BAS EN 60947-4-1/A1:2013

Početna » Standardizacija » BAS EN 60947-4-1/A1:2013
BAS EN 60947-4-1/A1:2013 Print
Status: Važeći
Jezik: engleski
Broj stranica: 29
Objavljen: 2013-06-24
Glasnik: 2013/1-2
Izdanje: 2.
Referentni broj izvornog dokumenta i stepen usklađenosti:
EN 60947-4-1:2010/A1:2012, identičan
IEC 60947-4-1:2009/AMD1:2012, identičan

Cijena: 68 KM

Add to cart

Naslov

Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 4-1: Kontaktori i motorni upuštači - Elektromehanički kontaktori i motorni upuštači

Naslov na engleskom jeziku

Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters

Područje primjene

Nema informacija.

Područje primjene na engleskom jeziku

Nema informacija.

Tehnički komitet

ICS

Direktiva/Uredba

Nacionalne aktivnosti

Nema informacija.

Faza izrade standarda

60.60 - BAS standard dostupan javnosti (BAS) - Datum realizacije: 2013-06-24

Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Povučen
2007-07-10
3
23 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 1: Opća pravila - Amandman 1
Važeći
2012-06-20
87
112 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 1: Opšta pravila
Povučen
2007-07-10
33
76 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 1: Opća pravila - Amandman 2
Važeći
2016-08-23
59
92 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 1: Opšta pravila
Povučen
2007-07-10
370
197 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 1: Opća pravila
Povučen
2007-07-10
331
185 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 1: Opća pravila
Važeći
2009-09-04
465
205 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 1: Opšta pravila
Povučen
2010-07-06
67
98 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 2: Prekidači; Amandman 1
Povučen
2014-06-16
45
85 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 2: Prekidači
Povučen
2007-07-10
446
205 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 2: Prekidači
Povučen
2007-07-10
439
205 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 2: Prekidači
Važeći
2018-08-28
252
161 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 2: Prekidači
Povučen
2007-07-10
36
76 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 3: Sklopke, rastavljači, sklopke-rastavljači i i jedinice kombinovanih osigurača - Amandman 1
Važeći
2013-06-24
16
46 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja – Dio 3: Sklopke, rastavljači, učinski rastavljači i osigurači
Povučen
2007-07-10
33
76 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 3: Sklopke, rastavljači, sklopke-rastavljači i i jedinice kombinovanih osigurača - Amandman 2
Važeći
2017-09-27
31
68 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja – Dio 3: Sklopke, rastavljači, učinski rastavljači i osigurači
Povučen
2007-07-10
119
120 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 3: Sklopke, rastavljači, sklopke-rastavljači i i jedinice kombinovanih osigurača
Važeći
2010-07-06
125
128 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 3: Sklopke, rastavljači, sklopke-rastavljači i prekidni elementi sa osiguračima
Povučen
2007-07-10
41
85 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 4-1: Kontaktori i motorski upuštači - Elektromehanički kontaktori i motorski upuštači - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
67
98 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 4-1: Kontaktori i motorski upuštači - Elektromehanički kontaktori i motorski upuštači - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
195
144 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 4-1: Kontaktori i motorski upuštači - Elektromehanički kontaktori i motorski upuštači
Važeći
2011-05-23
260
161 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja –Dio 4-1: Kontaktori i motorni pokretači – Elektromehanički kontaktori i motorni pokretači
Povučen
2007-07-10
44
85 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 4-2: Kontaktori i motorski upuštači - Poluprovodnički upravljački sklopovi za motore i motorski upuštači na naizmjeničnu (AC) struju - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
51
92 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 4-2: Kontaktori i motorski upuštači - Poluprovodnički upravljački sklopovi za motore i motorski upuštači na naizmjeničnu (AC) struju - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
199
144 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 4-2: Kontaktori i motorski upuštači - Poluprovodnički upravljački sklopovi za motore i motorski upuštači na naizmjeničnu (AC) struju
Važeći
2013-06-24
103
120 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 4-2: Kontaktori i motorni upuštači – AC poluprovodnički kontroleri i upuštači
Povučen
2007-07-10
56
92 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 4-3: Kontaktori i motorski upuštači – Poluprovodnički upravljački sklopovi i kontaktori za nemotorna opterećenja - Amandman 1
Povučen
2012-06-20
26
61 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 4-3: Kontaktori i motorski upuštači – Poluprovodnički upravljački sklopovi i kontaktori za nemotorna opterećenja
Povučen
2007-07-10
150
128 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 4-3: Kontaktori i motorski upuštači – Poluprovodnički upravljački sklopovi i kontaktori za nemotorna opterećenja
Važeći
2015-06-23
168
136 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 4-3: Poluprovodnički kontroleri i AC kontaktori za nemotorna opterećenja
Povučen
2007-07-10
7
30 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-1: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Elektromehaničke jedinice upravljačkih krugova - Amandman 1
Važeći
2010-07-06
36
76 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja – Dio 5-1: Uređaji i sklopni elementi za upravljačke krugove – Elektromehanički uređaji za upravljačke krugove
Povučen
2007-07-10
5
30 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-1: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Elektromehaničke jedinice upravljačkih krugova - Amandman 12
Povučen
2007-07-10
11
38 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-1: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Elektromehaničke jedinice upravljačkih krugova - Amandman 2
Važeći
2012-06-20
3
23 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja – Dio 5 – 1: Uređaji i sklopni elementi za upravljačke krugove – Elektromehanički uređaji za upravljačke krugove
Važeći
2012-06-20
3
23 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja – Dio 5 – 1: Uređaji i sklopni elementi za upravljačke krugove – Elektromehanički uređaji za upravljačke krugove
Povučen
2007-07-10
169
