Povučen
2007-07-10
47
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate
Važeći
2016-12-20
57
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za nepomične štednjake, kuhala, pećnice i slične aparate
Važeći
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-60: Posebni zahtjevi za hidro-masažne kade (jaccuzi) i banje - Amandman 1
Važeći
2012-06-01
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-60: Posebni zahtjevi za hidro-masažne kade (jaccuzi) i banje
Važeći
2012-06-01
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-60: Posebni zahtjevi za hidro-masažne kade (jaccuzi) i banje
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-60: Posebni zahtjevi za hidro-masažne kade (jaccuzi) i banje, Amandman 2
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost – Dio 2-60: Posebni zahtjevi za hidro-masažne kade (jaccuzi) i banje
Važeći
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-61: Posebni zahtjevi za termoakumulacione uređaje za zagrijavanje prostorija - Amandman 1
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost - Dio 2-61: Posebni zahtjevi za termoakumulacione uređaje za zagrijavanje prostorija – Amandman 2
Važeći
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-61: Posebni zahtjevi za termoakumulacione uređaje za zagrijavanje prostorija
Važeći
2010-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-62: Posebni zahtjevi za ugostiteljske elektične sudopere; Amandman 1
Važeći
2012-11-20
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-62: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne sudopere
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-62: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne sudopere
Povučen
2007-07-10
35
76 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-63: Posebni zahtjevi za ugostiteljske elektične bojlere za vodu i grijače tečnosti
Važeći
2007-07-12
15
46 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-64: Posebni zahtjevi za komercijalne električne kuhinjske mašine ; Amandman 1
Važeći
2007-07-12
60
92 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-64: Posebni zahtjevi za komercijalne električne kuhinjske mašine (IEC 60335-2-64:1997) (Prilagođen))
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-65: Posebni zahtjevi za aparate za pročišćavanje zraka; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-65: Posebni zahtjevi za uređaje za prečišćavanje vazduha
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-65: Posebni zahtjevi za aparate za pročišćavanje zraka
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-66: Posebni zahtjevi za grijače za vodeni krevet; Amandman 1
Važeći
2013-05-23
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-66: Posebni zahtjevi za grijače vodenih kreveta
Važeći
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-66: Posebni zahtjevi za grijače za vodeni krevet
Povučen
2007-07-10
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-67: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje poda u industriji i ugostiteljstvu - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-67: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje poda u industriji i ugostiteljstvu
Povučen
2010-12-23
40
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-67: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje poda za komercijalnu upotrebu
Važeći
2013-05-23
54
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-67: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje poda za komercijalnu upotrebu
Povučen
2007-07-10
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za aparate za raspršivanje spreja u industriji i ugostiteljstvu - Amandman 1
Povučen
2009-09-04
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za aparate za raspršivanje spreja u industriji i ugostiteljstvu - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
24
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za aparate za raspršivanje spreja u industriji i ugostiteljstvu
Povučen
2010-12-23
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za raspršivače za komercijalnu upotrebu
Važeći
2013-05-23
47
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-68: Posebni zahtjevi za raspršivače za komercijalnu upotrebu
Povučen
2007-07-10
35
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke, u industriji i ugostiteljstvu - Amandman 1
Povučen
2010-06-20
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke, u industriji i ugostiteljstvu; Amandman 2
Povučen
2007-07-10
40
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke, u industriji i ugostiteljstvu
Povučen
2010-12-23
60
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke za komercijalnu upotrebu
Važeći
2013-05-23
86
112 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisivače za suho i mokro čišćenje uključujući električne četke za komercijalnu upotrebu
Povučen
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja - Amandman 1
Važeći
2014-06-16
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Važeći
2013-05-23
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Važeći
2014-06-16
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Povučen
2007-07-10
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja - Amandman 2
Važeći
2012-11-20
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Povučen
2007-07-10
24
61 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Povučen
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Povučen
2007-07-10
46
85 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Važeći
2012-06-01
75
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-7: Posebni zahtjevi za mašine za pranje rublja
Važeći
2009-09-04
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-70: Posebni zahtjevi za mašine za mužu krava – Amandman 1
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-70: Posebni zahtjevi za mašine za mužu krava
Važeći
2009-09-04
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-71: Posebni zahtjevi za električne uređaje za zagrijavanje u uzgoju životinja – Amandman 1
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-71: Posebni zahtjevi za električne uređaje za zagrijavanje u uzgoju životinja
Povučen
2007-07-12
4
23 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-72: Posebni zahtjevi za automatske mašine za tretman podova za komercijalnu i industrijsku upotrebu ; Amandman 1
Povučen
2007-07-12
30
68 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-72: Posebni zahtjevi za automatske mašine za tretman podova za komercijalnu i industrijsku upotrebu (IEC 60335-2-72:1995 - Prilagođen)
Povučen
2010-12-23
50
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-72: Posebni zahtjevi za automatske mašine za tretman podova za komercijalnu upotrebu
Važeći
2013-05-23
74
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-72: Posebni zahtjevi za mašine za održavanje i čišćenje podova sa i bez pogona za vuču, za komercijalnu upotrebu
Važeći
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-73: Posebni zahtjevi za trajno uronjene grijače - Amandman 1
Važeći
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-73: Posebni zahtjevi za trajno uronjene grijače; Amandman2
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-73: Posebni zahtjevi za trajno uronjene grijače
Važeći
2007-07-10
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-74: Posebni zahtjevi za prenosive uronjive grijače; Amandman 1
Važeći
2019-06-25
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-74: Posebni zahtjevi za prenosive uronjive grijače
Važeći
2012-06-01
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-74: Posebni zahtjevi za prenosive uronjive grijače; Amandman 2
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-74: Posebni zahtjevi za prenosive uronjive grijače
Važeći
2007-07-10
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-75: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje za posluživanje i prodaju - Amandman 1
Važeći
2007-07-10
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-75: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje za posluživanje i prodaju - Amandman 11
Važeći
2012-06-01
2
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-75: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje za posluživanje i prodaju
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-75: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje za posluživanje i prodaju - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
67
98 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-75 : Posebni zahtjevi za ugostiteljske aparate za posluživanje i prodaju
Važeći
2007-07-10
54
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-75: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje za posluživanje i prodaju
Povučen
2012-06-01
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
Povučen
2012-06-01
3
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
Povučen
2012-06-01
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
Povučen
2016-12-20
17
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
Povučen
2012-06-01
55
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-76: Posebni zahtjevi za uređeje za napajanje električne ograde
Povučen
2007-07-12
68
98 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-77: Posebni zahtjevi za ručno upravljane kosačice travnjaka sa električnim pogonom (IEC 60335-2-77:1996 - Prilagođen)
Povučen
2007-07-12
70
98 KM 
Kupi
Električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 2-77: Posebni zahtjevi za ručno upravljane kosačice travnjaka sa električnim pogonom (IEC 60335-2-77:1996, prilagođen)
Važeći
2012-11-20
80
105 KM 
Kupi
Sigurnost električnih uređaja za domaćinstvo i slične namjene - Dio 2-77: Posebni zahtjevi za ručno upravljane električne kosilice
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-78: Posebni zahtjevi za roštilje na otvorenom prostoru; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-78: Posebni zahtjevi za roštilje na otvorenom prostoru
Povučen
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare, za industrijsku i komercijalnu upotrebu - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare, za industrijsku i komercijalnu upotrebu - Amandman 11
Povučen
2009-09-04
34
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
32
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare
Povučen
2007-07-10
55
92 KM 
Kupi
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare, za industrijsku i komercijalnu upotrebu
Povučen
2010-12-23
51
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i uređaje na principu pare
Važeći
2013-05-23
75
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-79: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje pod visokim pritiskom i čistače na principu pare
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za aparate za brijanje, šišanje i slične aparate - Amandman 1
Važeći
2017-06-20
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za uređaje za brijanje, šišanje i slične uređaje - Amandman 1
Povučen
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za aparate za brijanje, šišanje i slične aparate - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za uređaje za brijanje, šišanje i slične aparate
Važeći
2017-06-20
30
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-8: Posebni zahtjevi za aparate za brijanje, šišanje i slične aparate
Važeći
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-80: Posebni zahtjevi za ventilatore - Amandman 1
Važeći
2011-05-23
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-80: Posebni zahtjevi za ventilatore – Amandman 2
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-80: Posebni zahtjevi za ventilatore
Važeći
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-81: Posebni zahtjevi za grijače nogu i prostirače za grijanje - Amandman 1
Važeći
2013-05-23
13
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-81: Posebni zahtjevi za grijače stopala i prostirače za grijanje
Važeći
2007-07-10
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-81: Posebni zahtjevi za grijače nogu i prostirače za grijanje
Važeći
2010-06-20
13
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-82: Posebni zahtjevi za aparate za igru i aparate za lično posluživanje; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-82: Posebni zahtjevi za aparate za igru i aparate za lično posluživanje
Važeći
2010-06-20
13
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-83: Posebni zahtjevi za grijane žlijebove za odvođenje vode sa krova; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-83: Posebni zahtjevi za grijane žlijebove za odvođenje vode sa krova
Važeći
2010-06-20
13
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-84: Posebni zahtjevi za nužnike; Amandman 1