136 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-1: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Elektromehaničke jedinice upravljačkih krugova
Važeći
2007-07-10
184
144 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-1: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Elektromehaničke jedinice upravljačkih krugova
Povučen
2007-07-10
21
61 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-2: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Sklopke na principu blizine - Amandman 1
Važeći
2014-06-16
22
61 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja – Dio 5-2: Prekidački elementi i uređaji u upravljačkim krugovima – Blizinske sklopke
Povučen
2007-07-10
40
76 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-2: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Sklopke na principu blizine - Amandman 2
Povučen
2007-07-10
206
144 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-2: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Sklopke na principu blizine
Važeći
2009-09-04
215
152 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja – Dio 5-2: Jedinice upravljačkih krugova i sklopni elementi – Sklopke na principu blizine
Povučen
2007-07-10
29
68 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-3: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Zahtjevi za jedinice na principu blizine sa definiranim ponašanjem u uslovima kvara (PDF) - Amandman 1
Povučen
2007-07-10
66
98 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-3: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Zahtjevi za jedinice na principu blizine sa definiranim ponašanjem u uslovima kvara (PDF)
Važeći
2015-06-23
69
98 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja. Dio 5-3 Uređaji upravljačkih krugova i sklopnih elemenata - Zahtjevi za slicne uređaje u uslovima kvara (PDDB)
Povučen
2007-07-10
46
85 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-4: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Metode za ocjenu karakteristika niskoenergetskih kontakata - Posebna ispitivanja
Važeći
2007-07-10
55
92 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-4: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Metode za ocjenu karakteristika niskoenergetskih kontakata - Posebna ispitivanja
Važeći
2007-07-10
22
61 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-5: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Električna jedinica za zaustavljanje u slučaju nužde sa mehaničkom funkcijom kvake - Amandman 1
Važeći
2014-06-16
4
23 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja- Dio 5-5 – Prekidački elementi i uređaji u upravljačkim krugovima- Električni uređaj za hitno zaustavljanje sa funkcijom mehaničke zadrške
Važeći
2018-08-28
21
61 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-5: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Električna jedinica za zaustavljanje u slučaju nužde s mehaničkom funkcijom kvake
Važeći
2007-07-10
38
76 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-5: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Električna jedinica za zaustavljanje u slučaju nužde sa mehaničkom funkcijom kvake
Važeći
2008-01-15
34
76 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-6: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Istosmjerni interfejs za senzore blizine i prekidna pojačala (NAMUR)
Važeći
2007-07-10
35
76 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-7: Jedinice upravljačkih krugova i prespojni elementi - Zahtjevi za jedinice blizine sa analognim izlazom
Važeći
2009-09-04
47
85 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-8: Jedinice upravljačkih krugova i sklopni elementi – Tropoložajne sklopke
Važeći
2009-09-04
77
105 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 5-9: Jedinice upravljačkih krugova i sklopni elementi – Sklopke za nadzor protoka
Povučen
2007-07-10
8
30 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 6-1: Višefunkcionalna oprema - Prenosna prespojna oprema - Amandman 1
Važeći
2015-06-23
44
85 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 6-1: Multifuncionalna oprema – Sklopni uređaj (transfer switch) za izbor napajanja
Povučen
2007-07-10
17
53 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 6-1: Višefunkcionalna oprema - Prenosna prespojna oprema - Amandman 2
Važeći
2007-07-10
93
112 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 6-1: Višefunkcionalna oprema - Prenosna prespojna oprema
Povučen
2007-07-10
80
105 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 6-1: Višefunkcionalna oprema - Prenosna prespojna oprema
Važeći
2009-12-11
80
105 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 6-2: Višefunkcionalna oprema - Upravljačke i zaštitne prespojne jedinice (ili oprema) (CPS) – Amandman 1
Važeći
2007-07-10
216
152 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 6-2: Višefunkcionalna oprema - Upravljačke i zaštitne prespojne jedinice (ili oprema) (CPS)
Povučen
2007-07-10
50
85 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 7-1: Pomoćna oprema - Priključni blokovi za bakarne provodnike
Važeći
2010-07-15
76
105 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja – Dio 7-1: Pomoćna oprema - Priključni blokovi za bakarne provodnike
Povučen
2007-07-10
38
76 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 7-2: Pomoćna oprema - Zaštitni blokovi za priključivanje bakarnih provodnika
Važeći
2010-07-15
45
85 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 7-2: Pomoćna oprema - Priključni blokovi za priključivanje zaštitnih bakarnih provodnika
Povučen
2007-07-10
78
105 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 7-3: Pomoćna oprema - Sigurnosni zahtjevi za priključne blokove osigurača
Važeći
2011-05-23
83
112 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja – Dio 7-3: Pomoćna oprema – Sigurnosni zahtjevi za redne stezaljke sa osiguračima
Važeći
2015-06-23
69
98 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 7-4: Pomoćna oprema -- PCB stezaljke za bakrene vodiče
Važeći
2007-07-10
16
46 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 8: Upravljačke jedinice za ugrađenu termičku zaštitu (PTC) rotacionih električnih mašina
Važeći
2013-06-24
15
46 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 8: Upravljačke jedinice za ugrađenu termičku zaštitu (PTC) rotacionih električnih mašina
Važeći
2007-07-10
68
98 KM 
Kupi
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 8: Upravljačke jedinice za ugrađenu termičku zaštitu (PTC) rotacionih električnih mašina
Projekt
114
120 KM 
Kupi
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 5-1: Jedinice upravljačkih krugova i prekidni elementi - Elektromehaničke jedinice upravljačkih krugova