Važeći
2007-07-10
27
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-84: Posebni zahtjevi za nužnike
Važeći
2010-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-85: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje tkanina na principu pare; Amandman 1
Važeći
2019-06-25
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-85: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje tkanina pomoću pare
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-85: Posebni zahtjevi za uređaje za čišćenje tkanina na principu pare
Važeći
2007-07-10
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne uređaje za ribolov - Amandman 1
Važeći
2017-06-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne uređaje za ribolov
Važeći
2018-08-21
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne mašine za ribolov
Važeći
2017-06-20
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne uređaje za ribolov
Povučen
2007-07-10
44
85 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne uređaje za ribolov
Važeći
2007-07-10
30
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni aparati – Bezbjednost – Dio 2-86: Posebni zathjevi za električne mašine za ribolov
Važeći
2009-09-04
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji –Sigurnost – Dio 2-87: Posebni zahtjevi za električnu opremu za omamljivanje životinja - Amandman 1
Važeći
2007-07-10
31
68 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-87: Posebni zahtjevi za električne uređaje za omamljivanje životinja
Važeći
2007-07-10
25
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-88: Posebni zahtjevi za ovlaživače zraka koji se koriste u sistemima za grijanje, ventilaciju ili klimatizaciju
Povučen
2007-07-10
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom - Amandman 1
Važeći
2017-06-20
22
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom
Povučen
2007-07-10
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom - Amandman 11
Povučen
2007-07-10
15
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom - Amandman 2
Važeći
2018-08-21
14
46 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne uređaje s ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju rashladnog sredstva ili kompresorom
Povučen
2007-07-10
75
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne uređaje sa ugrađenom ili udaljenom rashladnom jedinicom ili kompresorom
Važeći
2012-06-01
95
112 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Bezbjednost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne uređaje sa ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju rashladnog sredstva ili kompresorom
Važeći
2007-07-10
10
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje, Amandman 1
Važeći
2009-09-04
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje, Amandman 12
Važeći
2012-06-01
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje
Važeći
2013-05-23
1
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje
Važeći
2012-06-01
9
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje
Važeći
2007-07-10
11
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prenosne aparate za kuhanje - Amandman 2
Važeći
2007-07-10
38
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za roštilje, tostere i slične prijenosne uređaje za kuhanje
Povučen
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-90: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice u ugostiteljstvu - Amendment 1
Važeći
2012-06-01
18
53 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-90: Posebni zahtjevi za komercijalne mikrovalne pećnice
Važeći
2007-07-10
111
120 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-90: Posebni zahtjevi za komercijalne mikrovalne pećnice
Povučen
2007-07-10
52
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-90: Posebni zahtjevi za mikrovalne pećnice u ugostiteljstvu
Povučen
2007-07-12
11
38 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 2-91: Posebni zahtjevi za ručne alate za šišanje travnjaka koji se nose na leđima i za alate za oivičavanje travnjaka
Povučen
2007-07-12
15
46 KM 
Kupi
Električni uređaji za domaćinstvo i slične namjene - Sigurnost - Dio 2-92: Posebni zahtjevi za ručno upravljane kultivatore travnjaka i razbacivače azotnog gnojiva sa električnim pogonom
Važeći
2016-12-20
7
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-95: Posebni zahtjevi pogona za okomito pomicanje garažnih vrata u domaćinstvu
Povučen
2012-06-01
40
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-95: Posebni zahtjevi pogona za okomito pomicanje garažnih vrata u domaćinstvu
Važeći
2016-12-20
36
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-95: Posebni zahtjevi pogona za okomito pomicanje garažnih vrata u domaćinstvu
Važeći
2007-07-10
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-96: Posebni zahtjevi za savitljive pločaste grijaće elemente za zagrijavanje prostorija - Amandman 1
Važeći
2011-05-23
13
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-96: Posebni zahtjevi za savitljive pločaste grijaće elemente za zagrijavanje prostorija
Važeći
2007-07-10
79
105 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-96: Posebni zahtjevi za savitljive pločaste grijaće elemente za zagrijavanje prostorija
Važeći
2009-09-04
4
23 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone za roletne, tende, žaluzine i sličnu opremu - Amandman 11
Važeći
2016-12-20
14
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone za roletne, tende, žaluzine i sličnu opremu
Važeći
2012-06-01
16
46 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone za roletne, tende, žaluzine i sličnu opremu
Povučen
2007-07-10
37
76 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone rolnastih prozorskih kapaka, nadstrešnica, roletni i slične opreme
Važeći
2007-07-10
51
92 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone za roletne, tende, žaluzine i sličnu opremu
Važeći
2007-07-10
6
30 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-98: Posebni zahtjevi za ovlaživače zraka - Amandman 1
Važeći
2009-12-11
12
38 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost - Dio 2-98: Posebni zahtjevi za ovlaživače zraka – Amandman 2
Važeći
2007-07-10
23
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-98: Posebni zahtjevi za ovlaživače zraka
Važeći
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-99: Posebni zahtjevi za električne nape u ugostiteljstvu